ج05292020

Last updateج, 29 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها یکبار دیگر نبش قبر رجوی در اوج استیصال و فلاکت تشکیلاتی

یکبار دیگر نبش قبر رجوی در اوج استیصال و فلاکت تشکیلاتی

فرقه تروریستی رجوی که بنیاد و فلسفه وجودی ان برمبنای سوء استفاده از عوامل طبیعی و شکاف و اختلافات سیاسی دولت ها با جمهوری اسلامی است، درجریان سیل اخیرهم تلاش کرد بواسطه لابی گری با برخی از عناصرمواجب بگیر امریکایی و اروپایی و دم تکان دادن برای ترامپ و دیگر مقامات امریکایی مانع از......

--------------------------------------------------------------------------------------

علی اکرامی، انجمن نجات، خوزستان، شانزدهم آوریل ۲۰۱۹

Ali Ekarmi یکبار دیگر نبش قبر رجوی در اوج استیصال و فلاکت تشکیلاتی

جریان و حوادث سیل در ماههای اخیر مشکلات وخسارات زیادی برای مردم استانهای گلستان، لرستان و خوزستان ایجاد کرده است. هزاران نفر مجبور به ترک خانه های خود شده و متاسفانه تعدادی از مردم این استانها جان خود را از دست دادند. حادثه سیل عکس العمل و انتقاد و همبستگی و ابراز همدردی بسیاری در برداشت و از جانب دیگر تحریم ظالمانه وضدانسانی امریکا باعث گردید که شهروندان، نهادهای انسان دوست ودولت های مختلف نتوانند درمقابل این حادثه تاسف بار درکنارمردم ایران باشند.

فرقه تروریستی رجوی که بنیاد و فلسفه وجودی ان برمبنای سوء استفاده از عوامل طبیعی و شکاف و اختلافات سیاسی دولت ها با جمهوری اسلامی است، درجریان سیل اخیرهم تلاش کرد بواسطه لابی گری با برخی از عناصرمواجب بگیر امریکایی و اروپایی و دم تکان دادن برای ترامپ و دیگر مقامات امریکایی مانع از همبستگی و کمک رسانی جهانی گردد و باجعل اخبار و تحریک افکار عمومی از حادثه سیل به سود خودش ماهی بگیرد .

مریم رجوی درشرایطی که افکارعمومی مردم ایران وبخصوص درشهرهای سیل زده بکلی جریحه دار گردید ودرگیر مصیبت بزرگی شده بودند انها را به درگیری مسلحانه بانیروهای نظامی که جهت کمک به انها به منطقه امده بودند تحریک میکرد تاهمزمان با مصیبت بی خانمانی و رنج اوارگی خونشان هم روی زمین ریخته شود . همبستگی و اتحاد مردم درجریان کمک های مالی و امدادرسانی و زدن سیل بند چنان مستحکم بود که تمامی نقشه های پلید فرقه را نقش براب کرد .

مریم رجوی و دیگر سرکردگان فرقه که ازاین ترفند طرفی نبسته بودند مجبور شدند که یکبار دیگر رجوی را نبش قبرکرده و به صحنه بیاورند . رهبران کودن فرقه گویا فراموش کرده بودند وارد کردن مترسک مجهول المکان که مراسم ختمش درمراسم خودشان توسط ترکی فیصل اعلام شده بود و طی این سالیان از بیم بی آبرویی و حساب پس دادن به نیروهایش حتی اینقدر شهامت ندارد که یک پیام تصویری بدهد و با نیروهای مورد اعتمادش چت نوشتاری میکند! نشان دهنده اوج فلاکت و استیصال تشکیلاتی ست ونشان می دهد که سرکردگان فرقه ومترسکی بنام مریم تاکجا به این جسد متعفن در قبرمجازی و یا حقیقی وابسته هستند و برای انگیزه دادن به اعضای روحیه باخته به آن نیاز دارند .

نکته جالب دراین پیام منتسب به مسعود رجوی آنجاست که گویی وی اصلا درصحنه اجتماعی ایران تاکنون حضور نداشته و دستش به خون اعضا و مردم ایران آغشته نیست. رجوی با یک قیافه حق بجانب و از موضع جنت مکانی سراز قبر در اورده و زمین وزمان را زیرسوال برد. گویی فراموش کرده این مردمی که در جریان سیل اخیر برای آنها اشک تمساح می ریزد همان مردمی هستند که درسال ۶۰ آنها را به خاک و خون کشید و ناجوانمردانه ترور کرد. همان مردمی هستند که د رجریان تجاوز وحشیانه صدام در مقابل آنها و بعنوان متحد و ستون پنجم ارتش صدام صدها نفر از فرزندان آنها را که گناهی بجز دفاع از شرف وناموس خود درقبال نیروی متجاوز نداشتند را قتل عام کرد. فراموش کرد که با دادن گرای نظامی درجنگ موسوم به شهرها باموشک های غول پیکر عراقی سقف خانه هایشان را برسرشان خراب وصدها نفر را به کشتن داد.

گویا فراموش کرده که دسته دسته سربازان مدافع میهن را درمرز دستگیر وتحویل ضداطلاعات ارتش صدام داد تا زیر وحشیانه ترین شکنجه ها از انها اطلاعات واسرار نظامی بگیرد. فراموش کرده درحالیکه ایران به قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل پاسخ مثبت داد درعملیات موسوم به فروغ جاویدان دهها سرباز را که مشتاقانه منتظر بازگشت به کانون گرم خانواده هایشان بودند را به زیرخاک فرستاد ودرطرف دیگر صدها عضوسازمان را بافریب سرنگونی ۴۸ساعته دردشت حسن اباد و چهارزبر مدفون ساخت.

رجوی فکر می کند خانواده های اعضا فراموش کرده اند چگونه انها را سالیان از حق تماس وملاقات عزیزانشان درعراق و البانی محروم ساخته است. رجوی بیشرمی را از حد گذرانده و فکر می کنند حافظه تاریخی مردم انقدر ضعیف است که جنایات وخیانت های چهل سال اخیر او را فراموش کرده اند؟ مردک ابلهه وشیاد بعداز چهل سال سردادن شعارسرنگونی و تعیین سرفصل ۶ ماه تا ۴۸ ساعته سرنگونی تازه از ورود به دوران امادگی سرنگونی خبر میدهد .

مضحک انجاست کسی که مردم را به قیام مسلحانه وشورش وایجاد کانون های شورشی فراخوان میدهد خودش انقدر بزدل و بی باور به شعارخویش است که جسارت ندارد یک پیام تصویری بدهد. رجوی که فراخوان شورش ومبارزه مسلحانه می دهد چرا خودش به داخل که زمینه اش از هرجهت فراهم شده نمی اید واین ارتش شورشی را فرماندهی نمی کند ؟ این سوالات بی پاسخ و نبش قبر دوباره رجوی بخوبی نشان میدهد، فرقه جهنمی اش تا کجا درگرداب فروپاشی وبن بست لاعلاج درخاک البانی فرورفته که متوسل به یک مرده سیاسی شده است .فرقه رجوی همانطور که از استراتژی وتاکتیک جاسوسی هسته ای، ایفای نقش ستون پنجمی ارتش صدام وفروش اطلاعات توانمندی موشکی ونظامی ارتش ایران به رژیم کودک کش اسراییل نتوانست خود را تحمیل کند از جریان سیل ودرد ورنج مردم هم سودی نخواهد برد .