ج02282020

Last updateج, 28 فوریه 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

شما کشوری را نشان دهید که درآن اعتراضات صنفی صورت نمیگیرد! ایران هم جزوی از این جهان است و متاثر ازوضع عمومی جهانی که تعریفی ندارد و مشکلات خاص خود را که متعددند، باید براین موضوع اضافه کرد ! اما دراین میان، چه اعتراضی باشد ویا نباشد و این اعتراضات اگر سرکوب شوند یا نتیجه دهند ، هیچ فرقی درحال باند رجوی نخواهد داشت وچرا؟

 

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم اوت 2019

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!

در رسانه های جمعی فرقه ی تبهکار و وطن فروش رجوی آمده است :

” شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت طی مصاحبه‌یی با اسکای نیوز گفت: رژیم با وجود سرکوب شدید نخواهد توانست اعتراضات را متوقف کند. فعالیت‌های ‌مجاهدین خلق هم‌چنان رو به گسترش است و رژیم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرید و این ناظر بر این است که این جنبش به همراه جوانان و سایر اقشار جامعه دست‌آوردهایی داشته است “.

شما کشوری را نشان دهید که درآن اعتراضات صنفی صورت نمیگیرد!

ایران هم جزوی از این جهان است و متاثر ازوضع عمومی جهانی که تعریفی ندارد و مشکلات خاص خود را که متعددند، باید براین موضوع اضافه کرد !

اما دراین میان، چه اعتراضی باشد ویا نباشد و این اعتراضات اگر سرکوب شوند یا نتیجه دهند ، هیچ فرقی درحال باند رجوی نخواهد داشت وچرا؟

برای اینکه باند رجوی برای همه هم دروغ بگوید ، در نهان خود، به خودش دروغ نمیگوید ومیداند که ازجامعه بریده وبعنوان تفاله ای دور ریخته شده و آن دست ازتحولاتی که بدست مردم ایران انجام شود ، علاج مرض بی درمان او نیست!

این باند مافیایی، باز سرناچاری وضعف مفرطی که دارد، تمام تخم مرغ هایش را درسبد امپریالیست ها و متحدان ریز ودرشت آنها ریخته وآنها هستند که باید مشکلات این باند وطن فروش را حل کنند !

اما، مجاهدین که درابتدا تصور میکردند که تنها ” احمد چلبی ” ایرانی خواهند بود، اینک به عیان میبینند که درصف طویل ” احمد چلبی ” های ایرانی ، دررده های آخر قرار دارند !!

ونیز :

” سیاست کاهش تنش که از سوی ایالات متحده دنبال می‌شد و رژیم را در گذشته نجات داد دوره‌اش به پایان رسیده. به همین دلیل این وقایع و حقایق رژیم ایران را در مقابل واقعیتی بی‌سابقه قرار داده است “.

کاهش تنش که هرگز دربرنامه های آمریکا که اوباما آنجا را ” اجتناب ناپذیر ” ، ” رهبر جهان ” و … اعلام کرده بود ، جایی ندارد وآنچه درابتدا تغییر بنظر میرسد ، نه ازنوع ماهوی که شکلی است.

نظریات و عملکرد ترامپ وتیم اش- که ازقضا همه ی اعضای تیم براو تحمیل شده – ازروی استیصالی است که این سیستم فرسوده دچار آن شده ودولت جدید چاره ی کار را در” بستن شمشیر از رو ” دانسته ودرتحلیل نهائی، به انتحار روی آورده که البته ازموضع ضعف است واحتمال بیشتری وجود دارد که این کار، سیر افولی این امپراطور قرن بیستم را ، در سراشیبی تند تری قرار دهد وهمه ی این مسائل هیچ ارتباطی با دفاع ازحقوق بشر ندارد که اگر داشت ، دردرجه ی اول شما با آن خصومت میورزیدید!

درخاتمه :

” آنچه در جریان است و آنچه با اطمینان می‌توان گفت این‌که برای رژیم شرایط خطرناکتر و سخت‌تر شده و دوره‌اش به‌سر آمده است…”.

آیا درنبود یک آلترناتیو سالم وده ها هزار کادر بشدت ورزیده ای که برای تغییر لازم است و وجود ندارد ، میتوان اینقدر ساده بود وگفت که  رژیم درمقابل این شرایط دوام نخواهد آورد؟!

چیزی که دراین بین وجود دارد ، مشکلات مردم است که بدون اتخاذ تدابیر لازم ازطرف حاکمیت ومردم، حل نخواهد شد والبته این یکی بنفع شما بعنوان دشمنان حقیر مردم ایران خواهد بود!

دراین مورد، هرچه دلتان خواست ، خوشحال باشید!

صابر  تبریزی

چیزی از این اعتراضات عمدتا صنفی، به رجوی ها نمیرسد!