س06252019

Last updateس, 25 جون 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها (قسمت اخر)

عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها (قسمت اخر)

چون رجوی جانشین خدا بود ومریم هم مشاورباتوجه به فوت رجوی مریم جای اورا گرفته وجانشین خدا شده درنتیجه باید پروژه را درمحضرخدا بخواند چون فقط به خدا پاسخگو است.........

------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد، سایت وطنم ایران 06/02/2019

Ali Shirzad 04عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها (قسمت اخر)

عملیات جاری (قسمت اخر)

پروژه سگ دعوای مریم عضدانلوبا جداشده ها درمحضرخدا

چون رجوی جانشین خدا بود ومریم هم مشاورباتوجه به فوت رجوی مریم جای اورا گرفته وجانشین خدا شده درنتیجه باید پروژه را درمحضرخدا بخواند چون فقط به خدا پاسخگو است

فرق پروژه وعملیات جاری دراین بود که عملیات جاری درباره کارهای روزانه با سه چهارفاکت تمام میشد ولی پروژه درباره یک موضوع ولی درزمانهای مختلف که بعضی ها ده پروژه وهرپروژه مثلا تا پنجاه فاکت یا ده فاکت نوشته میشد  

فاکت : وقتی علی شیرزاد  شروع به نوشتن کرد لحظه واو داشتم

نقطه اغاز :گفتم ابرویمان رامیبرد

زبان ماد : گفتم حرفش درسته وما برخورد درستی نکردیم اونفرقدیمی بود ونمی بایست میگذاشتیم میرفت که حالا برعلیه خودمون حرف بزند اگرما هواسمون بود به این نقطه نمیرسیدیم او که اول باما کاری نداشت ما سربه سراوگذاشتیم وسنگ اندازی درپناهندگی او کردیم وبوسیله هواداران اورا لجن مال کردیم وباعث شدیم تابرعلیه ما موضع بگیرد

واقعیت : حرف من حرف خمینیست او درمناسبات حرف خمینی را میزد شعبه سپاه پاسداران بازکرده بود ونیروها را با رفتاروحرفها وعملکردش ازبین میبرد من اسیر افکارخمینی بودم .بارهبرعقیدتی شکاف داشتم اگربارهبری تنظیم میکردم ومنافع اورادرنظرمیگرفتم هرگز نمیبایست اورادردرون سازمان راه میدادم چون خود خمینی امده بود ومناسبات راشخم میزد رهبری ازروزاول گفت علی شیرزاد مزدور خمینی ست ودرایران با وزارت خارجه رابطه داشته وباهماهنگی ولایتی ودستورخمینی دردرون ما نفوذ کرده بود اصلا مادرزاد مزدور بدنیا امده بودولی رهبری چون به یک گرم معتقد بود ازرحم وشفقت ومهربانی بیش ازاندازه اجازه داد درون مناسبات بیاید شاید پاک شده وادم بشود

تعهد :ازاین ببعد دیگه کسی را راه نمیدهم اگر200 نفرطبق گفته رهبری انقلاب کرده داشته باشم خمینی را سرنگون میکنم وتعهد میدهم که نفرات را شبانه روزوارد انفلاب کرده نشست شبانه روزی بگذارم غسل را روزانه وعملیات جاری را هرساعت برگذاروخط رهبری راپیش ببرم

فاکت :.وقتی فلانی گفت میخواهم بروم بهم ریختم

نقطه اغاز: ترسیدم برعلیه سازمان حرف بزند

زبان ماد: او که درایران نبود اسیر جنگی بود اورا اوردیم ولی درست تنظیم نکردیم اورا اذیت کردیم 24ساعت او را درهرنشست ومناسبتی اسیرجنگی خواندیم اورا نفر بیرونی حساب کردیم گفتیم اهل مبارزه نیست اورابجای کمک نفربیرونی قلمداد کردیم مقصربودیم

واقعیت : او اصلا مجاهد نبود نفرسپاه پاسداران و در جنگ ضد میهنی شرکت کرده بود اگرداخل مناسبات امد ازهمت بلند وگذشت وعفو ورحمت رهبری بود که درون مناسبات امد بخاطرحقوق بشرواینکه ایرانیها ازاردوگاه خلاص شوند اوردیم شیرهمیشه بیداربه تنهایی خمینی راسرنگون میکرد این من بودم که انها رااوردم رهبری ازروزاول مخالف بود چیزهایی رامیدید که من هزارسال اینده میفهمم ومی بینم من اسرارکردم وانها رااوردم ودستان رهبری رابسته وبااوردن انها نگذاشتم خمینی سرنگون شود  اگراینها نبودند رهبر عقیدتی تا حالا خمینی رانه یکباربلکه هزاربارسرنگون کرده بود و…..

تعهد :دیگرهیچ اسیرجنگی رابه مناسبات راه ندهم

همین حرفهای ثابت وتکراری درهرفاکتی نوشته میشود ازنوشته ها براحتی بی محتوا بودن وسرگرم کردن وخالی کردن نفرات ازهویت خود وجایگزینی شکنجه روحی وروانی وحرفهایی که نفرات بخود میگفتند وپشت سرش تف وچماق وکتک وفحش وحرفهای دیگرنصیب نفرات درنشست میشد وقتی نفرپروژه اش تمام میشد اگردوست نزدیک بود وسوال میکردی الان بعد پروژه چی شدی میگفت هیچی اگریک ذره ادمیت برایم مونده بود ازبین رفت چون انقدراحساس تحقیروکوچک شدن داشتم که بیشترله شدم ولی چکارکنم اگرننویسم زیرفشارمجبورم خودکشی کنم بهتراست همین حرفهای بی سروته رابنویسم وخودراراحت کنم 

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی