ی09222019

Last updateش, 21 سپتامبر 2019 2pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها رجوی وعضدانلو خنجر ترامپ را برگلوی ملت ایران تیزمیکنند

رجوی وعضدانلو خنجر ترامپ را برگلوی ملت ایران تیزمیکنند

وارونه کردن حرف ترامپ توسط رجوی وعضدانلو حمایت ازاستفاده ازبمب وموشک هسته ای برعلیه ایران است ؛ این همان کسی ست که میگوید من مخالف اتم هستم ومخالفتهای اودرباره حقوق بشردرسوریه ویمن رادیدیم وطرفدارحقوق زنان است ولی زنان تشکیلات خودش رابه حرمسرا میبرد........

--------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزلد،,

Bombingرجوی وعضدانلو خنجر ترامپ را برگلوی ملت ایران تیزمیکنند

بارها نوشته وگفته ام که دردرون مجاهدین بارها به مسولین کتبی وشفاهی گفتم ونوشتم اگرفهم امروز را داشتم هرگز مجاهد نمیشدم ازبس ازفرهنگ رجوی متنفر شده بودم علی رغم این موضع سالیان دردرون مجاهدین از زمانی که بیرون امدم و از بیرون اوضاع را نگاه و دنبال می کنم بیشتربه انتخاب گذشته خود شک وازخودم بخاطرانتخاب دوران نوجوانی غبطه خورده و بخود می پیچم ازبس حرکات ومواضع ضد ایرانی ومردمی وضد انسانی ازاین سازمان میبینم وافسوس عدم شناخت ودرک خود را شبانه روز میخورم ودلگیر ازا نتخاب خود بوده وهستم اما داستان چیست بارها نوشتم که امریکا دنبال جنگ است وبرای راه اندازی جنگ به بهانه یازده سپتامبردیگری نیازدارد که انرا توسط تروریستهای خودش انجام خواهد داد یک هفته پیش دوعملیات نظامی الفجیره که مشخص نشده کارکیست وحمله به تاسیسات نفتی عربستان که حوثی ها بعهده گرفتندانجام شد بلافاصله امریکا گفت خبرهایی داریم که ایران میخواهد بما حمله کند وکارمندان سفارت راکم وشرکت اکسان موبیل راازعراق بیرون کشید ودیروز یک موشک به منطقه سبزشلیک شد یعنی سناریو بدون کم وکاست اجراشد وترامپ بلافاصله ایران راتهدید کرد توئیتی که زده این است عینا ازروی رادیو فردا وبی بی سی مینویسم  (اگرایران درگیری میخواهد این پایان رسمی ایران خواهد بود هرگزایالات متحده راتهدید نکنید ) ببینیم سایت رسمی مجاهدین همین نوشته وتوئیت ترامپ را چگونه بخورد مردم داده است  (بدنبال حمله به منطقه سبز بغداد دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا درتوئیتر خود نوشت اگررژیم ایران میخواهد بجنگد این پایان رسمی رژیم ایران خواهد بودهرگز امریکا رادوباره تهدید نکنید ) توئیت خود ترامپ

 If iran wants to fight that will de the official end of iran never threaten the       

  united states again 19 mai 2019

می بینید هیچ اشاره ای به رژیم نکرده وتماما ازایران گفته است بارها گفتم اینها دشمنان رژیم نیستند اگربودند که دنبال مذاکره نبودند تماما افکارضد ایران وایرانی دارند ودراین بین رجوی وعضدانلو تصصیح کننده متن سیاسی ترامپ وادمخواران کاخ سفید بین افکارعمومی ایران شده اند ومیخواهند ترامپ راازغلط کرده تبرئه کنند ؛ کثافتکاری سیاسی وبی هویتی وتیزکردن خنجرترامپ برگلوی ملت ایران تا کجا ؟ حرف ترامپ اشکارومشخص است وهیچ  شک وشبهه در استفاده ازبمب اتم که پایان ایران رارقم بزند نیست ؛ وارونه کردن حرف ترامپ توسط رجوی وعضدانلو حمایت ازاستفاده ازبمب وموشک هسته ای برعلیه ایران است ؛ این همان کسی ست که میگوید من مخالف اتم هستم ومخالفتهای اودرباره حقوق بشردرسوریه ویمن رادیدیم وطرفدارحقوق زنان است ولی زنان تشکیلات خودش رابه حرمسرا میبرد انوقت بقیه انتظاردارند زوجین ازحقوق زن دفاع کند زن فقط یک حق دارد انهم رفتن به حرمسرای رجوی با مدیریت وحرمسراداری عضدانلوست مخالفت با اتم مثل حمایت ازحقوق زنان وبشر ازطرف رجویست مخالف اتم است برای دیگران ولی استفاده ازموشک وبمب اتمی وهیدروژنی برعلیه ملت ومملکت ایران را استفاده برای نابودی رژیم جمهوری اخوندی میداند تا کجا دردام رذالت وخیانت وضدبشربودن افتاده است ؟ تا کجا وقاحت ودریدگی ازخود نشان میدهد ؟ تا کجا میخواهد مرزهای مزدوری ونوکری وخوش رقصی برای ادمخواران غربی راپاره کند بهمین دلایل است هرچه زمان میگذرد وحقایق برایم روشن میشود ازانتخاب نوجوانی خود پشیمان ترمیشوم وافسوس میخورم ای کاش فهم الان راداشتم وهرگزمجاهد نمیشدم وبه یاری رجوی وبعد هم عضدانلو اقدام نمیکردم