چ07152020

Last updateس, 14 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها قرارگاه اشرف سه ، کانون شورش های پنهان

قرارگاه اشرف سه ، کانون شورش های پنهان

دیروز سه شنبه به تاریخ سیزدهم آگوست سال 2019، تعدادی از اعضای کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس، طی گردهمایی از شهرهای مختلف حول مسایل سیاسی و فرهنگی و همچنین شورش های پنهان در اشرف سه در آلبانی، به بحث و گفت و گو پرداختند.

 

-------------------------------------------------------

قرارگاه اشرف سه ، کانون شورش های پنهان

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس، پانزدهم اوت 2019

دیروز سه شنبه به تاریخ سیزدهم آگوست سال 2019، تعدادی از اعضای کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس، طی گردهمایی از شهرهای مختلف حول مسایل سیاسی و فرهنگی و همچنین شورش های پنهان در اشرف سه در آلبانی، به بحث و گفت و گو پرداختند.

اهم این گفت و گو، مربوط به استراتژی جرقه و جنگ نیابتی آمریکا توسط مجاهدین خلق است. استراتژی ای که خود را ناشیانه و ناامیدانه به سیاست های یک بام و دو هوای آمریکا و متحدین منطقه ای اش قلاب کرده و به صدباره شکست خورده و در این اثنی خیل نیروهای ناراضی و شورشی را در درون خود خلق کرده اما مثل همیشه این تبحر را نیز داشته تا مسایل داخلی خود را فرافکنانه به بیرون و دیگران نسبت دهد و خود را از گزند فروپاشی و سرنگونی دور نگهدارد همچنین در این رابطه محض پیشگیری از فرار و نارضایتی و شورش نیروهای اسیر و درمانده، افراد بالای سازمان خود را از پاریس به آلبانی و مقر مجاهدین خلق رسانده تا مثل گذشته راه های پیشگیری و سرکوب را یکی به یکی امتحان و به کار ببرند.

با این وجود که سران فرقه مدت ها طی نشست های شست و شوی مغزی و سرکوب، مانع از خروج و شورش نیروها شدند ولی نارضایتی و شورش به انحاء مختلف ادامه داشته و اعضای ناراضی و فراری که در تیرانا به سر می برند در واگویه های خود بن بست هایی از درون مناسبات جهل و تباهی را افشاء و اعتراف کردند که نیروها روحیه لازم جهت ماندن در قرارگاه اشرف سه را نداشته و امیدی به سیاست ها و جنگ و سرنگونی خیالی رهبران مجاهدین را ندارند و تماماً روحیه باخته و زهوار در رفته هستند. در این جلسه، همچنین به موضوعاتی چون جرقه و جنگ و استراتژی صبر و انتظار مجاهدین خلق و انواع وعده و وعیدها و تعهدها به ویژه از شخصیت های به غایت فاسد و دروغگوی رهبران مجاهدین و شخص مسعود رجوی که به طمع رسیدن سریع به قدرت و شهوت، نیروهای خود را به چنین روز سیاه و فلاکت کشانده سخن به میان آمد و فاکت و تحلیل ارائه شد.

جملگی اعضاء در این نشست به این مهم اذعان داشتند که افشاگری علیه فرقه رجوی یک ضرورت ملی است و تا کنون دست های پیدا و پنهان و دست اندرکاران این افشاگری، توانستند بزرگترین خطری که ایران و ایرانی را تهدید می کرد را خنثی نموده و دست شان را برای همگان رو کنند.

این نشست یک ساعته با ارائه فاکت ها و تحلیل هایی مبنی بر دروغ و دغل بودن تمامی تحلیل های آبکی و عاریه ای مجاهدین خلق در ارتباط با ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی، خاتمه یافت و ادامه اسناد و واقعیت های مناسبات جهل و جنون، به آینده ای نزدیک موکول گردید.

Fanus Video