چ06192019

Last updateس, 18 جون 2019 9pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته!

این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته!

قرار دادن باند رجوی درلیست تروریستی ویا خارج کردن ان ازاین لیست کذائی ، تفاوت چندانی باهم نداشته ودر هردو صورت، سلطه گران آمریکایی ، بسته به اوضاع واحوال وقت، سیاست حمایت از رهبری مجاهدین و تداوم استبداد درون سازمانی ومغز شوئی را ادامه داده است!.......

---------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم آوریل ۲۰۱۹

Mojahedin Khalq Israel jafarzade MEK Rajaviاین تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته!

برخورد جنایتکارانه ی کاخ سفید با ایران که مدیریت اش عملا بدست فاشیست ترین وصهیونیست ترین جنایتکاران آمریکا افتاده ، این بار سپاه را بهانه کرده ودلخوشی فراوانی را به مجاهدین رجوی داده است!

صحبت ازقرار داده شدن سپاه درلیست تروریستی آمریکاست که ازدهه ها قبل هم بصورت کم و بیش وجود داشته واین بار صراحت بیشتری داشته است!

رسانه های رجوی، این مسئله را به خوراک تبلیغاتی خود تبدیل کرده اند وروزی نیست که دوجینی مطلب دراین مورد ننوشته و قول های شیرینی به خود ندهند!

مقاله ی ” گامی مهم، دیرکرد و پیامد آن “ یکی ازاین نوشته های پرتعداد است که دربخشی از آن میخوانیم :

” دولت آمریکا در تصمیمی بی سابقه اما با دیرکرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد. بی سابقه و بدیع از این جهت که برای اولین بار یک ارگان نظامی رسمی حکومتی وارد چنین لیستی می شود “.

این تصمیم ابدا بی سابقه نبوده واز دهه ها پیش این  بزرگترین نهاد نظامی ایران با نام های ” سپاه قدس ” ویا فرماندهان آن، مورد تحریم قرار گرفته و اساسا درماهیت قضیه فرقی نمیکرد ونمیکند که دولت وملت ایران مورد تحریم قرار گیرند ویا نهادهایی با این مشخصات!

ضمنا قرار دادن یک نهاد مهم ورسمی کشوری قانونی بنام ایران وبدون اطلاع ونظر سازمان ملل متحد ومخصوصا شورای امنیت آن ، کاری غیر قانونی وزورگویانه است والبته باند رجوی حق دارد که بدلیل ماهیت ضد مردمی اش ، ازاین نوع قانون شکنی ها وستم ورزی ها حمایت کرده وبه وجد آید!

دوباره :

“۲۲ سال پیش (سال ۱۹۹۷)، زمانی که سیاست بغایت نادرست استمالت دولتهای غربی و بخصوص آمریکا از رژیم، سیاست روز بود، دولت وقت آمریکا، پس از تصویب قانونی جدید، سازمان مجاهدین خلق ایران را وارد لیست سازمانهای تروریستی خارجی خود کرد”.

در آن زمان، آمریکا سرگرم ویران کردن افغانستان وعراق بود و فرصت وقدرت آنرا نداشت که به ایران نیز- که فراتر ازاین کشورها هست – حمله کند و این با استمالت فرق میکند!

البته قرار دادن باند رجوی درلیست تروریستی ویا خارج کردن ان ازاین لیست کذائی ، تفاوت چندانی باهم نداشته ودر هردو صورت، سلطه گران آمریکایی ، بسته به اوضاع واحوال وقت، سیاست حمایت از رهبری مجاهدین و تداوم استبداد درون سازمانی ومغز شوئی را ادامه داده است!

آمریکا بعد از شکست درافغانستان و عراق ، یا تصور اینکه کارش را انجام داده، بلافاصله ایران را در لیست ” محور شرارت ” قرار داد!

سپس :

” بسیاری از مدعیان مبارزه هم، که حیات سیاسی خود را مرهون نزدیکی با مجاهدین بودند، با بیشرمی ازخود “مجاهد زدایی” کردند و با فاصله گرفتن از سازمان، برخی با رژیم همراه و همصدا شدند و درمذمت تروریست بودن و خشونت گرایی مجاهدین یاوه ها بافتند، برخی هم به دامن رژیم غلطیدند و بعضی هم درخوشبینانه ترین شکل آن گوشه عزلت برگزیدند “.

ما سراغی از این مدعیان مبارزه که شما وجودشان را اعلام کنید، نداریم و آیا ممکن است که نام این گروه ها را که هم مبارز بودند و هم حامی سیاسی شما- که مبارز نبودید- اعلام کنید؟!

و نیز بگویید که وقتی شما از لیست تروریستی آمریکا خارج شدید- که دراصل تروریست خوب و خودی شناخته شدید- این مدعیان مبارزه چه تجدید نظری در رفتارشان با شما کردند؟

مجددا :

” قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی “گامی مهم، هرچند ناکافی، برای رهایی یک ملت از یوغ جنایتکاران حاکم ضد میهنی و تصمیمی جسورانه برای دفع خطر از مردم منطقه و یا حتی بشریت است “.

با دیدن واکنش مردم نسبت باین تصمیم ابلهانه ی هیئت حاکمه ی امریکا ، آیا باز هم بر نظر خود که این کار امریکا نتیجه ی  مثبتی برای شما داشته ، اصرار دارید؟

آیا تاکنون ندیده اید که آحاد و اقشار مردم ایران علیرغم هر دشمنی و کدورتی که بین شان باشد ، در مواقع اضطراری بهم میپیوندند و بیشترین تلاش وفداکاری ها را انجام میدهند؟!

آیا واکنش های جمعی و یکدست مردم در جریان سیل و زلزله های سال های اخیر ، درسی بشما و اربابتان نداد؟!

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی