پ07182019

Last updateپ, 18 جولای 2019 11am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها پیام رجوی سراسر آلوده به ترور ، کشتار و دروغ است

پیام رجوی سراسر آلوده به ترور ، کشتار و دروغ است

راستی چراپولهایی که به ادمخواران امریکایی میدهی تا ملت ایران رانابود کنند رابه سیل زدگان ندادی ؟ دوما پیامهای مریم ملت را عذاب نجات میدهد خونه های خراب انها رامیسازد ویا دردورنج انها راکم میکند چرا یک دلارکمک نکردی ؟ میدونی چرا چون این بلایی که ملت در۲۲استان گرفتاران هستند وقراراست امروز سیستان وبلوچستان....

------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد، وبلاگوطنم ایران، هفدهم آوریل ۲۰۱۹

Ali Shirzad 04پیام رجوی سراسر آلوده به ترور ، کشتار و دروغ است

رجوی درباره سیل پیامی فرستاده که فقط تیتر حرفهایش را یادداشت کردم بیش ازیک صفحه شده که به تعدادی از انها اشاره و بررسی کوتاه میکنم تا دریک نوشتار تمام بشود

صحبت ازخلق محبوب کرده که دل وجانش فروریخته وکمک نکردن حاکمیت به سیل زدگان عرق شرم برپیشانیش نشسته است که دراین میانه پیامهای مریم مرحمی برزخمهای مردم وبخوانید خودش داشته است سوال اینه اگراینها که میگویی قبلا هم سوال کردم راستی چراپولهایی که به ادمخواران امریکایی میدهی تا ملت ایران رانابود کنند رابه سیل زدگان ندادی ؟ دوما پیامهای مریم ملت را عذاب نجات میدهد خونه های خراب انها رامیسازد ویا دردورنج انها راکم میکند چرا یک دلارکمک نکردی ؟ میدونی چرا چون این بلایی که ملت در۲۲استان گرفتاران هستند وقراراست امروز سیستان وبلوچستان وهرمزگان وکرمان وشهرها وروستاهای ان منطقه را ویران کند را فرصتی برای شورش مردم قلمداد میکنی تا به حاکمیت برسی که حرف وفکروتحلیلی یاوه است ؛ مگرتو نبودی بنام سخنگو واردشده وورود نیروهای نظامی را برای سرکوب تحلیل وگفتی انها رادرهم بکوبید حالا چی شده خواهان کمک نظامی ها شدی ؟ میگوید به این دلیل نظامی ها را رژیم برای کمک نیاورد تا مردم گرفتارسیل وبدبختی دست به شورش نزنند واقعا ادمی میمونه به این رهبرغارنشین چی بگه این همه فیلم وعکس را اگاهانه منکر میشود تا حرفی برای گفتن داشته باشد این رهبرتنها مقاومت انقلابی ست یا دروغگو وشیاد وانکارحقایق ؟ انهم دردوران سایبر مدعی ست حاکمیت دینی ازتحریم امریکا نهایت سود رابرد راستی چه کسی دراین سالیان خواهان تحریم بود ؟ پس نتیجه میگیریم تو عمدا تحریم راوسط کشیدی تا حاکمیت وخامنه ای بهترین وبالاترین سود راببرند یعنی این عملها طبق گفته خودت سود به حاکمیت رسانده است مثل فازنظامی که حاکمیت راتثبیت کردی ممکنه به مردم توضیح بدهی چرا اینقدربه حاکمیت خدمت میکنی ؟ بعد هم کلی ازاسلام وعلی وپیغمبروایه قران صحبت وبا دست اسلام برسروروی خود میکوبد که واویلا فرهنگ ایرانی ازبین رفت اسلام سیاسی وسمبلها وایات قران با کدامین فرهنگ ایران همخوانی دارد ؟ اسلام سیاسی دشمن فرهنگ ایرانی بوده وهست اگرطرفدارفرهنگ ایرانی هستی ممکنه بما بگویی رابطه توباسیاستمداران کثیف وادمکش وساطوربدست وارباب اره ها ی عربی وصهیونیزم وترامپ رهبربنیادگراهای بورژوازی چیست ؟ کدام یکی ازاینها برفرهنگ ایرانی همخوانی دارد ؟ مگراینکه معتقد باشی فرهنگ ایران را بچه سلمان وشیخک امارات وبوفالوی بحرین ونتانیاهوی صهیونیزم وجان بولتون ادمخوارتعریف ومینویسند دراینصورت حرف شما کاملا درست است بنده نزدیک به چهل سال باتو وتفکرات تو زندگی کردم ایا شد یکباراز اریوبرزن وخواهرش وماهان وفردوسی ومزدک ومازیاروبابک یاد کرده باشی ؟ هرگزچون انها رودرروی تعدی وتجاوزبه کشورما بودندچون دشمن اسلام سیاسی تو واخوندهای حاکم برایران بودند به این دلیل است که حاکمیت درکلیت واسلام تو اینقدردشمن فرهنگ ایران هستید انوقت دم ازایران وفرهنگ ایرانی میزنید ؟ بعد هم میگوید ما موافقیم که رییسی وسلیمانی به عاقبت صیادشیرازی ولاجوردی گرفتارشوند سوال اینه چرا نمیگوید ما خواهان مردن انها هستیم لاجوردی وصیاد را وسط میکشدبا این حرف این پیام رامیدهد که موافق ترور وکشتاراست که درجای دیگربه ان اشاره میکند ومیگوید چاره کاردراین است که پاسداران واخوندها به هوا فرستاده شوند ایا بااین حرف به تجزیه طلبان وتروریستهای عربستان مثل الاهوازیه وخلق عرب وجیش های کذایی درسیستان وبلوچستان خط نمیدهد که درایران بکشید وبمب گذاری کنید مگربچه سلمان وارباب اره ها نگفت ما جنگ ودرگیری رابداخل ایران میکشیم ایا حرف تو موافقت با دشمنان ملت ایران نیست ؟ ایا حرفت دشمنی با ملت ایران نیست ؟ بعد هم برای کشته های امریکایی روضه ام بتول میخواند وفاتحه میگیرد ویک کلمه ازسرنگونی هواپیمای مسافربری توسط امریکا وکشتار۳۰۰ غیرنظامی ایران هیچ حرفی نمیزند راستی چرا ؟ وبا افتخاراعلام میکند که درعراق وجاهای دیگردنیا با امریکا همکاری واطلاعات به انها میدهد همه همکاری ها رایاداوری وازهیئت حاکمه امریکا یا ترامپ میخواهد مابه ازاء این همه همکاری حق مقاومت رابرسمیت بشناسد وبه حق حاکمیت اورسما اذعان کنند درپایان میگوید کانونهای شورشی زمینه سازارتش ازادی بخش است قبلا میگفت ارتش وارد وسربازانش درانطرف مرز هستند که پیوسته وبا ما بسمت تهران وسرنگونی حرکت میکنند اما امسال عکس انرا میگوید یادش رفته همین مریم که با پیامهایش مرحم برزخمهایش گذاشته تمامی پیامهایش کانونهای شورشی وقیام مردم ایران است حالا رجوی امده درست رودرروی مریم میگوید خیر چاره کاربمب وترور وکشتاراست این سوال پیش میاید ایا رابطه مریم عضدانلو ورجوی مثل رابطه اصلاح طلبان قلابی یعنی روحانی وخامنه ایست ؟ یعنی رجوی وعضدانلو با این حرفهاشون به دودستگی واختلاف درونی اشاره دارند؟مجاهدین وشورا دودسته وشقه هستند ؟ اگرنیستند پس چرا عضدانلو ورجوی دو حرف متضاد میزنند چرادرپیامها وحرفها اینقدرتناقض وجود دارد ؟؟؟

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی