ش09212019

Last updateج, 20 سپتامبر 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها توطئه خود زنی که سرخود مریم قجر خراب شد !

توطئه خود زنی که سرخود مریم قجر خراب شد !

امسال فرقه رجوی نمی تواند در ویلپنت فرانسه شوء برگزار کند . بعضی از دوستان نظرشان اینکه چون فرقه رجوی یک گروه خشن و تروریستی هست به همان خاطر فرانسه اجازه برپائی شو سالانه را به مریم قجر نداده, به نظر شخص من این نمی تواند دلیل اصلی برای عدم برپائی شوء مریم قجر باشد.......

--------------------------------------------------------------------------------

پاریس : محمد رزاقی, چهارشنبه بیست و دوم خرداد

Mohammad Razaghi 05توطئه خود زنی که سرخود مریم قجر خراب شد !

هر ساله مریم قجر با برپائی شوء مشمتز کننده در فرانسه و پرداخت هزاران دلار به هر وزیر سابق ؛نماینده سابق ؛ کانیدی سابق و پرداخت پول هتل و غذا به دانشجویان کشورهای بلوک شرق و بی خانمانها و پناهجویان و ... سیاهی لشکر درست می کرد و مدعی می شد بیش از صد هزار ایرانی در شوء مریم قجر شرکت کرده اند ! البته در فرانسه فعلا سالن یا استادیومی درست نشده که گنجایش صد هزار نفر داشته باشد .

اما مریم قجر و سران فرقه رجوی داعشی با دورغ و دغل و شارلاتان بازی و بیان دروغهای گوبلزی ( البته گوبلز در قبر وقتی دروغهای مریم قجر می شنود می گوید بابا شما دیگه کی هستید ) چند هزار بی خانمان و دانشجوهای کشورهای شرقی را بعنوان صد هزار ایرانی قالب می کردند . سال گذشته فرقه رجوی با همدستی نتانیاهو و سرویس جاسوسی موساد طرح خود زنی را ریختند و با نقره داغ کردن یک زوج نگون بخت که از اعضاء خارجه نشین فرقه رجوی بودند مدعی شدند که گویا این زوج عضوء فرقه رجوی ازعوامل رژیم ایران بودند که می خواستند در شوءمریم قجر مواد منفجره کار بگذارند !

همزمان با دستگیری این زوج نگون بخت که قربانی توطئه خود زنی فرقه رجوی شدند بلافاصله نتانیاهو هم مدعی شد که خبر بمب گذاری در شوء مریم قجر را ایشان به مقامات امنیتی اروپا اطلاع داده اند .

Abrichamchi sad 1

امسال فرقه رجوی نمی تواند در ویلپنت فرانسه شوء برگزار کند . بعضی از دوستان نظرشان اینکه چون فرقه رجوی یک گروه خشن و تروریستی هست به همان خاطر فرانسه اجازه برپائی شو سالانه را به مریم قجر نداده . به نظر شخص من این نمی تواند دلیل اصلی برای عدم برپائی شوء مریم قجر باشد .

چون مقامات سیاسی و امنیتی فرانسه بهتر از هر کس می دانند که پرونده جنایت فرقه رجوی داعشی در ایران ؛ عراق و اروپا انقدر سنگین هست که اگر پادرمیانی امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان و همچنین سوء استفاده خود اروپائیها از فرقه رجوی بعنوان لولو خور خور نبود سران فرقه هزار بار پای میز مجاکمه کشیده شده بودند . رجوی روج پلید در دیدار با ژنرال صدام ملعون ( حبوش ) به زبان اشهد خود اعتراف می کند که کاخ الیزه می دانست هفت تیر ( بمب گذاری درسالن حزب جمهوری اسلامی ) که منجر به کشته شدن بیش از 70 نفر از مقامات سیاسی و ... ایران شد بدستور شخص رجوی صورت گرفته است .

مقامات سیاسی و امنیتی اروپاء بطور خاص فرانسه بهتر از همه می داند ترورهای خیابانی و بمب گذاری در ایران و کشتار بیش از 17 هزار نفر بدستور شخص رجوی صورت گرفته است . باز همین مقامات سیاسی و امنیتی بهتر از هر کس می دانند که رجوی روح پلید در عراق دست در دست صدام ملعون در سال 1991 به کشتار کردهای عراق دست زد و اسناد انکار ناپذیر و شاهدان زنده ان حادثه هنوز وجود دارند . همچنین مقامات سیاسی و امنیتی اروپا بطور خاص فرانسه بهتر از هر کس می دانند که در چند سال گذشته مریم قجر و شوهر سابق اش مهدی ابریشمچی که از فرانسه با نام مستعار مهدی تهرانی مدارک گرفته تروریستهای اموزش دیده گارد جمهوری و فدائیان صدام را برای ترور ضرب و شتم ؛ تهدید اعضاء جدا شده که ماهیت ضد بشری و جنایتکارانه سران فرقه را افشاء می کنند از کشورهای مختلف به پاریس اورده و برای ترور اعضاء جدا شده با هدایت مستقیم شخص مریم قجر و مهدی ابریشمچی به خیابانهای پاریس فرستاده شده اند و چندین پرونده دررابطه نزد پلیس و مقامات امنیتی موجود می باشد .

با توجه به وجود این همه پرونده های ترور و جنایت  انکار ناپذیر شخص مریم قجر ودیگر سران فرقه رجوی داعشی با دست باز و خیال راحت هر جنایتی را که می خواستند بر علیه هر کس انجام می دادند و خواهند داد . اما به نظر من اگر فرانسه امسال اجازه بر گزاری برای شوء مریم قجر را نداده به خاطر اینکه مقامات سیاسی و امنیتی فرانسه متوجه شده اند که توطئه بمب گذاری سال گذشته در شوء مریم قجر جزء خود زنی برای مطرح شدن و ایجاد اختلاف بین ایران و اروپا بطور خاص فرانسه چیز دیگری نبوده .

اگر امسال به مریم قجر اجازه برگزاری شوء سالانه درویلپنت نداده اند فقط به خاطر اینکه مقامات فرانسوی نمی خواهند مریم قجر برای رسیدن به اهداف پلید خود از امنیت فرانسه سوء استفاده کند .

البته هیچ وقت نباید فکر کرد که مقامات فرانسوی برای همیشه مانع حضور مریم قجر و یا سران فرقه و یا مانع برگزاری شوء های مختلف فرقه رجوی دعشی خواهند شد . هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد .

اولا منافع اروپائی ها با امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان بیشتر گره خورده تا ایران وحضور این فرقه تروریستی و جنایت کار با حمایت یک مشت جنگ طلب امریکائی ؛ اسرائیل وعربستان که دشمن ایران و ایرانی هستند و استفاده کشورهای اروپائی از این فرقه بعنوان لولو خور خور برعلیه ایران هر زمان نیاز باشد ادامه خواهد داشت . اما انچه مهم اینکه توطئه خود زنی مریم قجر گر چه بصورت عیان از طرف مقامات فرانسوی و یا سران فرقه گفته نشده و مطمئن هستم گفته نخواهد شد . توطئه خود زنی سال گذشته بود که روی سر مریم قجر خراب شد .