چ11132019

Last updateس, 12 نوامبر 2019 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد !

پیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد !

الحق که رنگ و تعداد پلاکاردهای بنمایش گذاشته شده که بمنظور از دید پنهان کردن تعداد کم تظاهرات کننده ها بود، ازنظر تلون و درخشندگی و زیادی تعداد ، بارزترین چیزی بود که بچشم میخورد! شما که تجربه ای از آزادی ندارید ، طبق کدام سابقه ی ذهنی این حرف را مطرح میکنید؟! از دیگران شنیده اید یا.......

------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئن ۲۰۱۹

MEK Impunity Undermining America Democracyپیام های مریم اسارت نتایج بهتر از گذشته نخواهد داد !

شوهای سالانه ی ویلپنت سرنگرفت و مریم مجبور به تدارک تظاهرات خیابانی در بروکسل اروپا شد.

الحق که رنگ و تعداد پلاکاردهای بنمایش گذاشته شده که بمنظور از دید پنهان کردن تعداد کم تظاهرات کننده ها بود، ازنظر تلون و درخشندگی و زیادی تعداد ، بارزترین چیزی بود که بچشم میخورد!

مریم که افسوس سخنرانی های سال های گذشته وسان دیدن از سیاهی لشکر های خود را میخورد، به صدور بیانیه ی کتبی قانع نشد و پیام صوتی – تصویری تهوع اوری را ارسال نموده وطی ان گفت :

” هموطنان عزیز، ایرانیانی که برای آزادی ایران بی‌تاب هستید ، اشرف نشان‌ها و یاران مقاومت ،به شما که در این لحظه صدای یک ملت ستمدیده، تحت سرکوب، و غارت شده، اما به‌پاخاسته هستید، درود می‌فرستم. هم‌چنین به شخصیت‌ها و دوستان و حامیان دیرین مقاومت مردم ایران، و مدافعان حقوق بشر که از کشورهای مختلف اروپایی و عربی در کنار شما حضور دارند، درود می‌فرستم “.

آزادی مقوله ایست که تفسیر های متفاوتی ازآن ارائه میشود ومعلوم نیست که آزادی مورد تاکید مریم ازچه قماشی بوده واگر ازهمان جنسی بوده که در مناسبات تشکیلاتی اسرای رجوی جاری است ، معنی متعارف آن چیزی جز اسارت نیست وآیا این ایرانیان دیوانه شده وآزادی ای ازاین جنس میخواستند ؟!

آیا مشکل مردم ایران این است که بحد کافی دراسارت نیستند واین حالت، هموطنان شیفته ی رجوی خودشیفته را قانع نمیکند؟!

ضمنا در ایران کسی بخاطر رفتن زیر اسارت بپا نخاسته که لازم باشد شما به آنها درود بفرستید و لابد مخاطب تان ، موجودات آسمانی است که به کار ما نمی آید!

ما نام بعضی از حامیان مقاومت؟! را دیده ودربین شان تنها کسانی را یافتیم که یا روسپیان سیاسی هستند ویا آلت دست ” ادلسون ” ها که قمارخانه وفاحشه خانه های امریکارا دراختیار دارند وثروت عظیمی ازاین شغل شریف؟؟!! بدست آورده اند ودرعین حال دشمنان قسم خورده ی مردم ایران هم هستند!!

من هرگز نتوانستم ارتباط ارگانیک بین فاحشه خانه داری وحقوق بشر را درک کنم ولابد شما بهره ی هوشی بهتری ازمن دارید که این ارتباط را درک میکنید!

همینطور :

” آزادی به‌دست نمی‌آید؛ مگر آن‌که صفی از زنان و مردان از خودگذشته‌، با عزمی استوار و بدون چشمداشت به ‌هرگونه منفعت شخصی پای آن بایستند و مقاومت کنند “.

شما که تجربه ای از آزادی ندارید ، طبق کدام سابقه ی ذهنی این حرف را مطرح میکنید؟!

از دیگران شنیده اید یا درجایی خوانده اید؟!

البته درمورد آزادی فردی تا حد پایمال کردن تمامی حقوق اطرافیان خبره هستید وشاید منظورتان این نوع آزادی فردی  ( ضد آزادی اجتماعی ) است که ضد مردمی است وبکار مردم نمیآید!

بازهم :

” … حال اگر کسی می‌تواند،‌ رفتار فاشیسم دینی و ولایت فقیه را تغییر بدهد، به شرط اینکه حقوق بشر و حق حاکمیت مردم ایران قربانی نشود، ما به غایت استقبال می‌کنیم و می‌گوییم هر اندازه که می‌توانید رفتار این رژیم را تغییر بدهید “.

این حرف نشان میدهد که آمریکا که قادر به سرنگونی حکومت ایران نیست و تغییر رفتار رژیم ایران را کافی میداند ، مریم را دلواپس و افسرده ساخته وبه  قبول حداقل ها واداشته!

اینقدر مایوس نباش دختر!!

همان دنبال سرنگون طلبی خودت باش ! دنیا را چه دیدی …؟!

آیا معنی تغییر رفتار را میدانی ؟

تغییر رفتار یعنی تبدیل به کشوری ازنظر آمریکا متعارف (هیچ دم نزدن دربرابر تجاوزگری ها وقلدری های او وتبدیل شدن به فرمانبرهایی مانند حکومت عربستان!!

آیا این حالت مورد پسند شماست که با گردن زدن ها و …، حقوق بشر هم  با شدت هرچه تمام ترنقض میشود؟!

مجددا :

” بدون سرنگونی این رژیم که تنها وظیفه مردم و مقاومت ایران است. بنابراین – حق مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی باید به‌رسمیت شناخته شود”.

مردم نشان نداده اند که شما باید وظیفه ی آنها را تعیین کنید!

میماند شما ( مقاومت )؟! ، که دراین مورد مزاحم کارتان نیستیم .

قدم رنجه فرموده ، تشریف آورده وشانس خود را برای چندمین بار امتحان کنید!

برسمیت شناختن دیگران وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی ندارد واساسا چنین چیزی درکار نبوده ومتداول نیست!

بار دیگر :

” اتحادیه اروپا را فرا می‌خوانیم که دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار دهد و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. مزدوران بایستی محاکمه و مجازات و اخراج شوند  “.

وقتی نتوانستید مجوز برگزاری یک خیمه شب بازی ویلپنت را بگیرید ، توقع برآوردن چنین درخواستی توسط اتحادیه ی اروپا ، توقع بی گنجایش ونابجایی است!

آنها خود درچنبره ی تحریم های قلدرانه ی آمریکا گرفتارند ودر داشتن روابط حسنه با ایران، ذینفع اند!

فراموش نکنید که اخیر در دم گوشتان ، رئیس جمهور فرانسه که از تظاهرات مدنی زحمتکشان جلیقه زرد بزانو در آمده ، خواستار به رفراندوم گذاشتن خصوصی سازی ها و رهیدن از چنبره ی آمریکا با استفاده ازقدرت رای مردم شده است!

خیلی از مرحله پرت اید مریم خانم!