س06252019

Last updateس, 25 جون 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها چرا ابابیل های رجوی وعضدانلو برسرخواننده امریکایی سجیل نریختند؟

چرا ابابیل های رجوی وعضدانلو برسرخواننده امریکایی سجیل نریختند؟

همانطورکه درمقالات اورشلیم سرزمین خون وجنایت ومکه منبع درامد تروریسم نوشتم بنده هیچ دل خوشی ازانها ندارم وخواهان تحریم این دوشهرتازمانی که حاکمیت مردمی دراسرائیل وعربستان برسرکارنیامده  بوده وهستم ولی رجوی که ازابرهه صحبت میکند ودرمکه اهرام می بندد وبه این وسیله ازدرامد تروریسم دفاع وبا اهرام به ان مشروعیت داده.......

---------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،

Ali shirzad euچرا ابابیل های رجوی وعضدانلو برسرخواننده امریکایی سجیل نریختند؟

همانطورکه درمقالات اورشلیم سرزمین خون وجنایت ومکه منبع درامد تروریسم نوشتم بنده هیچ دل خوشی ازانها ندارم وخواهان تحریم این دوشهرتازمانی که حاکمیت مردمی دراسرائیل وعربستان برسرکارنیامده  بوده وهستم ولی رجوی که ازابرهه صحبت میکند ودرمکه اهرام می بندد وبه این وسیله ازدرامد تروریسم دفاع وبا اهرام به ان مشروعیت داده وحمایت میکند جواب بدهد بلاخره به قداست مکه ایمان دارد یا نه اگرندارد پس چرامیرود واهرام میبندد وصحبت ازتارومارلشگرابرهه میکند اگردارد چرا ازقداست ان بعنوان مدعی اسلام وقران دفاع نمیکند وازاین خانه هم برای مطامع سیاسی خود بهره برداری میکند اگرچنین است که این برخورد خاک پاشیدن بچشم خدای خودش است بنده درمقاله قداست اماکن مذهبی نوشتم که برای هیچ مکان مذهبی هیچ گونه قداستی قائل نیستم وانها راهم خاک واجروسنگ مثل ساختمانهای دیگرمیدانم ولی رجوی مدعی قداست است پس باید ازاعتقادات خود دفاع کند گرچه قداستهای رجوی بستگی به منافع سیاسی اودارد هرجا منافعش ایجاد کند میخانه وبت خانه دارای قداست واحترام میشود وهرجا اقتضاء نکند اورشلیم ومکه هم ازقداست میافتد پس مذهب برای رجوی درمنافع سیاسی خلاصه میشودکه مذهبی باشد یانه وکلا خدا بامنافع سیاسی تعریف وجایگاه پیدا میکند

داستان ازاین قراراست که بچه سلاخ ساطوربدست درقروادوارسیاسی بالای منبر محمد ابن عبدالله رقص بوزینه گان راه میاندازد وبرای خوش ایند ترامپ ومشروع کردن جنایت وسلاخی کردن منتقدین دستوررقص واواز خواننده مشهورامریکایی درمکه وشهرهای دیگرعربستان راصادرمیکند بنده بسیارعلاقه به رقص واوازوشادی دارم ولی هرگز انرا سیاسی نکرده ودرحد خودش ازان استفاده میکنم ولی رفتن خواننده امریکایی وخوندن ورقصیدن بربالای پشت بام کعبه وبالای قبر محمد پیامبر مسلمانان اولا خاک پاشیدن وتوهین وتحقیرمسلمانان جهان است دوما اندام خود خدا وپیامبرش رابلرزه درمیاورد ورعشه به اندام خدا وفرستاده اش میاندازد چرا رجوی دربرابراینهمه توهین وتحقیروخاک پاشیدن بچشم مسلمانان وانگشت کردن بچه سلاخ دراعتقادات مذهبی ودینی یش درسکوت است وابابیلهایش را برای سنگ انداختن برسرپادشاه عربستان که همان کارابرهه را انجام میدهد نمیفرستد شاید که پادشاه باپول وطلا پروبال ابابیلهای سجیل برمنقاررجوی عضدانلو راقیچی ومنقارانها راکوتاه کرده ودیگرنمیتوانند سجیل حمل کنندبله وقتی اعتقاد ومذهب براساس منافع سیاسی تعیین تکلیف میشود پروبال ومنقارقیچی میشود وسکوت جای خود رابه شورش ودفاع ازاعتقادات میدهد ودراین دستگاه خدا هم رنگ ولعاب دلاروطلا بخود میگیرد وخدا وپیغمبروقرانش هم براساس همان رنگها رنگ امیزی وهرساعت برنگی درمیایند

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی