چ05222019

Last updateچ, 22 می 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها نامه سر گشاده به آقای سگول بالا مدیر شبکه تلویزیون

نامه سر گشاده به آقای سگول بالا مدیر شبکه تلویزیون

من و دوستانم در زندانهای اردوگاه اشرف در عراق زندانی و شکنجه روحی و جسمی شدیم و شاهد مرگ اعضاء زندانی شده در اردوگاه اشرف عراق،سران فرقه با سوء استفاده از امکانات ارتباطی شما سعی می کنند دستان خون الود خود را پاک نشان بدهند و به همین خاطر با سناریو از پیش طراحی شده و معرفی اعضائی که در رده چهارم و پنجم قرار دارند سعی می کنند سران اصلی که بد نام تر از اعضائی که شما را در اردوگاه اشرف 3 همراهی می کردند به مردم البانی معرفی کنند،معرفی حسن نائب اقا بعنوان فرمانده اردوگاه اشرف 3 در آلبانی خود گویای دروغ و دغل بازی سران فرقه می باشد، فرمانده اصلی اردوگاه اشرف 3 در آلبانی مهدی ابریشمچی با نام مستعار بهمن تهرانی ( شوهر سابق مریم قجر ) می باشد و به ترتیب معاونان وی ار جمله عباس داوری با نام مستعار رحمان و مهدی براعی با نام مستعار احمد واقف و از زنان مژگان پارسائی ؛ زهره اخیانی ؛ فهیمه اروانی ؛ و .. از طرف مریم قجر کنترل اعضاء نگون بخت در اردوگاه اشرف 3 را دارند .

---------------------------------------------------------------------------------------

محمد رزاقی،چهارشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۷

Razzaghi Mohamadنامه سر گشاده به آقای سگول بالا مدیر شبکه تلویزیون

اجازه می خواهم در ابتدا خودم را بصورت مختصر معرفی بکنم .

من محمد رزاقی هستم که به مدت بیست سال از بهترین دوران عمرم را در اسارت ذهنی و جسمی فرقه رجوی داعشی گذرانده ام. رجوی داعشی زمانی که زیر حمایت صدام ملعون ( دیکتاتور سابق عراق ) بود . قانون فرقه گرایانه خود را بر اعضاء اعمال می کرد واعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی نگه می داشت و هم اکنون هم به اسارت نگه داشتن اعضاء نگون بخت درالبانی دراردوگاهی که به ان اسم اشرف  3 را نهاده اند  ادامه می دهند .

من بعنوان کسی که ۲۰ سال بصورت شبانه روزی در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی بهترین دوران زندگی ام را در اسارت ذهنی و جسمی این فرقه فریبکار گذرانده ام با شیوه های فریبکارانه سران این فرقه آشنا هستم .

همچنین شاهد جنایات سران این فرقه در حق مردم ایران ؛ عراق  و زندانی کردن و شکنجه کشتن اعضاء ناراضی در اردوگاههای این فرقه بودم  .

من و دوستانم در زندانهای اردوگاه اشرف در عراق زندانی و شکنجه روحی و جسمی شدیم و شاهد مرگ اعضاء زندانی شده در اردوگاه اشرف عراق .

آقای سگول بالا 

سران فرقه با سوء استفاده از امکانات ارتباطی شما سعی می کنند دستان خون الود خود را پاک نشان بدهند و به همین خاطر با سناریو از پیش طراحی شده و معرفی اعضائی که در رده چهارم و پنجم قرار دارند سعی می کنند سران اصلی که بد نام تر از اعضائی که شما را در اردوگاه اشرف 3 همراهی می کردند به مردم البانی معرفی کنند .

معرفی حسن نائب اقا بعنوان فرمانده اردوگاه اشرف 3 در آلبانی خود گویای دروغ و دغل بازی سران فرقه می باشد .

آقای سگول بالا 

فرمانده اصلی اردوگاه اشرف 3 در آلبانی مهدی ابریشمچی با نام مستعار بهمن تهرانی ( شوهر سابق مریم قجر ) می باشد و به ترتیب معاونان وی ار جمله عباس داوری با نام مستعار رحمان و مهدی براعی با نام مستعار احمد واقف و از زنان مژگان پارسائی ؛ زهره اخیانی ؛ فهیمه اروانی ؛ و .. از طرف مریم قجر کنترل اعضاء نگون بخت در اردوگاه اشرف 3 را دارند .

حسن نائب اقا که بعنوان فرمانده اردوگاه اشرف 3 به شما معرفی شده بدون اجازه فرمانده هان بالائی فرقه حق صحبت کردن و مصاحبه با خبر نگاران را ندارد و این  خود نشان دهنده فریب دادن شما هم هست .

آقای سگول بالا

ــ ایا می دانید مریم قجر کسی هست که همراه شوهرش در اردوگاههای اهدائی صدام حسین صدها مخالف خود را زندانی کردند و دستور شکنجه های وحشیانه صادر کردند و چندین نفر در سلولهای اردوگاه بد نام اشرف کشته شدند که من خود هم به دستور شخص رجوی داعشی زندانی شدم و متحمل شکنجه های جسمی و روحی طاقت فرسا و همچنین شاهد مرگ اعضاء محالف در سلولی که زندانی بودم .

ــ آیا می دانید شکنجه گران و زندانبانان من و دوستانم در اردوگاه اشرف 3 در البانی حضور دارند ؟

من و دوستانم حاضر هستیم با حضورشما درهمین شبکه تلویزیونی که شما مدییت ان را بعهده دارید  رو در رو با روز ؛ ما؛ سال و محل شکنجه و شیوه های شکنجه را بحث کنیم .

آقای سگول بلا

 ـ آیا می دانید رجوی و مریم قجر داعشی رهبر فرقه ای هست که برای اولین بار در خاورمیانه عملیات انتحاری را پایه گذاری کرد و با این شیوه ضد انسانی چندین عملیات در تهران و شهرهای ایران به اجرا گذاشت .

ــ ایا می دانید به دستور شخص رجوی و مریم قجر داعشی اعضاء نگون بخت فرقه رجوی اجازه تماس و ملاقات با خانواده های خود را ندارند و کسانی هستند که بیش از ۳۰ سال با دنیای بیرون هیچ ارتباطی ندارند .

ــ ایا می دانید به دستور شخص مریم قجر داعشی ازدواج در فرقه رجوی ممنوع می باشد و فقط رهبر فرقه حق ازدواج دارد .

ــ ایا می دانید اعضاء نگون بخت چه در زمانی که در عراق بودند و یا حال که در البانی هستند حق استفاده از تلفن همراه ؛ اینترنت و… ندارند .

ــ ایا می دانید اعضاء فرقه هر روز باید در نشستهای تفکیک عقیده و سرکوب به نام نشست عملیات جاری شرکت کنند و توسط سران فرقه مورد تحقیر و توهین و حتا برخورد فیزیکی قرار بگیرند .

ــ آیا می دانستید به دستور شخص رجوی و مریم قجر داعشی اعضاء نگون بخت موظف هستند هر هفته به نوشتن و قرائت فاکتها و مسائل جنسی که به ان در ذهن خود فکر کرده اند و یا در خواب دیده اند باید اعتراف کنند .

ــ ایا می دانید صدها خانواده در ایران و اروپا خواهان تماس و ملاقات با عزیزان خود که در فرقه رجوی به اسات گرفته شده اند می باشند ولی به دستور مریم قجر داعشی این اجازه به خانواده ها داده نمی شود و …

ــ ایا می دانید همین فرقه تروریستی بیش از ۱۷۰۰۰ ایرانی در داخل ایران ترور کرده .!

ــــ ایا میدانید هزینه این همه پروژ های ساختمانی و پرداخت رشوه  به سناتور سابق و نماینده سابق ؛ تماما از دلارهائی داده می شود که رجوی میلیاردها از صدام ملعون به خاطر خوش خدمتی و ترور کشتار ایرانیان می گرفت .که اسناد انکار ناپذیر ان درسایتهای مثل یوتوب هم موجود می باشد .

آقای سگول بالا

در اردوگاه اشرف 3 در آلبانی شما نمی توانید یک هزارم ثانیه از زندکی انسانی؛  اجتماعی معمولی پیدا کنید ! نه صدای بچه ای ؛ نه زوج متاهلی ؛ نه تردد آزادانه و حتا نوع پوشیدن  وغذائی که باید اعضاء فرقه بخورند از طرف سران فرقه تصمیم گیری می شود  واعضاء نگون بخت  حق انتخاب هیچ چیزی را ندارند .

اقای سگول بالا

من از شما تقاضا می کنم و پیشنهاد می کنم یک فرصتی برای ما جدا شده ها که قربانیان این فرقه هستیم بدهید تا واقعیت درونی و ماهیت  سران این فرقه جنایتکار را همانطورکه هست به مردم آلبانی معرفی کنیم و حتا یک مناظره رو در رو در همان تلویزیون شما با حضور شما و رسانه های آلبانی داشته باشیم .

اگر شما این فرصت به من و دوستانم ندهید من مطمئن خواهم شد مستندی که شما ساخته اید کاملا سفارشی و در مقابل دریافت دلارهای خونین درست شده است .

آقای سگول بالا

بی طرفی شما بعنوان یک رسانه زمانی مشخص می شود که صدای قربانیان و شاهدان جنایات سران این فرقه را انهم از زبان کسانی که خود در درون این فرقه بودند به گوش مخاطبین خود برسانید .

همچنین نمی توان ابعاد سالیان جنایات سران فرقه رجی را در یک نامه بطور کامل بیان کرد . بهترین راهکار اینکه در یک ملاقات حضوری گفتگو شود .

من و دوستانم بی صبرانه منتظر در هر کجا و هر زمانی که شما مشخص می کنید به صحبت و گفتگو بنشینیم .

پاریس : محمد رزاقی 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی