پ11212019

Last updateپ, 21 نوامبر 2019 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها آیاحقوق بشر شامل زنان فرقه رجوی هم می شود ؟!

آیاحقوق بشر شامل زنان فرقه رجوی هم می شود ؟!

خانم مریم قجر عضدانلو ایا این بلوف هائی که با نام پرطمطراق حقوق بشر و حقوق زنان : ستم و سرکوب،حقوق برابری زن و مرد ……قطار می کنید .اگر واقعا به این شعار های که معتقد هستید در گام اول درون تشکیلات فرقه خود اجرا کنید بعد این نسخه را برای زنان ایران بپیچید.زنان ایرانی الان........

 

-------------------------------------------------------------------------------

محمد کرمی ،وبلاگ عیاران،

mohamad karami 05آیاحقوق بشر شامل زنان فرقه رجوی هم می شود ؟!

خانم مریم قجر عضدانلو ایا این بلوف هائی که با نام پرطمطراق حقوق بشر و حقوق زنان : ستم و سرکوب،حقوق برابری زن و مرد ……قطار می کنید .اگر واقعا به این شعار های که معتقد هستید در گام اول درون تشکیلات فرقه خود اجرا کنید بعد این نسخه را برای زنان ایران بپیچید.زنان ایرانی الان چند ده مدار از لحاط ازادی ، انتخاب  پوشش و کار ، ازادی بیان ، حق و حقوق برخودارند . ان پوشش اجباری که درون فرقه وجود دارد زنان ایران چند مطلقا ان را ندارند و نمی پذیرند

آیاحقوق بشر شامل زنان فرقه رجوی هم می شود ؟!

خانم مریم قجر عضدانلو ایا این بلوف هائی که با نام پرطمطراق حقوق بشر و حقوق زنان : ستم و سرکوب،حقوق برابری زن و مرد ……قطار می کنید .اگر واقعا به این شعار های که معتقد هستید در گام اول درون تشکیلات فرقه خود اجرا کنید بعد این نسخه را برای زنان ایران بپیچید.زنان ایرانی الان چند ده مدار از لحاط ازادی ، انتخاب  پوشش و کار ، ازادی بیان ، حق و حقوق برخودارند . ان پوشش اجباری که درون فرقه وجود دارد زنان ایران چند مطلقا ان را ندارند و نمی پذیرند .

مریم قجر عضدانلوانگار با دسته کور ها طرف است .در تایخ معاصر یک صد ساله ایران ،هیچ سازمان یا گروه و حزبی در ایران وجود نداشته است که مانند فرقه رجوی زنان را سرکوب و بی هویت و بی بوته نماید . زن ستیز تر مسعود رجوی و سپس سران تشکیلات این فرقه تا به حال تاریخ سیاسی ایران ندیده است .به عنوان مثال :

 1-  از سال 1368 الی 1370 به دستور مرحوم مسعود رجوی و فرمانده اجرائی ان مریم قجر عضدانلو ، تمامی زنان و مردان  می بایست به اجبارا  از همسران خود طلاق بگیرند.  حتی افراد مجرد چه زن و چه مرد باید همسرانی ذهنی خودشان را به اجبار طلاق می دادند!

2- با زور و اجبار کودکان از مادران شان جدا شدند .حتی کودکان شیر خوار .که این بالاترین ضربه درمتلاشی کردن خانواده وارد کرد .تعداد زیادی از این کودکان تبدیل به بزهکاران در اروپا و امریکا شدند که بعضا سر از ناکجا اباد در اوردند که انسان شرم میکند بیش از این از سرنوشت این کودکان قدیم بیان کند.

3- به اجبار تمامی زنان به حریم شخصی خودش مرحوم مسعود رجوی درامدند، که در واقع حرامسرای شخصی مسعود رجوی بود. هیچ یک از زنان در این رابطه از خود اختیاری نداشتند که بخواهند مخالفت کنند .

4- به وسیله مریم قجر عضدانلو تعدادی از زنان به اتاق خواب مسعود رجوی هدایت می شدند .

5- رحم بیش از 120 زن را از بدنشان بیرون کشیدن ، بدون اینکه این زنان اراده ای داشته باشند

6- اسیر گرفتن نزدیک به 1000 زن ، به لحاظ روحی ، روانی ، ذهنی  تبدیل کردن این زنان به مانند یک روبات ،بعضا به عنوان برده جنسی مورد استفاده مسعود رجوی درشکل های مختلف قرارمی گرفتند .پوشش این زنان از مچ دست تا گردن بایستی پوشیده می شد . روسری ها باید سفت بسته میشد که هیچ گونه موئی بیرون نمی زد. لباس های گشادی می بایست برتن می کردند که هیچ پونه برجستگی جسمی نمایان نمی شد . مطلقا در پوشش نوع لباس و رنگ ان انتخابی نداشتند فقط دو رنگ برانها حکم شده بود .

7- برطبق دستور شخص مرحوم مسعود رجوی و سپس مریم قجر عضدانلو هر یک از این زنان بخواهند از فرقه جدا بشوند حکم انها اعدام است .بر طبق گفته جلاد خون اشام فرقه نسرین ( مهوش سپهری ) هر زنی بخواهد از این فرقه جدا بشود به دست خود این جلاد کشته میشود .همان کاری را که در زمان پدر معنوی یشان صدام حسین این جلاد خون اشام انجام داد.

8- بر اثر مغز شوئی های که در سالیان سال درون این فرقه براین اعضا اسیر رفته است تماما را تبدیل به ربات های بی اراده و بی احساس و عاطفه کرده است.

9- درون این فرقه تمامی افراد باید تمامی انچه که به ذهن و رویای شان می رسد حتی برای یک ثانیه ( زمان کودکی که خود را شناختن با اکنون حتی افرادی که متاهل بودن نکات زنانشوئی گذشته و ……) به ذهنشان خظور میکند را باید روی کاغذ بیاورند و در جمع روخوانی کنند .

10- بزرگترین جنایتی که در حق این زنان و اسیران انجام داده است نزدیک 40 سال از جامعه بشری انها را بدور نگه داشته است .( درست است که در شهر زندگی می کنند اساسا با جامعه امروزی ارتباطی ندارند)

11- دختر و پسران زیر 16 سال را توی درگیری ها و حملات نظامی خودشان به کشتن دادند ، کودکان از نوزاد تا بچه های که در سنین مختلف بودن را به نابودی کشاندن و ان های را که درون فرقه بردن به جای انکه کودکان بازی خود را بکنند اموزش های نظامی به انها دادند و بعضا مانند الان محمدی خودکشی کردند . اکنون مریم قجر اشک تمساح برای دخترکان ایران می ریزد.

12- خانم مریم قجر عضدانلو اگر چند همسری ممنوع است  .پس با کدام منطق و دلیل شما بعضی زنان مجاهد را همراهی می کردید به اتاق خواب شوهر تان . این حرمسرائی که هیچ از شاهان ایران به حد گسترده نداشتند به دلیل شوهر شما درست کرده بود ؟ شخص شما گرداننده و سوق دهند ان زنان به سمت شوهرتان بودید ؟

خانم مریم قجر عضدانلو ایا این بلوف هائی که با نام پرطمطراق حقوق بشر و حقوق زنان : ستم و سرکوب،حقوق برابری زن و مرد ……قطار می کنید .اگر واقعا به این شعار های که معتقد هستید در گام اول درون تشکیلات فرقه خود اجرا کنید بعد این نسخه را برای زنان ایران بپیچید.زنان ایرانی الان چند ده مدار از لحاط ازادی ، انتخاب  پوشش و کار ، ازادی بیان ، حق و حقوق برخودارند . ان پوشش اجباری که درون فرقه وجود دارد زنان ایران چند مطلقا ان را ندارند و نمی پذیرند .

لطفا کافی است این قدر در رابطه با زنان کشته مجاهد هم دروغ نگوید که برای ماها که در جریان هستیم تهوع اور شده است . لطفا دروغ بس است ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم شما هر چند درون غار هستید فکر میکنید همه ما نند شما فکر میکنند !!