ی10132019

Last updateی, 13 اکتبر 2019 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

مجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

در اوان کار باندرجوی به هر وسیله ای متشبث شد که مانع گفتگوهای برجام شود. وقتی که موفق نشد، توافق برجام را یک شکست برای ایران تلقی کرده و وعده میداد که همین روزهاست که رژیم ایران سرنگون میشود و همه چیز بخیر و خوشی بنفع آنها تمام خواهد شد..........

--------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم ژوئیه ۲۰۱۹

Saudi Israel Mojahedin Khalq Rajaviمجاهدین خلق سخنگوی اسرائیل و بس

مجاهدین  تنها از طرف اسرائیل حرف زدند و ابتکار شخصی نداشتند!

در اوان کار باندرجوی به هر وسیله ای متشبث شد که مانع گفتگوهای برجام شود. وقتی که موفق نشد، توافق برجام را یک شکست برای ایران تلقی کرده و وعده میداد که همین روزهاست که رژیم ایران سرنگون میشود و همه چیز بخیر و خوشی بنفع آنها تمام خواهد شد!

این گروه شارلاتان بر سرموضع اش نماند و زمانی که ترامپ شمشیر ضد برجامی خود را از رو بست، باند رجوی دوباره گفت که اساسا برجام نتیجه ی مماشات غرب بوده ، بنفع ایران است و باید که برچیده شود!

بدین ترتیب ، خواننده ی محترم التفات دارد که با چه گروه شارلاتان وماکیاولیستی روبرو بوده وهست !

بهتر است ، خوشحالی  فرقه ی رجوی را از رسانه های خود دریابیم :

” کار توافق احمقانه «برجام» به جاهای باریک کشیده ،  آمریکا اساساً از آن خارج شده ،  طرف‌ حسابهای اروپایی به‌رغم این‌که در«حرف» از آن حمایت می‌کنند، اما در عمل رغبتی برای حمایت از آن نشان نمی‌دهند. روس‌ها و چینی‌ها هم حداقل تا اینجا کاری برای نجات آن نکرده‌اند. حجم مبادلات تجاری تمامی این‌ها با آمریکا هم تک به تک آن‌چنان بالا است که بعید است هیچ‌کدامشان روابط اقتصادی خود با آمریکا را به‌خاطر نفت رژیم به خطر بیندازند”.

یعنی درجریان این چند سال مذاکرات نفس گیر ، همه احمق بودند وازجمله اربابان رجوی؟!

واقعیت آنست که برای علاج بحران های لاعلاج سیستم آمریکائی ، ترامپ که یک ناسیونالیست افراطی ( فاشیست نوع قدیم ) آمریکائی است، برسر کار آمد که بقول خودش ،کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری  ها چنان پر مخاطره سازد که سرمایه گذاران راهی جز خواباندن سرمایه ی خود درامریکائی که نصف امکانات مالی اش را ازدست داده ، نداشته باشند تا ازاین طریق درآمریکا ایجاد اشتغال شود ورونق اقتصادی روی بدهد که البته ظاهرا ۳درصد هم اشتغال ایجاد شده است!

مسئله ی اساسی آمریکا همین است و البته برای توجیه آن ، باید اتهاماتی برایران که ربطی به مسئله ی اصلی ندارد، وارد نماید تا افکار عمومی خود را قانع نماید!

با این وصف ، خروج ازبرجام دراین راستا و درمسیر توجیه سیاست اصلی ترامپاست که باید مورد بررسی قرار گیرد.

این ازاین!

اروپا هم بنوبه ی خود در دایره ی این فشار ترامپ قرار دارد ودر حمایت ازایران که قدری ترمز آمریکا را بکشد، منافعی دارد!

حال که این ترمز کشیدن ناکافی بنظر میرسد ، مربوط به بی استخوانی رهبران اروپا ونیز تضاد منافع خود اروپائیان میباشد که ممکن است افکار عمومی اروپایی پیشرفته تر ازآمریکا ، درموقع خود، نقش مهم خود درجلوگیری ازاین تسلیم طلبی اروپا رابازی کند. کاری که دیر وزود دارد ولی سوخت وسوز ندارد!

باوجود قبول اینکه اروپا مشترکات ومنافع بیشتری با آمریکا دارد، اما ازبابت زورگویی های آمریکا از خیال آسوده برخوردار نیست ومجبور است  بطور لنگ لنگان مخالفت هایی با آمریکا داشته باشد!

دیگر اینکه، آمریکا حضور تدریجی جامعه ی چند قطبی را برسمیت نمیشناسد ومعتقد است که تنها مذاکره ای ارزش دارد که صرفا با آمریکا انجام گیرد وفضولی دیگران دربین نباشد!

مذاکره ای که تکلیف اش جز تسلیم کامل دربرابر امرونهی های او نیست والبته این گناه جمهوری اسلامی ایران نیست که  اقلا نمیتواند با تمام این امر ونهی ها، همگامی کند!

روسیه وچین ، ازوضعی متفاوت برخوردارند وبعنوان کشورهایی که مثل ما مورد تحریم وآزار واذیت آمریکا قرار دارند ، قاعدتا قاطعیت بیشتری نشان خواهند داد که عملا میدهند والبته دراین کار منافع ملی خود و گریز ازجنگ را بعنوان کشورهای بالنده که احتیاجی به جنگ ندارند ، درمد نظر قرار داشته و لزوما کم وبیش محتاطانه عمل میکنند.

درادامه :

” رژیم از نقطه برجام به بعد با خیال راحت و با سرمایه‌گذاری مشترک با تمامی قدرتهای اتمی جهان فناوری هسته‌ای‌ خود را ارتقا می‌دهد، بدون این‌که کسی «موی دماغش» بشود، سهل است کمکش هم می‌کنند، کارشناس می‌فرستند، تجهیزات ارسال می‌کنند، آموزش می‌دهند “.

معنی مذاکره همین است عزیز!

چیزهایی میدهند وچیزهایی بدست میآورند !

بنظر میرسد که باند رجوی فرق بین مذاکره وتسلیم را درک نمیکند!

پس آن موقع که میگفتید که ایران با امضای برجام  تسلیم شده ، دروغ میگفتید؟!

بازهم :

” وال‌استریت معتقد است بزرگ‌ترین دستاورد خامنه‌ای در برجام، نه کاهش تحریم‌های اقتصادی بلکه به دست آوردن مشروعیت بین‌المللی برای برنامه تسلیحات اتمیش بود که اینک با سیاست جدید آمریکا اساساً به خطر افتاده است “.

این مشروعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ودرقبال بجان خریدن زحمات، هزینه ها وتحقیقات دانشمندان جوان ما به ایران داده شده واگر آمریکا آنرا قبول ندارد، کاری عیر قانونی ودرسرپیچی از مصوبات شورای امنیت که خود یکی ازاعضای دائمی ومهم آنست ، حرکت میکند!

ضمنا، لازم به توضیح اضافی نیست که ایران قانونا وشرعا دنبال تسلیحات اتمی نیست وسران کشور این موضوع را بارها وبا صراحت لازم مطرح کرده اند!

همچنین :

” حال گو که لابی‌های چاق و چله رژیم، مجاهدین را به جنگ‌طلب بودن و هزار جرم‌ ناکرده دیگر متهم کنند. مقاومت و مردم ایران سرانجام سر مار را در عمق لانه‌اش به سنگ خواهند کوبید “.

خواسته ها وموجودیت شما ارتباطی با مردم ندارد وبنابراین مجبورید که دور مردم خط بکشید!

وقتی این خط را کشیدید وزمانی که بیشتر دریافتید که قابل توجه شاید وباید سلطه گران هم نیستید وخود درچنبره ی افکار مالخولیایی خود به زندگی نباتی مشغولید ، متوجه خواهید شد که این کارها ازشما برنمیآید و ممکن است تداوم این نوع زندگی ، زندگی نباتی درون تشکیلاتی خود را به جمادی تبدیل کنید!