ج05292020

Last updateج, 29 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها آقای مجاهد! شما هم یونیفورم کلاه سفید ها را بپوشید!

آقای مجاهد! شما هم یونیفورم کلاه سفید ها را بپوشید!

” نایاک و لابی های کراواتی ایرانی و خارجی ولایت مطلقه خمینی-خامنه ای تا توانستند تلاش کردند که از نامگذاری کامل سپاه جهل و تجاوز و فساد و جنایت جلوگیری کنند. باری اینان اکنون روزهای غم انگیزی داشته و دارند و خواهند داشت، چون طرف اصلی و صاحبخانه سرزمین اهورایی ایران .......

-------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۹

Parvis Khazaee آقای مجاهد! شما هم یونیفورم کلاه سفید ها را بپوشید!

” نایاک و لابی های کراواتی ایرانی و خارجی ولایت مطلقه خمینی-خامنه ای تا توانستند تلاش کردند که از نامگذاری کامل سپاه جهل و تجاوز و فساد و جنایت جلوگیری کنند. باری اینان اکنون روزهای غم انگیزی داشته و دارند و خواهند داشت، چون طرف اصلی و صاحبخانه سرزمین اهورایی ایران یعنی مردم سخت دست اندرکار اعتراض و شورش و آماده شدن برای هل دادن نهایی غول فاشیسم خمینیستی به زباله دان تاریخ هستند. … “.

آیا پرویز خزائی با این سن وسالش نمیداند که قرار دادن قوی ترین نیروی نظامی یک کشور درلیست تروریستی ، عملا اعلان جنگ با آن کشور مفروض است؟!

دیگران که این را میدانند ، اگر به این خیاثت و ستمگری آمریکا در هر فرم و شکلی که اعتراض کرده اند، در اصل از کشور خود دفاع نموده اند و از این بابت مورد تقدیرند و دست مریزاد به آنها گفتن خیلی بجاست!

البته مردم میتوانند بطور طبیعی با این یا آن ارگان حکومتی مشکلاتی داشته باشند ، اما زمانی که ببینند  که دشمن خونریز خارجی با علم کردن سپاه ، دشمنی کینه توزانه اش در اصل با مردم ایران را  اینگونه نشان میدهد ، دیگر کدورت های داخلی را فراموش کرده و از همه ی ارگان های دولتی در برابر دشمن خارجی دفاع میکنند!

بلی ! مردم اینطوری هستند و دل بستن کذائی شما بدانها، احمقانه است!!

دگرباره :

” اکنون در شرایطی که کل نظام و جناح های شیاد و جلادش، ازترس ضعف مضاعف از بسیج منطقه ای و بین المللی علیه رژیم و به اوج رسیدن اوج خشم و تنفر و سازماندهی کانونهای شورشی برای کمک به قیام مردمی- که تنها صاحب عله و مالک ایران زمین و مهمترین عاملین بحق سرنگونی این ضحاک قرن بیست و یکم- هستند، همگی یکدست و همسو و هم زبان و هم لباس و یونیفورم شده اند “.

این عمل واکنشی است که دربرابر دشمن قهاری بنام امپریالیزم آمریکا نشان داده میشود و چیز غیر طبیعی بشمارنمیرود!

گو اینکه نظر شخصی من این است اینگونه نمایش حمایت از سپاه و در اصل دولت و حکومت و منافع ملی ، کاری درست و طبیعی بشمار میرود اما  شایسته تر است که بجای این کارها ، دولت ایران در سازمان ملل متحد اقامه ی دعوا کرده و جنگ طلبان آمریکا را در فشار واقعی تر و کارا تری قرار دهند که نتایج بهتری نسبت به یونیفورم پوشیدن دارد!