چ07152020

Last updateس, 14 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

رجوی امید ازدست داده  از ” خلق قهرمان ایران “، که یا مرده ویا درجایی ساکن شده که جرات پخش صدایش را هم ندارد ، بر سر بزنگاه هایی که بطور سفیهانه فکر میکند براستی هم بزنگاهی است ونقطه ی عطفی بنفع آمال ضد بشری وضد ملی او حاصل شده ، بطور نوشتاری در رسانه های خود ظاهر میشود و قول های فراوان به اعضای فریب خورده ی خود میدهد که دروغ ازآب درمیآید  ومنتظر فرصت خیالی دیگر میماند وباز روز از نو، روزی ازنو!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم اوت 2019

رجوی امید ازدست داده  از ” خلق قهرمان ایران “، که یا مرده ویا درجایی ساکن شده که جرات پخش صدایش را هم ندارد ، بر سر بزنگاه هایی که بطور سفیهانه فکر میکند براستی هم بزنگاهی است ونقطه ی عطفی بنفع آمال ضد بشری وضد ملی او حاصل شده ، بطور نوشتاری در رسانه های خود ظاهر میشود و قول های فراوان به اعضای فریب خورده ی خود میدهد که دروغ ازآب درمیآید  ومنتظر فرصت خیالی دیگر میماند وباز روز از نو، روزی ازنو!

البته ممکن است که گماشتگان نزدیکش درغیاب او دست به چنین کارهایی میزنند وروح مدام معذب او، ازاین کارها خبر ندارد که تغییری درماهیت قضیه نمیدهد!

اخیرا مسعود یا مترسک اش، با تحریم  بشدت غیر قانونی وزیر خارجه ی ایران – بعنوان وزیر خارجه ی یکی ازکشورهای اصلی تاسیس کنندگان سازمان ملل متحد- مثل همیشه، کار را بنفع خود فیصله یافته انگاشته وبا عجله ای که خاص او وتشکیلات تحت امرش بوده ، بیانیه ی شماره 14 خود را صادرکرده که مثل همیشه به پرگویی پرداخته وازاین رو، لازم ندانسته شد که همه ی این ترهات بازگو ومورد نقد وبررسی قرار گیرد که کاری بود زحمت زا برای خوانندگان !

مسعود رجوی یا مترسک اش در پیام کتبی شماره 14 خود میگوید :

” اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جواد ظریف، وزارت‌خارجه‌یی را نظارت می‌کند که با یکی از بدنام‌ترین نهادهای دولتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران هماهنگ کار می‌کند که مقاماتش پیشاپیش به‌خاطر تروریزم و حقوق‌بشر، نامگذاری شده‌اند “.

این نوع معرفی شهود ، پشیزی ارزش ندارد ودرهیچ دادگاه صالحه ای پذیرفته نشده ودر جهان عرف هم کاری خنده دار بشمار میآید!

برای اینکه این دشمن بشریت ودزد ناموس بهترین مریدان واعضای تشکیلات جهنمی خود ، برای ثبوت ادعا های خود به اظهارات قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران توسل جسته وکاری جز ساختن رسوایی برای خود نکرده ومیزان وابستگی شدید خود به شارلاتانیزم وامپریالیزم را که زمانی میبایست سرکوچه بر علیه آنها کمین میکرد ، نشان داده و برحرف سعدی صحه گذاشته :

بیآر آنچه داری زمردی و زور / که دشمن بپای خود آمد بگور !

بهترین دستآورد این حرف واین ارائه ی شهود، رسوایی رجوی بوده است!

دیگر اینکه آیا وزارت خارجه ی آمریکا هیچ ارتباطی با سازمان سیا، اف. بی .آی، پنتاگون و … ندارد ودرجنایات آنها شریک نیست؟!

بازهم :

” وزیر خارجه آمریکا هم می‌گوید: «وزارت‌خارجه ایران صرفاً یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین ابزار پیشبرد بسیاری از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ولی‌فقیه می‌باشد. وزیر خارجه ظریف و وزارت‌خارجه‌ای که او اداره می‌کند دستوراتشان را از ولی‌فقیه و دفتر او می‌گیرند.وزیر خارجه ظریف کارچاق‌کن کلیدی سیاست‌های خامنه‌ای در کل منطقه و سراسر جهان است “.

آیا وزارت خارجه ی آمریکا از500کورپراسیون غالب برجهان که از صنایع نظامی گرفته تا فاحشه خانه وقمار خانه ها را اداره میکنند ، دستور نمیگیرد؟!

مگر دربرهم زدن حکومت های اقلا 70 کشور، وزرای خارجه ی آمریکا ، دخالت نداشتند؟!

یادتان نیست که برادران ” دالس ” بهنگام انجام کودتای شوم 28 مرداد 1332بر علیه استقلال وحق حاکمیت ایران ، وزیر خارجه و رئیس سازمان سیا نبودند؟!

آیا برادری که وزیر خارجه بود ، همکاری تنگاتنگی با برادری که رئیس سازمان سیا بود نداشت ومثلا وزیر خارجه برادرش را ازاین کار منع میکرد وبا او قهر بود؟!

بدین ترتیب، مسلم است که مانند هرکشور دیگر ، اینجاهم سلسله مراتبی وجود دارد وآیا شما که لابد انگلستان را مهد دموکراسی میدانید ، نشنیده اید درموارد تعیین کننده، بدون امضای ملکه ، کاری انجام میگیرد؟!

سپس :

” جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به درستی ظریف را «یک کلاهبردار و حقه‌باز بی‌سر و پا و بلندگوی رژیمی نامشروع» توصیف می‌کند “.

اگر میزان شرکت مردم درانتخابات ، یکی از معیارهای مشروعیت باشد ، میزان شرکت مردم درانتخابات درایران چندین برابر بالاتر ازانتخابات آمریکاست!

مسلماخواهید گفت که درایران موانعی برای نامزدها وجود دارد ودر این صورت ازشما خواهم پرسید که مگر درآمریکا نیست ونامزدها باعدم حمایت صدها میلیار دلاری شرکت های یاد شده، اصلا قادر به شرکت درانتخابات خواهند بود؟!

 جان بولتون هم تکلیف اش ازبابت نیت اش دایر بربمباران طبقات زیادی از سازمان ملل متحد ، مسیحی صهیونیست بودن ( آوانجلیست ) شهره ی آفاق است ودوست جان جانی شما!

درموقعی باید تعجب کرد که این جنایتکار بخواهد ازما تعریف کند!

همچنین :

” خامنه‌ای به این دل بسته است که با بمب‌گذاری و توقیف کشتی‌ها فشار آمریکا کم و یا متوقف خواهد شد والا باخت رژیم قطعی است “.

علیرغم اصرار ایران به تحقیق سازمان ملل متحد درموردانفجارهای مشکوک کشتی ها ، طرف های دعوای ما هیچ اقدامی دراین مورد نکرده است ورجوی تنها بر سر موضوعی موهوم که اربابانش بیش ازایران درمظان اتهام هستند ، شرط بندی کرده که تکلیف آن ازهمین حالا روشن است.

همینطور :

” اکنون سؤال این است که آیا رژیم ولایت‌فقیه می‌تواند وضعیت انفجاری جامعه و قیامهای در تقدیر را تا سرفصل انتخابات آمریکا که رژیم به آن چشم دوخته، مهار کند یا خیر؟ آیا می‌تواند با زدن و بستن و تصفیه حساب با مجاهدین، جلو قیام را بگیرد یا خیر؟ جواب بسیار روشن است: هرگز نمی‌تواند و نباید اجازه داد. این حرف خلق قهرمان، کانون‌های شورشی و ارتش آزادیست “.

اتفاقا آقای ظریف گفت که تحلیل او براین نیست که ترامپ انتخاب نخواهد شد وبنابراین این ادعا ی شما ، ازپایه واساس منطقی برخوردار نیست!

ثانیا ، دراینجا مجاهدی که رهرو بنیانگذاران آن باشد وجود ندارد واگراحیانا عکس و … دزدانه ای چسبانده شده و ما عملا آنها را نمیبینیم الا در سایت های شما ، از طرف معدود فریب خوردگان یا مواجب بگیران شماست که دربست دراختیار آمریکا قرار دارید وبا پر روئی خاص خود، خودتان به خودتان لقب مجاهد میدهید!

ضمنا موضوع قابل طرح دیگر اینکه ، سه سالی بود که سازمان رجوی ، با قطعی دانستن اینکه ایران مورد اشغال آمریکا قرار خواهد گرفت وآنها بخیر وخوشی و ” چلبی ” وار برمسند قدرت خواهند نشست به منتقدین خود که متشکل از خانواده های گرفتار وجداشدگان ازاین باند بودند ، کاری نداشت وحال که مشاهده میکند بوی نامربوطی را بجای کباب استنشاق میکرده ، دوباره خنجر را ازرو بسته وحملات خود به خانواده ها وجدا شدگان منتقد را آغاز کرده است!

کاری که درعرض 13 سال هیچ نتیجه ای برای باند رجوی نداشته  ومیتوان گفت که دوباره به دور باطل افتاده است!

صابر  تبریزی