پ10172019

Last updateچ, 16 اکتبر 2019 9pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها هدف فرقه رجوی از برگزاری سیرکهای خیابانی چیست ؟

هدف فرقه رجوی از برگزاری سیرکهای خیابانی چیست ؟

در ماه گذشته مریم قجر داعشی با راه انداختن چند سیرک خیابانی در بروکسل ؛ واشینگتن و برلین و یک سیرک درون قفسی در اسارتگاه اعضاء نگون بخت در آلبانی تلاش می کند با تحریف واقعیتها و دروغ و دغل به هر قیمتی که شده قارا کنیزی خود را به اربابان جدیدش اثبات کند . به موضوعات مطرح شده توسط مریم قجر داعشی در هر کدام........

--------------------------------------------------------------------------------------

وبلاگ رزاقی، 10/07/2019

razaghi neuهدف فرقه رجوی از برگزاری سیرکهای خیابانی چیست ؟

در ماه گذشته مریم قجر داعشی با راه انداختن چند سیرک خیابانی در بروکسل ؛ واشینگتن و برلین و یک سیرک درون قفسی در اسارتگاه اعضاء نگون بخت در آلبانی تلاش می کند با تحریف واقعیتها و دروغ و دغل به هر قیمتی که شده قارا کنیزی خود را به اربابان جدیدش اثبات کند . به موضوعات مطرح شده توسط مریم قجر داعشی در هر کدام از این سیرکها توجه کنید تمامآ در امتداد اتهاماتی هست که یا نتانیاهو یا عربستانی ها یا اینکه جنگ طلبان امریکائی مطرح می کنند و مریم قجر برای خوش ایند اربابانش حتا حمله یمنی ها به تاسیسات و فرودگاههای عربستان با پهباد های دست ساز را به ایرانیها نسبت می دهد .

در حالی که اماراتی ها نتوانستند اتفاقات بنادر خود را به ایرانی ها نسبت بدهند مریم قجر داعشی با پر روئی و دروغ ان را به ایرانیها نسبت می دهد ! سابقه مزدوری فرقه رجوی در دروغ پراکنی تحریف واقعیت اتفاق جدیدی نیست . درسالهای گذشته وقتی صدام ملعون شهرهای ایران را بمباران شیمائی می کرد رجوی داعشی بلافاصله اطلاعیه می داد و استفاده از بمبهای شیمیائی را به نیروهای ایرانی نسبت می داد و حتا بمباران شیمیائی وحشیانه حلبچه به دستور مستقیم صدام ملعون را رجوی برای شستن دستان خونین صدام ملعون به ایرانیها نسبت می داد .

اماهدف فرقه رجوی از برگزاری سیرکهای خیابانی چیست ؟

فرقه رجوی3 موضوع را در دستور کار خود قرار داده .

اولی ـ با سوء استفاده از شرایط پیش امده درموضوع برجام و اعمال تحریم اقتصادی علیه مردم ایران توسط امریکا و تشویق کشورها و سیاستمداران و بطور خاص سیاستمداران ضد ایرانی برای اعمال تحرمهای اقتصادی بیشتر علیه مردم ایران . مریم قجر و سران فرقه با القاء این موضوع به کشورها و سیاستمداران ضد ایران و ایرانی که گویا با سخت شدن شرایط اقتصادی در ایران مردمشورش و قیام خواهند کرد و در نتیجه رژیم سرنگون خواهد شد ! این ان خطی هست که امریکا بطور خاص امریکا ان را دنبال می کند البته با یک تبصره که این تحریمها یا منجر به قیام و شورش در داخل ایرارن خواهد شد وسران حکومت ایران از ترس قیام و شورش به مذاکره با امریکا روی خواهند اورد .

دوم ــ تلاش اصلی فرقه رجوی در همراهی با اسرائیل و عربستان هست . علاوه بر تحریمها ی اقتصادی امریکا علیه مردم ایران سوق دادن جنگ طلبان امریکائی برای حمله نظامی به ایران هست . سران فرقه رجوی همزمان با اسرائیل و عربستان در حال دروغ پراکنی و طراحی نقشه و ئوطئه هائی هستند که بطور مستقیم امریکا را به درگیری نظامی با ایران بکشاند .

سوم ــ مریم قجر برای اثبات مزدوری ؛ وطن فروشی و برای دریافت دلارهای خونین از عربستان و اسرائیل مجبور دست به راه اندازی سیرکهای خیابانی بزند تا ثابت کند که برای پیشبرد اهداف کثیف عربستان و اسرائیل تلاش می کند و راه اندازی این سیرکها نیاز به پول دارد . همانطور که رجوی روح پلید در مقابل مزدوری ؛ وطن فروشی برای صدام ملعون دلارهای خونین دریافت می کرد مریم قجر راه رجوی روح پلید ادامه می دهند و لاغیر .

اما انچه باید به مریم قجر داعشی و جنگ طلبان امریکائی ؛ بن سلمان معروف به به سلاخ و نتانیاهو بچه کش و هر وطن فروش ؛ مزدور یاد اوری کنم همانطور که سردار مان ستارخان گفتند : ملت ایران خاک می خورند ولی خاک به دشمن و وطن فروشان مزدور نمی دهد .

شخص رجوی که ارزوی نشستن به صندلی رهبری را داشت اخر سر در سوراخ موش ریق رحمت سر کشید مفقودالاثر و مفقود القبر شد .

سران فرقه هم هر چقدر به اسم رجوی روح پلید اطلاعیه در بوق و کرنا کنند رجوی روح پلید زنده نخواهد شد .

میماند مریم قجر داعشی که نزدیک به 30 سال عنوان ریاست جمهوری حسرت بدلی را یدک می کشد ومی خواهد همان راهی را که رجوی روح پلید رفت ادامه بدهد با وطن فروشی ؛ مزدوری ؛ به صندلی ریاست جمهوری بنشیند! این ارزو را مریم قجر هم مثل رجوی روح پلید به گور خواهد برد دیر یا زود دارد اما سوخت و ساز ندارد .

اما به سران فرقه پیشنهاد می کنم در شعارهایشان حتما تجدید نظر بکنند .

ان زمان که برای صدام مزدوری می کردید بر علیه ملت و نیروهای ایرانی می جنگیدید شعار امروز مهران فردا تهران سر می دادید اخر سر از تیرانا سر در اوردید . در سیرکهای خیابانی هم که شعار امروز برلین فردا تهران سر می دهید زیاد به خودتان فشار نیاورید با ان شرکت کننده های کرایه ای سیاه پوستهای نگون بخت که با گرفتن 50 دلار مجبور شده اند جلیقه هائی با عکس رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی را بپوشند بهتر شعار امروز تیرانا فردا گامبیا سر بدهید که شعارها با چهره های شرکت کننده گان همخوانی داشته باشد .