چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مریم قجر و جیره خواران مخ پوسیده اش می خواهند از سیل ماهی بگیرند !

مریم قجر و جیره خواران مخ پوسیده اش می خواهند از سیل ماهی بگیرند !

مریم قجرداعشی از روزی که سیل در بخشی از گلستان و مازنداران جاری شد تا بحال 8 اطلاعیه صادر کرده و از مردم مناطق سیل زده خواسته بود که قیام کنند و مبارزه مسلحانه را در پیش بگیرند و ... که مردم ایران بطور خاص مردم مناطق سیل زده به یاوه سرائی های مریم قجرداعشی یک پاپاسی هم توجه نکرده اند و نخواهند کرد........

----------------------------------------------------------------------------------------

وبلاگ محمد رزاقی, جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۸

Mohammad Razaghi 05مریم قجر و جیره خواران مخ پوسیده اش می خواهند از سیل ماهی بگیرند !

یک مثل معروف هست در مواقعی که فرصت طلبان بخواهند به نفع خود اقدام کنند می گوئیم طرف می خواهد از اب گل الود ماهی بگیرد .

با جاری شدن سیل در چند استان و بوجود امدن خسارتهای مالی و جانی به مردم یک عده لاشخور فکر کردند می توانند از سیل هم ماهی بگیرند . با توجه به مشکلات پیش امده بر مردم استانهای سیل زده و البته با بی تدبیری دولتمردان و مدیران خوش گذران و ...

مریم قجرداعشی و جیره خوارانش و رجوی صفتان پست فطرت شروع کردند به اطلاعیه و فراخوان صادر کردند که گویا با جاری شدن سیل بهترین فرصت برای شورش و قیام ؛ شکستن سد اختناق و حتا درگیری مسلحانه فراهم شده و مردم مناطق سیل زده باید دست به قیام و شورش و ... بزنند !

مریم قجرداعشی از روزی که سیل در بخشی از گلستان و مازنداران جاری شد تا بحال 8 اطلاعیه صادر کرده و از مردم مناطق سیل زده خواسته بود که قیام کنند و مبارزه مسلحانه را در پیش بگیرند و ... که مردم ایران بطور خاص مردم مناطق سیل زده به یاوه سرائی های مریم قجرداعشی یک پاپاسی هم توجه نکرده اند و نخواهند کرد .

البته جیره خواران رجوی هم بیکار ننشستند و یاوه های مریم قجر داعشی را به طرق مختلف تکرار کردند . از جمله رحمان ترامادولی بعد از بالا انداختن چند قرص ترامادول همچون رهبر روح پلیدش از مردم ایران خواستند بر خیزند و به این فاجعه نقطه پایان بگذارند . ایشان به مردم نسخه سرنگونی هم نوشتند و فرمودند :

پس ای مردم به عصیان رسیده ایران! پراکندگی، اعتراضات و اعتصابات صنفی موضعی تا کی؟ مرگ یکبار، شیون یکبار. کافی ست چونان سیلاب خشمگین در خیابان های مسلح، جاری شوید برای برافکندن این جرثومه جنایت و فساد و دروغ. سیر تکامل تاریخی متوقف توقف شماست، به این توقف فاجعه آمیز پایان دهید. مطمئن باشید که اگر برخیزید کانون های شورشی و دیگر مبارزان راستین در میان شما هستند و با شما. جان آنان در وقف قیام شماست.

البته این گونه نسخه سرنگونی پیچدن از کنار تخت و یا روی تخت شیوه شناخته شده برای ما جدا شده ها از فرقه رجوی می باشد .

مردم سیل زده در غم از دست دادن عزیزان ؛ خانه و کاشانه ؛ مال اندکی که داشتند هستند به فکر نان ؛ اب ؛جان پناه و... مریم قجر داعشی و جیره خوارانش و رجوی صفتان پست فطرت که در حرامزادگی از رجوی دست کم ندارند و حاضر هستند برای دریافت جیره ماهانه و گذران زندگی خفیف و خائنانه خود با دلار های خونین هر یاوه ای را که مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی تکرار می کنند اینها هم طوطی وار ان را تکرار کنند .

یقین بدانند ملت ایران به یاوه هائی که مریم قجر داعشی به شورای دست ساز رجوی روح پلید صادر می شود توجه نمی کنند که هیچ با اطمینان می گویم مردمی که روزها در خانه و شهر خود زندگی عادی می کردند و از حد اقل امکانات ارتباطی و تلویزیون و .. داشتند به یاوه های مریم قجر گوش نمی داند حال در این اوضاع که مردم سیل زده درگیر بدبختی های خود هستند وحتا امکانات اولیه زندگیشان را از دست داده اند در اوارگی و یا چادر زندگی می کنند فکر می کنید می نشینند و منتظر هستند که ببینند مریم قجر داعشی و یا جیره خوارانش چه دستوری صادر می کنند !

اما در جواب اطلاعیه های مریم قجر داعشی و جیره خوارانش و رجوی صفتان یک حرف بیشتر ندارم و ان اینکه :

ــ اگر قیام کردن و شورش ؛ شکستن سد اختناق و ... افتخار هست پس چرا خودتان نمی روید در داخل ایران قیام و شورش کنید ؟ ــ

چرا حاضر نیستید مدال شکستن اختناق ؛ به گردن خوتان به اندازید ؟! ــ مگر شما ادعا نمی کنید نیروی پیشتاز هستید از همه چیزتان ( از جان و مالتان ) ر فدای ملت ایران می کنید ؛ خوب اگر الان بهترین فرصت برای سرنگونی و قیام هست از کنار تخت و یا روی تخت که قیام کرد . بفرمائید بروید داخل ایران قیام و شورش کنید ؛ کرسی ریاست جمهوری و یا تخت سلطنتی را صاحب شوید .

البته در دنیا تنها کسی که تا بحال توانسته از روی تخت قیام ؛ سرنگونی را هدایت کند شخص رجوی روح پلید بوده و لا غیر .

اطلاعیه صادر کردن برای قیام ؛ سرنگونی ؛ شکستن سد اختناق از کنار رود سن و یا از اطاقهای گرم و نرم اروپا و امریکا و .. یماند منثل نشسته پارس کردن که مفت گران هست . مریم قجر داعشی و جیره خوارانش و رجوی صفتان پست فطرت هم مطمئن باشند تا بحال کسی نتوانسته از سیل ماهی بگیرد .

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی