س06252019

Last updateس, 25 جون 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها نگاهی به برنامه 10 ماده ای مریم رجوی، از شعار تا عمل

نگاهی به برنامه 10 ماده ای مریم رجوی، از شعار تا عمل

مریم قجر عضدانلو ملقب به مریم رجوی همسر سوم مسعود رجوی مفقود شده – محوریت یک فرقه ستیزه جوی تمامیت خواه را درکسب قدرت به هرقیمت در مزدوری و وطن فروشی تمام وکمال وبی هیچ قید وشرطی به دشمنان مردم ایران خاصه آمریکا وآل سعود آویخته وآویزان کرده است ، دجالانه و......

------------------------------------------------------------------------------

پوراحمد,انجمن نجات مرکز گیلان در 31 اردیبهشت 1398

  
milehaye zendan Arme mojahedنگاهی به برنامه 10 ماده ای مریم رجوی، از شعار تا عمل

مریم قجر عضدانلو ملقب به مریم رجوی همسر سوم مسعود رجوی مفقود شده – محوریت یک فرقه ستیزه جوی تمامیت خواه را درکسب قدرت به هرقیمت در مزدوری و وطن فروشی تمام وکمال وبی هیچ قید وشرطی به دشمنان مردم ایران خاصه آمریکا وآل سعود آویخته وآویزان کرده است ، دجالانه وعوامفریبانه دربرنامه 10 ماده ای خود مدعی کثرت گرایی شامل آزادی احزاب واجتماعات ، آزادیهای فردی ، آزادی بیان ، آزادی کامل رسانه ها ودسترسی بی قیدوشرط همگان به فضای مجازی مبتنی بر یک نگرش فلسفه سیاسی برآمده ازمکتب پلورالیسم شده است که به اصطلاح میخواهد درایران آینده جاری وساری کند که بسیارمضحک ومسخره می نماید چرا که مبانی گسترده مکتب پلورالیسم ازبنیان واساس با ماهییت ذاتی وماهوی فرقه واپسگرا و متحجر رجوی در تعارض و تضاد مطلق است .
برای روشن شدن بحث کافی است مریم رجوی پاسخگوی چند سوال باشد که روشنگر شعار تا عمل مواضع فریبنده ایشان خواهد بود.
– مابعد انقلاب ضد سلطنتی ومهیا شدن فضای بازسیاسی وآزادی بیان واجتماعات و رسانه ها ، چرا مداوما درپی بهانه واغتشاش ودرگیری وخونریزی وتوسل به زوراسلحه شده است ودریک دوره کوتاه مرتکب جنایات وحشیانه وبه شهادت رساندن بالغ بر12 هزارانسان بیدفاع وبیگناه شده است!؟
– مابعد متواری شدن مسعود رجوی به فرانسه وتشکیل شورای ملی مقاومت با نیت کثرت گرایی که اعضای زیادی ازگروهها وتشکل های مختلف ازجمله شخصیتهای سیاسی را با دادن وعده سرنگونی 6 ماه رژیم ایران گردهم آورده بود ، چرا یکی پس ازدیگری بواسطه اعمال دیکتاتوری وخودمحوری مسعود رجوی ، ازاتحاد گریختند وصف نامیمون شورای ملی مقاومت را گسستند ودنبال زندگی خود رفتند!؟
– بدنبال اعلام همردیفی خودت با مسعود رجوی که شروع یک پروژه اعمال بگیروببند وتصفیه درونی با دیگر رغیبان مسعود رجوی را رقم زد ، آیا به دلخواه وبا اختیار و آزادی بود که تصمیم گرفتید با طلاق گرفتن ازهمسرت مهدی ابریشم چی وبا ازهم پاشیدن کانون خانواده به عقد غیرشرعی مسعود رجوی دربیایید!؟
– ایا با تشکیل دادگاه گسترده علیه ناراضیان درون تشکیلاتی درفرانسه خاصه صدورحکم اعدام علی زرکش درموضع نفردوم سازمان تان ، نشان ازآن ندارد که آزادی بیان وانتقاد وعدم رضایت دردستگاه فکری تان بی معنا وتهی ازمحتوی است !؟
– آیا ازدواج وطلاق اجبای وتشکیلاتی نشان ازآزادی فردی دارد !؟
– آیا وجود زندان و بگیروببند واعمال شکنجه ناراضیان درمقراصلی تان درفرانسه درتعارض با دمکراسی وآزادی نیست !؟
– آیا نشست های سرکوبگرانه با عناوین طعمه ، دیگ و…وجلسات به اصطلاح عملیات جاری وغسل هفتگی وکتکاری اعضای ناراضی تا سرحد مرگ وبکاربستن انواع تهمت وافترا تهوع آوردردستگاه آزادی ودمکراسی قابل بیان وتعریف است !؟
– خیانت درحق خانواده های مزدوج وطلاق وجدایی واعزام اجباری کودکان آنان به خارج ازعراق درتعارض با برنامه 10 ماده ای کذایی تان نیست !؟
– راستی خودکشی های گسترده اعضای ناراضی را دردستگاه مکتب پلورالیسم چگونه ارزیابی میکنید !؟
– سربه نیست کردن اعضای ناراضی درعراق وآلبانی را چطور!؟
– ممنوع بودن محفل های دونفره وچندنفره را چطور!؟
– آیا از رسانه و تلویزیون وتلفن وفضای مجازی دردستگاه سرکوبگر شما خبری است و برای تمام اعضا در دسترس است !؟
– آیا اعضای سازمان تان با خانواده هایشان درارتباط هستند وگفت وشنود ودستکم تماس تلفنی دارند !؟
– ضرب وشتم وسرکوب وتهمت وافترا ناجوانمردانه خانواده های دردمند وچشم انتظارمتحصن درچهارضلع اسارتگاه اشرف مضمحل شده را چگونه پاسخ میدهید !؟
– راستی نکند مقر49 با رقص رهایی شبانه مسعود رجوی با خانم های شورای رهبری را فراموش کرده اید !؟
– راستی هم اکنون بالغ بر دو هزار اسیر در بند زندان مانز آلبانی بدون دسترسی به حداقل های آزادی مندرج درمنشورملل متحد که با انواع بیماریهای مزمن و مرگ آور دست و پنجه نرم میکنند ، چه پاسخی دارید !؟
– ساعتی قبل با مادری دردمند وچشم انتظارکه با زبان روزه درماه مبارک رمضان ازدوردست ترین روستای گیلان به ملاقاتم آمده بود تا خبری ازدخترش بگیرد که 37 سال ازایشان بی اطلاع و بیخبر است، چه پاسخی دارید !؟
ودهها وصدها سوال بی پاسخ دیگرکه گریبانش هستید ولاجرم روزی می بایست پاسخگویش باشید.
شرم وحیا وخجالت هم حدی دارد خانم مریم رجوی ……..

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی