پ05282020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها پروژه جدید فرقه رجوی، قاچاق نفرات به اروپا توسط انجمن پوششی کلیسا

پروژه جدید فرقه رجوی، قاچاق نفرات به اروپا توسط انجمن پوششی کلیسا

يكي از دوستان  از آلمان تماس گرفت و چند موضوع كه در رابطه با فرقه را از نفرات فرقه شنيده بود را برايم گفت اول اينكه فرقه تصميم قاطع گرفته كه همه نفرات بریده از تشکیلات را که الان در نقش هوادار انها هستند را از تيرانا خارج كند تا اين بي مرزي بين مجاهد اشرفی و بريده كه مدعي هواداري از سازمان هم هست و........

--------------------------------------------------------------------------------------

حسن حیرانی,فریاد آزادی،13/04/2019

Hassan Heyrani 04پروژه جدید فرقه رجوی، قاچاق نفرات به اروپا توسط انجمن پوششی کلیسا

يكي از دوستان  از آلمان تماس گرفت و چند موضوع كه در رابطه با فرقه را از نفرات فرقه شنيده بود را برايم گفت اول اينكه فرقه تصميم قاطع گرفته كه همه نفرات بریده از تشکیلات را که الان در نقش هوادار انها هستند را از تيرانا خارج كند تا اين بي مرزي بين مجاهد اشرفی و بريده كه مدعي هواداري از سازمان هم هست و از فرقه حقوق هم ميگيرد و در خيابانهاي تيرانا با يكديگر مواجه ميشوند از ميان بردارد . چون اين وضعيت باعث ميشود كه برخي كه در تشكيلات تحت فشار هستند آب زير پوستشان برود و هواي بيرون اومدن به سرشان بزند و هم اينكه بتواند كاري كند كه  به اصطلاح تشکیلات فرقه ، كسي غير از بريده مزدوران كه با نظام همكاري ميكنند و عليه فرقه افشاگري ميكنند نماند. تا بتواند خط انهدام آنها را با كمك بخشي از دولت آلباني كه با فرقه هستند و به نوعی لابی پولی انها هستند  پيش ببرد از قبيل اتهام جاسوسي ودستگيري و زندان كه البته من گفتم كه ما هم شنيديم كه فعلا يك ليست 35 نفره ثبت نام كرده اندکه نفرات را به اروپا انتقال بدهند . كه وي گفت كل هزينه ها توسط فرقه پرداخت ميشود ولي اين را علني نميكند تا اين حرف راه نيفتد كه سازمان بريده ها را ميبرد خارج وهم اينكه به لحاظ قانوني برايش پاپيچي نشود چون اين كار غير قانوني و توسط قاچاقچي انجام ميشود.علي الحال هزينه پراندن نفرازيونان كه بين 3 تا 4 هزاریور وحتي بيشتر است را به يك نفر قاچاقچی صحبت كرده اند كه ما نفرات زيادي داريم و سري به سري مياوريم و قيمت را به 2500 یور  رسانده اند. پشت قضيه هم كه در علنی دارد فعاليت ميكند، بهروز قرباني است كه يك كشيش ايراني در نروژ كه در سال 70 از اين فرقه جدا شده والان هم با فرقه در تماس است ميباشد. ناگفته نماند كه من خودم با اين كشيش قبلا از داخل كليساي اينترنشنال صحبت كردم. اين آدم الان شروع کرده كه مثلا كمك مالي جمع كند كه نفرات رابه اروپا بیاورد كه البته به همين دوست من  هم مراجعه كرده كه پول بگيرد. البته اين پوش قضيه است و هزينه اين پروژه براي هر نفر از ابتدا تا آخر 5000 يورو هزینه ان می شود .شامل هزينه قاچاقچي تا يونان و مدتي كه زندگي مخفيانه بايد در يونان داشته باشند  تا قاچاقچی انها را به یونان عبور بدهد .  حدودا 50 نفرهستند که در این پروژه قرار است انتقال داده شوند . حدود 250000 يورو هزینه این نقل وانتقال ميشود كه فرقه دارد ميپردازد تا ازشر بريده ها كه بيشترين تاثير رابرروي نفرات داخل فرقه دارد خلاص شود. كه اين دوستمون هم ميگفت مراقب باشيد كه اينها بعد از اين پروژه ميخوان بيان سراغ شما ......