چ07172019

Last updateچ, 17 جولای 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها آیا مجاهدین و شورای رجوی وعضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟؟

آیا مجاهدین و شورای رجوی وعضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟؟

وقتی تمام خبرها ونحوه پوشش انها بخصوص ازطرف مجاهدین وهوادارانش ودرخواستی که دارد ایا نباید شک کرد که مجاهدین رجوی وعضدانلو بفرموده امریکا دست به عمل زده اگر این نیست پس چرا روزنامه کویتی سه هفته پیش خبردستگیری مجاهدین که میخواستند به ناو امریکا حمله وجنگ درست کنند را.......

-----------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد،

Ali Shirzad 04آیا مجاهدین و شورای رجوی وعضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟؟

وقتی تمام خبرها ونحوه پوشش انها بخصوص ازطرف مجاهدین وهوادارانش ودرخواستی که دارد ایا نباید شک کرد که مجاهدین رجوی وعضدانلو بفرموده امریکا دست به عمل زده اگر این نیست پس چرا روزنامه کویتی سه هفته پیش خبردستگیری مجاهدین که میخواستند به ناو امریکا حمله وجنگ درست کنند را منتشرکرد؟ ایا روزنامه همینطوری نوشت یا خبرهای جدی داشت وزودترافشا کرد تامنطقه راازجنگ دورکند ….

ایا مجاهدین و شورای رجوی وعضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟؟

پمپئو گفت هرگونه حمله به همپیمانان ما ؛ ایران با واکنش قاطع روبرو خواهد شد هم همانروزدرشبکه های اجتماعی نوشتم که امریکا قصد دارد داستان یازده سپتامبر را درباره ایران پیاده کند یعنی به جایی حمله و بگردن ایران بی اندازد دریک نوشتارد یگرکه قبل ازصحبتهای پمپئو بود از قول روزنامه الجریده کویت نوشتم که روزنامه گفته افراد دستگیرشده مجاهدین خلق ایران اعتراف کرده اند که قصدخرید قایقهای تندروداشته اند تا به ناوگاهای امریکا حمله وایران رامقصرجلوه بدهند واینکه چطوروچند نفرودرکجا دستگیرشده اند را بنده خبرندارم

دیروز در بندر الفجیره امارات چند انفجاربود و امارات گفته تحقیقات بین المللی شروع میشود تا مشخص شود داستان چیست ولی موضوعی که تعجب برانگیزاست اینه که سایت مجاهدین غیر مستقیم ازقول یک روزنامه امریکایی که گفته اول المیادین خبر داده انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفته است ازطرف دیگر از امروز صبح هواداران رجوی درشبکه های اجتماعی بفرموده رجوی وعضدانلو بمیدان امده ونوشتند که انفجار الفجیره عمل تروریستی است ونایبان رژیم ایران دران دست دارند ؛ امریکا باید جواب قاطع بدهد یعنی از امریکا مستقیم خواهان ان شده که دیگرصبرنکند وبلافاصله به ایران لشگرکشی کند  

وقتی تمام خبرها ونحوه پوشش انها بخصوص ازطرف مجاهدین وهوادارانش ودرخواستی که دارد ایا نباید شک کرد که مجاهدین رجوی وعضدانلو بفرموده امریکا دست به عمل زده اگر این نیست پس چرا روزنامه کویتی سه هفته پیش خبردستگیری مجاهدین که میخواستند به ناو امریکا حمله وجنگ درست کنند را منتشرکرد؟ ایا روزنامه همینطوری نوشت یا خبرهای جدی داشت وزودترافشا کرد تامنطقه راازجنگ دورکند ؟ بنده نمیدونم به چه دلیل نوشت ولی همه این خبرها راکنارهم میگذاریم به یک نتیجه قطعی میرسیم که امریکا یازده سپتامبررابوجود اورد وبه احتمال خیلی زیاد تحقیقات بین المللی زیرنظر امریکا خواهد گفت کارنایبان ایران بود چرا چون میخواهد هم مشروعیت بین المللی به ان بدهد وهم زمینه تهاجم بین المللی وگرفتن تائیدیه ان رادردست داشته باشد ویک سوال دراین وسط هست ایا مجاهدین دراین انفجارات دست داشته وطبق نقشه قبلی اینکارراانجام داده اند ؟ نمیدونم فقط سوال رامطرح کردم چون چطورزیرنظراطلاعات واماده باش وبابودن ناوگانها ی امریکا درمنطقه انهم دربندرامارات این کارانجام شده شک ادمی را برمی انگیزد که کارکیست ایا امریکا دست ندارد اگرندارد چرا پمپئو هفته گذشته چنین چیزی رامطرح وازاول گردن ایران انداخت ؟ بارها گفته وبازیاداوری میکنم هرگونه حمله نظامی به ایران قبل ازهرچیزی انگشت اتهام بسمت سازمان مجاهدین وشورای انها ورجوی وعضدانلوست زیرا همانطورکه قبلا درچند نوشتارنوشتم ازروزاول اشغال عراق توسط امریکا رجوی وعضدانلو خواهان حمله مستقیم امریکا به ایران بوده وهستند وازحالا دست رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی وتجزیه طلبان کردی ولری وترکی وبلوچی وعربی که تماما مزدورونوکراجانب هستند دستشون بخون ملت ایران الوده بوده وخواهد بود ملت ایران این خائنین را طرد ومنزوی کنید گرچه منزوی هستند اگرنبودند نیازنداشتند که با یک دست به بیضه چپ پمپئووبولتون اویزان بشوند وبا دست دیگرسینه وا ایرانا بزنند تا خود راچپ نشان بدهند

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی