پ11212019

Last updateپ, 21 نوامبر 2019 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها پدافند ایران با یک تیردونشان زد پهپاد وجنگ طلبان راسرنگون کرد

پدافند ایران با یک تیردونشان زد پهپاد وجنگ طلبان راسرنگون کرد

پهپاد امریکا درابهای ایران سرنگون ولاشه اش دردید عموم قرارداده شد رجوی وعضدانلو وسایرجنگ طلبان بخوانید مزدوران بیگانه وضد وطن وملت وارفتند تا این نقطه باید گفت پدافند هوایی فقط پهپاد راسرنگون نکرد بلکه شیرازه جنگ طلبان ودرراس همه رجوی وعضدانلو راازهم پاشوند وانها راهم سرنگون کرد.....

-------------------------------------------------------------------------------

pahpadپدافند ایران با یک تیردونشان زد پهپاد وجنگ طلبان راسرنگون کرد

همانطورکه میدانید با روی کارامدن ترامپ باند مافیایی رجوی و عضدانلوتمام سرمایه گذاریشون روی جنگ بود که امریکا وارد جنگ و حاکمیت را سرنگون و ینها با ناوهواپیما بر امریکا به ایران بروند در این راه در دو سال گذشته از هیچ چیزی که توانسته کوتاهی نکرده است دیروز پهپاد سرنگون شد برخلاف انتظار ترامپ هیچ اقدامی که نکرد بماند جلسه شورای امنیت با سران دولت و کنگره و سنا برگذار و خروجی این شد که امریکا باید تنش زدایی کند و ترامپ در حضور نخست وزیر کانادا گفت دنبال جنگ نیستم و درمصاحبه گفت ما اشتباه کردیم وارد خاورمیانه شدیم میخواهم از انجا خارج شوم یاد اوری کنم که کارراتمام شده نمیدانم و ممکن است امریکا دست به اقدام نظامی بزند و نباید اصل غافلگیری را فراموش کرد که معتقد بوده وهستم درهردوصورت چه جنگ وچه غیرجنگ امریکا بازنده خواهد بود و باید بار و بندیلش را جمع کرده برود همان حرف دوسه سال پیش را زده ومیزنم سرنگونی پهپاد تاثیرات سیاسی بسیاری دارد که در اینجا وارد ان نمیشوم و دریک جمله میگویم هیبت و هیمنه امریکا فروریخت اما ببینیم رجوی وعضدانلو و سایر جنگ طلبان چه میگویند امریکا قصد داشت به ایران حمله کند ناوگانها وهواپیماها اماده حمله بودندولی ترامپ حمله را لغو کرد که این حرف را هم امریکا بخورد اینها داد زیرا اول رسانه های سیا ووزارت خارجه مطرح کردند و حرف اصلی رجوی بلافاصله بعد خبرسرنگونی بیرون داد (یک سخنگوی مجاهدین : بنا برتجربه تا وقتی اخوند وپاسداران انها قیمت نداده اند بی دنده و ترمز لگد می اندازند زبان قاطعیت و قهر و قدرت تنها زبان تکلم با استبداد مذهبی حاکم برایران است ) یعنی اینکه بوی کباب را شنید و فکرکرد که امریکا الان ایران را با خاک یکسان میکند و خواهان حمله و جنگ است درکنار اینها سایر مزدوران ونوکران وضد ملت ومملکتها مثل طرفداران سلطنت و سایر مزدوران ریز و درشت مثل علی جوانمردی رفیق رجوی ومافیای بارزانی (گفت ارتشیان ایران با حمله امریکا به ایران واردجنگ نشوید وسلاحها را زمین گذاشته وخودراتسلیم کنید تا اسیبی به شما ها نرسد) (ای پفیوز بی شرافت ومزدورکثیف )مگه ایران زمان رضا شاه است که اعلاحضرت ازترس دستور تسلیم داد ویا زمان محمد رضا شاه است که سرباز امریکایی نگاه میکرد شاهنشاه جنت مکان ازترس قالب تهی میکرد ببینیم بعد عقب نشینی امریکا چه میگویند علی جوانمردی رسانه های عربی مخالفت خود را با سرنگونی پهپاد اعلام کردند رجوی در صفحه پیشتازان اسارت وبندگی نوشته (این حد از اصرار رژیم جمهوری اسلامی برای یک درگیری نظامی باورنکردنی است) حال پیدا کنید دررو ودروغگورا شارلاتانی ورنگ عوض کردن درعرض چند ساعت را می بینید بیش ازبیست سال است دنبال کشاندن امریکا به جنگ با ایران است با عقب نشینی ترامپ بلافاصله میگوید این ایران است که دنبال جنگ است وبران اصراردارد تو که میگفتی رژیم مثل فلان حیوان ازامریکا میترسد قول داده ام دراینباره بنویسم که خواهم نوشت ودرنوشته دیگری که همین یکساعت پیش خوندم درهمان صفحه نوشته جنگ بین مردم وحاکمیت است که درخیابونهای ایران خواهد بود چی شد یکساعته ازتمامی خواسته ها وحرفها عقب نشینی کردی واقعیت چیست انها فکرمیکردند امریکا هرکاری کند حاکمیت ازترس حرفی نمیزند ودرنهایت تن به مذاکره وتسلیم میدهد که نشان میدهد که علا رغم تمامی ادعاها هنوز اخوند جماعت رانشناخته است ولی یک دفعه پهپاد امریکا درابهای ایران سرنگون ولاشه اش دردید عموم قرارداده شد رجوی وعضدانلو وسایرجنگ طلبان بخوانید مزدوران بیگانه وضد وطن وملت وارفتند تا این نقطه باید گفت پدافند هوایی فقط پهپاد راسرنگون نکرد بلکه شیرازه جنگ طلبان ودرراس همه رجوی وعضدانلو راازهم پاشوند وانها راهم سرنگون کرد