پ05282020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها شادی وپایکوبی مریم رجوی (مجاهدین خلق ایران) از تهدیدات همدستانش برای ایران

شادی وپایکوبی مریم رجوی (مجاهدین خلق ایران) از تهدیدات همدستانش برای ایران

وقتی که یک شخصیت سیاسی ویا حتی یک مردم عادی از ایران اسمی میبرد و یا حرف بدی میزند که به سود سازمان باشد فکر میکنند دیگر تمام است و سریع مریم رجوی برای اسیران دربند پیام میفرستد و جشن میگیرند وعده سرنگونی میدهد قافل از اینکه بزرگ‌تر از این‌ها هم تهدید کرد ولی نتوانست کاری کند موضعگیری........

--------------------------------------------------------------------------------------

سعید ناصری، یاران ایران، پاریس، یازدهم آوریل ۲۰۱۹

Nasery saidشادی وپایکوبی مریم رجوی (مجاهدین خلق ایران) از تهدیدات همدستانش برای ایران

 وقتی که یک شخصیت سیاسی ویا حتی یک مردم عادی از ایران اسمی میبرد و یا حرف بدی میزند که به سود سازمان باشد فکر میکنند دیگر تمام است و سریع مریم رجوی برای اسیران دربند پیام میفرستد و جشن میگیرند وعده سرنگونی میدهد قافل از اینکه بزرگ‌تر از این‌ها هم تهدید کرد ولی نتوانست کاری کند موضعگیری دشمنان ایران بدون شک هیچ کاری نمیتوانند بکند وشادیهای این فرقه آب در هاونگ کوبیدن است وتنها سودی که برای این فرقه دارد این است که با این حرفها مدتی سر اسیران دربند را کلاه میگذارد تا شاید چند روزی بیشتر بمانند نگاه داشتن این همه ناراضی در البانی نیاز به صدام وقدرتی مثل اشرف وحصاری محکم وتشکیلاتی شکنجه گر میخواهد که سران فرقه دیگر این امکانات را ندارند ونمیتوانند جلوی ریزشهای اسیران ناراضی را بگیرند حال شبانه روزی مریم رجوی پیام سرنگونی بدهد وهر سال با دروغی آن‌ها را سرگرم کند راستی قرار بود یکسال که از اقامتشان در البانی تمام شد به ایران بروند وسرنگون کنند با پشتیبانی اسرائیل وامریکا وعربستان پس چه شد که ۲۰۱۹ هم دارد تمام می‌شود وهر روز دروغی بزرگ‌تر سرهم میکنند

البته هرچند که تنها این دروغها برای سرگرم کردن اسیران است وخودشان هم این را میدانند که این حرفها خوابی بیش نیست پولهای کلانی که این فرقه صرف تحریم وتروریست ورشوه میکند میتوانست برای اسیران وخودشان بهترین زندگی را فراهم میکرد زیرا حکومت کردن درایران دقیقاً یک رؤیا برای این فرقه است وتنها وقت خود واسیران را بیهوده دراین راه هدر میدهند زیرا همین حرفها بیست سال پیش مسعود رجوی گفته بود وتا زمانی که ناپدید شد هرسال به شگل وگویش دیگری می‌گفت ودیدید که نشد ونخواهد شد که امروز مریم رجوی همان حرفها را تکرار میکند البته نکته جالب آن کجا است که از زبان خود مسعود این حرفها میزنند شادی بیهوده ویا بهتراست گفت دلخوش کنی الکی این فرقه به آمریکا واسرائیل وعربستان کاری از پیش نخواهد برد ومردم ایران این را به خوبی میدانند که نه آمریکا ونه اسرائیل ونه عربستان ونه فرقه رجوی هرگز نمیتوانند قدرت درایران را به دست بگیرند واجازه نخواهند داد که ایران به تاراج رود البته اگر به یاد داشته باشید آن زمان که مسعود به عراق رفت قسمتی از خاک ایران را به آن‌ها داده بود هرچند که هنوز نه سرنگون کرده بودند ونه خبری از سرنگون کردن بود آن زمان صدام بود که نصف خاک ایران را کادو داد حال که دوکشور دیگر به آن اضافه شده پس بیگمان کل ایران را میخواهند به تاراج بدهند شتر درخواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دادنه دانه وباید این را بدانند با حرف زدن چند جیره خوار نمیتوانند کاری از پیش ببرند واز خواب خرگوشی بیدارشوید که دیگر تاریخ مصرفتان تمام شده است