پ05282020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها خاطرات سیاه، محمدرضا مبین – قسمت هیجدهم و قسمت نوزدهم

خاطرات سیاه، محمدرضا مبین – قسمت هیجدهم و قسمت نوزدهم

اصول تئوری و عملی این شکنجه بر اساس دستاوردهای روانشناسان شکل گرفته است. متاسفانه باید گفت که در اینجا علم روانشناسی کمک زیادی به پیشرفت شکنجه سفید در فرقه رجوی کرده است! پس از صدور بیانیه بین المللی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 مسلما جوامع دموکراتیک و.......

------------------------------------------------------------------------------

mohammadReza Mobinخاطرات سیاه، محمدرضا مبین – قسمت هیجدهم و قسمت نوزدهم

در آن شبیخون ممتد متجاوز خونریز، شبهائی که خورشید ، چشمانش خون می شد !!!
بازجوئی های شبانه شروع شد ، دیگر وقت و بی وقت ، نصفه های شب درب سلول باز شده و به اتاق بازجوئی برده می شدم. هر شب که بازجوئی برده می شدم ، همه کاخ های آرزویم که از سازمان و شخص رجوی ساخته و پرداخته بودم ، بیشتر فرو می ریخت.
آن شب های سیاه ، فروغ سنگدل و فاضل که بازجویان مستقیم پرونده من بودند ، البته به دستور شخص رجوی ، همه انسانیت ، همه شرافت و همه ارزشهای متعالی انسانی را با دستان خون آلودشان به قربانگاه می بردند.
مادران ، پدران ، برادران و خواهران ! فرزندان شما را در اشرف امثال فروغ و فاضل شکنجه و زندانی می کنند . اگر خوب به چشمان تک تک بازجویان در مجاهدین نگاه کنید ، در عمق چشمان آنها ، ذره ای از عاطفه ، نشانی از انسانیت ، بارقه ای از مهربانی را هرگز نخواهید دید. این محصولات و تولیدات دستگاه فرقه ای مسعود رجوی است ! همه نفرات ضد اطلاعات و بازجوها و شکنجه گران ارتش اسارت بخش رجوی این گونه هستند ! انسانیت در همه آن ها کشته شده است ! رجوی به ذهن همه این ها هم تجاوز کرده است .
فرزندان ما را امثال این بازجویان ساعت ها ، شکنجه کرده اند !
بله ، زنان شورای رهبری ، شکنجه گران و بازجوهای خیلی حرفه ای دارند !
عزیزان ما را در اشرف ، تا سرحد جنون و فراتر از طاقت یک انسان به دستور این زن ها شکنجه کرده و کشته اند !
کوروش بچه سنندج به دستور این زن ، بعد از ضرب و شتم فراوان ، در سلول داخل پتو پیچیده شد و از زندان اسکان ، به قربانگاه رفت !
ناصر ، بچه خوزستانی دراثر زندان انفرادی طویل المدت در سلول بغلی من ، تعادل روانی خود را از دست داد و مدام سرش را به دیوار می کوبید ! او هم به دستور این زن برده شد وهرگز کسی اورا ندید!
خیلی ها به دستور این سنگدل ها ، ناپدید شدند ! آنها از سرنوشت همه گمشده ها ، همه زندانیان و همه مخالفان دست اول رجوی خبر دارند. اطمینان دارم روزی فراخواهد رسید که به تک تک جنایاتشان اعتراف خواهند کرد .
یکی از حرفهای من همیشه این بوده و هست که به چه دلیل باید در اشرف بیشتر از 6 ماه تمام زندانی می شدم؟ به کدام جرم؟ کسانی که در این رابطه در جریان بوده و یا نگهبانان یا بازجویان من بوده اند روزی اگر وجدان داشتند در رابطه با آنچه که بر من در آن 6 ماه انفرادی گذشته، خواهند گفت. من در طی آن 6 ماه سیاه حتی هواخوری هم نداشتم و از آن زندان فقط برای بازجویی بیرون می رفتم ، اسم زندان را گذاشته اند تحت مراقبت، تحت برخورد ؟؟!!!! زندان زندان است ، حبس کردن کسی و در هر محل و یا جایی که باشد و بعد هم شکنجه روحی و روانیش آیا زندان نیست ؟ !!
مگر شما از میلیشیاهای خونین بال برای ماهایی که به اشرف آمده بودیم تعریف نمی کردید که به ما انگیزه مبارزاتی بدهید؟ مگر نمی گفتید که رژیم جمهوری اسلامی چگونه آنها را یا اعدام می کرد و یا شکنجه روحی و جسمی و یا آنها را زندانی می کرد؟ مگر جز این بود که خود شما هم همین کار را می کردید منتها شما با اعضای خودتان این کار را می کردید. من هرگز آن زجری که در اشرف کشیدم را فراموش نکرده و نمی کنم ، زجر و ظلمی که شما در حق من کردید فقط دوران زندانم نبود بلکه بعد از زندانم هم کم به من زجر ندادید! من هرگز و هرگز و هرگز شما را نبخشیده و نخواهم بخشید!!
هنوز داد و بیدادهای فروغ ، فاضل ، اسداله ، نعمت و … را فراموش نکردم ، فراموش نکردم که شب اول به خاطر وحشت و ترسی که کرده بودم زبانم مثل یک سنگ شده بود و ساعتها در شوک بودم ، فراموش نمی کنم وقتی که اسداله مثنی به من گفت یا این برگه ای که من بهت می گویم بنویس و امضا کن و یا ۲ سال دیگر در همینجا تو را نگه می داریم و بعد هم ۱۰ سال می روی زندان ابوغریب پیش عراقیها و بعد هم اگر زنده ماندی عراقیها تو را با اسرا عوض خواهند کرد!! هنوز داد و بیدادهای فروغ پاکدل یادم نرفته و هرگز نخواهم بخشیدش . امیدوارم که تک تک آنهایی که در آن پروسه ، مسئول زندانی کردن من بوده اند این مطلب را بتوانند بخوانند و دلم می خواهد بدانند که هرگز آنها را نخواهم بخشید و همیشه آرزو می کنم که تا آخر عمرشان با تمام سلولهایشان زجر بکشند.
فراموش نکردم و نخواهم کرد وقتی که فروغ پاکدل این زن کوتوله عقده ای با اون عینک بزرگش که آدم از دیدن قیافه اش وحشت می کرد چطوری روی میز می کوبید و تلاش می کرد من را به وحشت بیاندازد . من هیچ کدام از آنها را نمی بخشم !!!
روزگاری من ، ماهها در زندان های انفرادی در اشرف محبوس بودم ، باهمه خوشحالی و سرور اعلام می کنم و ایمان دارم که دنیا ، دنیای کوچکی است و امروز فروغ را که همیشه خود را از دوربین ها مخفی می کرد ، سازمان مجبور شده علنی کند و جلوی دوربین دم از سیاست می زند ! دادگاهی خواهد شد ، حتما یک روز جزو شهادت دهندگان در دادگاهی خواهم بود که امثال این بازجوها را محاکمه خواهد کرد .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

تداوم شکنجه سفید برای جایگزینی سیستم فکری جدید . . .
سئوال اصلی این است که آیا شقی ترین فرد در دستگاه رجوی که شکنجه گر و حتی قاتل است ، تا چه اندازه مقصر است ؟ در سیستم فرقه ای ، آیا بیشتر تقصیرها به عهده فرد است یا سیستم ؟
مسلما سیستم فرقه ای ، مسبب اصلی تولید چنین انسان هائی است که تا سر حد مرگ می توانند همنوع خود را شکنجه کنند !
جایگاهی که امثال شکنجه گران فرقه رجوی در آن جایگاه نشسته ، سازنده اش کیست ؟ چه کسی است که این چنین افرادی را در چنین جایگاه هایی می نشاند و مجوز انجام کثیف ترین اعمال ضد انسانی را به آنها می دهد ؟ بی شک مسعود رجوی و همسر سومش مریم ، باعث و بانی و سرمنشاء همه اعمال ضدانسانی مجاهدین هستند ، تا حیات ننگین خود را دوام بخشند .
هدف اصلی تمامی زندان ها و شکنجه ها در سازمان چیست؟
در اصل نوعی جایگزینی سیستم فکری جدید در برابر سیستم فکری سابق فرد بازداشت شده است!!! شکنجه سفید اصلی ترین ابزار شکنجه در فرقه مخوف رجوی است .
شکنجه سفید بر چه پایه ای استوارست؟
این نوع شکنجه، سیستم فکری هر انسانی را به هم میریزد!
اصول تئوری و عملی این شکنجه بر اساس دستاوردهای روانشناسان شکل گرفته است. متاسفانه باید گفت که در اینجا علم روانشناسی کمک زیادی به پیشرفت شکنجه سفید در فرقه رجوی کرده است! پس از صدور بیانیه بین المللی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 مسلما جوامع دموکراتیک و کلیه امضا کنندگان آن نسبت به رعایت همه بندهای آن بیانیه، از جمله بندی که هرگونه شکنجه را محکوم می کند، متعهد شدند اما واقعیت چیز دیگـری بود نکته مهم این بود که اعترافاتی که ازافراد با اعمال شکنجه گرفته می شد به شیوه ای باشد که به ظاهر، آثــاری از جراحت های ناشی از آن به چشم اقشــار جامعه نخورد تا باور آن اعتــرافات را راحت تر ســازد ! شاید به همین دلیل در CIA این شکنجه به شکنجه تمیز هم معروف است. از این روی استفاده از دستاوردهای روزافزون علم روانشناسی، در شیوه بازجویی ها برای دستگاه های اطلاعاتی سازمان ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
شکنجه سفید در زندان های سازمان چگونه عمل میکند؟
انسانها موجوداتی اجتماعی هستند. زمانی که شما تمام روابط عاطفی و اجتماعی را از ایشان بگیرید، ضربه شدیدی می خورند. شکنجه سفید مبتنی بر محرومیت حسی و ایزوله نگهداشتن شخص است. فرد مربوطه اکثر اوقات بطور غیرمنتظره دستگیر شده، چشم بسته از دالان ها یا مسیرهای پیچ در پیچ به یک سلول انفرادی برده میشود، در آنجا روزها دور از هرگونه اطلاعات و تماس با دنیای خارج میماند. وی همچنین اکثرا امکان دسترسی به دوستان در مناسبات ، روزنامه و کتاب و هواخوری را ندارد. این همراهست با بازجویی های طولانی با روش سوال های مکرر، تکراری، بحث و جدل، تهدید، تلقین یا مرام آموزی، تشویق، خشونت همراه با کم خوابی های بیش از 14 ساعت. ما اغلب در زندان های سازمان جز بازجوی خود فرد دیگری را نمی دیدیم!
بازجو در اکثر موارد در مورد بازداشت شده اطلاعات گسترده ای دارد، با این حال تمام سعی خود را میکند تا هـرچه بیشتـر از زبـان خود او در مورد روحیــه و ویـژگـی های شخصیتی اش آگاه تر شود. زیرا هر چقدر شناخت فرد بازجو از بازداشت شده کامل تر باشد او میتواند خیلی مشخص تر روی زندانی کار کند. بازجو به مرور از آن نکته ها استفاده و سعی میکند او را به شیوه های مختلف شدیدا تحقیر و بی اعتماد به گذشته خود سازد. یعنی میتوان گفت که هدف اصلی این نوع بازجویی ها در مرحله اول تسریع شکستن ارزش های زندانی توسط تضعیف اراده وی است !!!
بازجویان فرقه رجوی می دانستند که برای پیشبرد اهداف شیطانی شان کافیست هر انسانی را برای مدت کوتاهی از حواس پنجگانه اش محروم کنند، زندانی بسرعت تعادل خود را کاملا از دست می دهد و دچار وهم میشود ، به علاوه سیستم گوارشی اش مشکل پیدا میکند، قـدرت جهت یابی اش مغشوش و دچار مشکل بیخوابی می شود و کاملا چه از لحاظ فیزیکی، چه از لحاظ روحی سیستم اش به هم میریزد. این اصلی ترین نخ نبات شکنجه سفید در دستگاه رجوی است !
مبنای رفتار بازجوهای سازمان در شکنجه سفید بر پایه برخورد های متضاد با فرد زندانی است. در این روش بازجو در نقش دوست و دشمن ظاهر میشود. با اطلاعات دقیقی که در مراحل قبلی از شخصیت بازداشت شده به دست آورده، بازجو میتواند ساعتها با سوال های تکراری، خسته کننده، در مورد یک موضوع یا نکته خاص، بازداشت شده را تحت فشار قرار دهد! اسداله مثنی و فاضل و فروغ ، شبهای پی در پی با سئوالات تکراری قصد فشار حداکثری به ذهنم را داشتند .
فشار روحی دیگری که به زندانی وارد میشود توسط اطلاعات غلطی است که بازجو به شخص میدهد. اینکه مثلا از وضعیت جسمی بد خانواده اش میگوید و اینکه افراد نزدیک فامیل مانند پدر یا مادرش یا همسر و فرزندانش بیمار هستند. یا به عنوان گروگان دستگیر شده اند، که قطعا تمام اینها کذب محض است. بازجو از این طریق موفق می شود تا فرد بازداشت شده در آن شرایط را به تدریح آماده پذیرش و جایگزین کردن ارزشهای جدید کند !!!
هدف نهایی شکنجه سفید در سازمان چیست؟
هـدف اصلـی بازجو از شکنجه سفید، تخـریب فـردی شخص زنـدانی و نهایتا همانند سازی اش است. بوسیله شکنجه سفید میتوان اراده فرد را خرد کرد. به عبارت دیگر میتوان گفت که این شستشوی مغزی در اصل نوعی جایگزینی سیستم فکری جدید در برابر سیستم فکری سابق فرد بازداشت شده محسوب می شود !!!
بدین ترتیب می توان هر اعترافی را از فرد بازداشت شده گرفت. او را مقابل دوربین گذاشت و یا دادگاه های نمایشی برپا نمود. البته یک هدف دیگر از اعمال شکنجه سفید برای سیستم های فرقه ای، تاثیر منفی ابراز پشیمانی فرد در مقابل جمع ودوستان سابق و سلب امید به آینده و رهایی از فرقه می باشد .
راستش دیر یا زود هر انسان را میتوان شکست!
میدانم که این حرف تلخ است اما واقعیت دارد. البته هرچقدر راجع به جزییات این شکنجه در فرقه رجوی صحبت شود ، باز هم کسی که در جریان شکنجه ها و درزندان های پادگان اشرف نبوده کمتر این بحث برایش ملموس می باشد ! اما این را هم باید بگویم که این شکنجه به علت کارآمدی اش و اینکه همواره در حال آزمایش و تکامل میباشد، خیلی سخت قابل تحمل است.
یکی از مشکلات اساسی زندانی آزاده شده صحنه های دلخراشی است که بصورت Flashback بطور متداوم به سراغ او می آید. از دید علم روانشناسی تجربه ناگوار، بسیار سخت از ذهن پاک می شود شبها کابوس می بینند و در اصل باید برای آنها دوره جدید معالجه گذاشته شود. پس می بینید که حتی زمانی که روان درمانی فرد قربانی تمام شده، با دیدن تصاویر مشابه به آنچه که کشیده است، دوباره دچار بحران روحی می شود. این بسیار دردآور است.
دیدن چهره شکنجه گران در فرقه رجوی هم، برای نگارنده چنین است ولی شیرینی اش این است که موفق شدم ، این چهره را برای دیگران معرفی کنم !
شب ها ، بازجوئی می شدم و در برگشت به سلول بشدت خسته شده و خود را خرد شده می دیدم .
اما سران شکنجه گر و بازجوها نمی دانستند که شیوه های شکنجه ، هرچقدرهم که پیشرفته باشند ، باز هم دست تقدیر الهی ، چیز دیگری را رقم خواهد زد !
فاضل ها و فروغ سنگدل ها و سایر شکنجه گران باید بدانند وقتی دامن خود را به ننگ شکنجه آلوده کردند ، می بایستی فرجام آن را هم در نظر می گرفتند ! اما این تغییر در رفتار بازجوها ، یعنی آمدن مکرر به سراغ زندانی ، خبراز نزدیک بودن ایام تعیین تکلیف برایم می داد . خوبی دیگر کثرت بازجوئی ها این بود که من موفق می شدم از محیط محصور سلول بیرون بروم .
ادامه دارد . . .