مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او!

این زنان بدون اجازه ی تو ، وتو بدون اجازه ی رجوی ، لیوان آبی را نمیتوانستید سربکشید وبنابراین این رهبری فردی از مسعود رجوی شروع وبه مسعود رجوی ختم میشد وشما که بهترین موقعیت را دربین این زنان داشتید، مشاطه وحرمسرادار بیشی نبودید والبته آزادید که باین موقعیت خود افتخار بکنید وممانعتی ازطرف من درکار نخواهد بود!

----------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر 2019

Maryam Rajavi bonian gozaran wa mac caneAlbaniaمریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشود و من از نقد سخنان او!

مریم رجوی که عشق اش سخنرانی وپرت وپلا گفتن است بمناسبت سالگرد تحریف شده ی بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران ، بازهم اسرای بیکار ونگون بخت رجوی درآلبانی را جمع کرده وبرای آنها سخنرانی نموده است.

دربخش هایی ازاین سخنرانی آمده است :

” بنیانگذاران مجاهدین بن بست مبارزات مردم ایران را شکستند. آن‌ها در راه دشوار و ناشناخته‌یی قدم گذاشتند؛ اما با یقین و ایمانی ستودنی بن‌بست زمانه را شکستند. آن‌ها همه چیز را از نو آغاز کردند؛‌ یک مبارزه حرفه‌یی، مبارزه‌یی بر اساس آرمان، مبارزه‌یی نافی بهره‌کشی و مبارزه‌یی بر اساس فداکاری و جان‌فشانی “.

با وجود اینکه تاثیرات معین  فعالیت های بنیانگذاران گروه حنیف نژاد را درمیان جوانان کم سن وسال واقشار بینابینی نمیتوان انکار کرد ، اما اینکه سدی را شکسته باشد ، قبول ندارم!

آنها درکنار دیگران ومتاخرتر ازبعضی ازآنها ومتاثر از مبارزات چریکی آمریکای لاتین که موفقیت هایی داشته وبه لحاظ مکانی وزمانی قرار نبود که درایران هم چنین گردد ونیزبدنبال خشم ناشی از شکست نهضت های دهه های 30 و40  واز دست دادن امید خود به مبارزات سخت وپر صبر وحوصله ی مردم، جریانی را بنیان گذاشتند که در گرماگرم انقلاب بهمن 1357، تعداد قابل توجهی ازدانش آموزان ودانشجویان را جذب کرده وازبابت مهیا نبودن شرایط ورهبریت ضعیف و متوهم ، بدون اینکه تاثیر قابل توجهی درارتقای سطح فکر افکار عمومی داشته باشد ، تعداد زیادی ازمردم را کشته و کشته شده ونقش مخرب بزرگی را در کوتاهتر کردن عمر بهار آزادی- که این بهار آزادی علیرغم همه ی کم وکسرهایش درتاریخ ایران بی سابقه بود- انجام دادند!

 

همچنین :

” البته امروز حنیف کبیر حاضر و ناظر است که از بذری که کاشت چه جنگل سرسبز و شکوفانی روییده است. من غرق غرور و افتخارم که عضو سازمانی هستم که توسط والاترین راهبر انقلابی تاریخ معاصر ایران بنیان‌گذاری شده است. افتخار می‌کنم که عضو سازمان و مقاومتی هستم که مسعود رجوی آن را طی ۵ دهه مبارزه سهمگین با دو دیکتاتوری در مسیر شکوفایی و تکامل رهبری کرده است .”

ازاین بابت که به علوم مربوط باین نوع حضورها آگاهی ندارم ، متاسفم که نمیتوانم بگویم که حنیف که فکر نمیکنم دوست داشت باو لقب نچسب کبیر بزنند ، درجلسه ی سخنرانی مریم حاضر وناظر بوده یانه؟!

 

بنابراین اگر این حاضر وناظر بودن را ازقول مریم قبول داشته باشم ، ازمقایسه ی نوشته های حنیف با سخنان مریم ، نتیجه میگیرم که او نمیتوانسته این منظره ی رسوا را بسان جنگل سرسبز ببیند ونتیجه اینکه مریم دروغ بزرگی را برزبان آورده ومستمعین هم که اراده ای نداشتند تا به این جعلیات او پاسخ دهند!

ضمنا، با ایننکه حنیف نژاد از مردان میهن دوست واستقلال طلب ایران بوده ولی انصاف نیست که او را که موقعیتی درجه چندم دربین رهبران نهضتها از صدر مشروطیت داشته، والاترین بنامیم!

بدتر اینکه حرفی که درماله کشی مسعود مجنون زده ای ، ابدا درست نیست به دلایل فراوانی که آورده اند!!

همینطور :

” از صمیم قلب سرفرازم که عضو سازمان و جنبشی هستم که از تاریخ ۵۴ ساله‌اش سی سال آن را زنان مجاهد خلق در موضع مسئول اول ومواضع رهبری کننده آن قرار داشته و دارند.”

این زنان بدون اجازه ی تو ، وتو بدون اجازه ی رجوی ، لیوان آبی را نمیتوانستید سربکشید وبنابراین این رهبری فردی از مسعود رجوی شروع وبه مسعود رجوی ختم میشد وشما که بهترین موقعیت را دربین این زنان داشتید، مشاطه وحرمسرادار بیشی نبودید والبته آزادید که باین موقعیت خود افتخار بکنید وممانعتی ازطرف من درکار نخواهد بود!

بازهم :

“این سازمان، نیرو و جان‌مایه همبستگی و وحدت ملی است و از همه ملیت‌ها و گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی و عقیدتی و مذهبی در جبهه مردم ایران بدون چشمداشت دفاع می‌کند.”

کسی دراین مورد که سازمان مجاهدین خلق در اوایل انقلاب و باند رجوی بعد از شروع ترورها ، انحصار طلب ترین گروه (مثلا سیاسی) ایران بوده وتامین وحدت وهمبستگی کار او نیست ومریم خانم دراینجا تعارف میفرمایند!!

درادامه :

” من می‌خواهم امروز این اطمینان را به مردم ایران بدهم که مجاهدین می‌توانند با تکیه بر مردم‌شان این رژیم را سرنگون کنند و آزادی و دمکراسی و جدایی دین و دولت را جایگزین استبداد مذهبی نمایند. اعتماد را جایگزین بی‌اعتمادی، امنیت را جایگزین ترس و ناامنی و برابری را جایگزین بی‌عدالتی کنند و ایران را به سمت آزادی و آبادانی و پیشرفت رهنمون شوند.”

اولا شما تکیه ای به مردم ایران ندارید وسران جنگ طلب آمریکا و دوستانش را به کعبه ی آمال خود تبدیل کرده اید!

ثانیا مردم نیز اغلب شما را نمیشناسند وآنها هم که میشناسند دربهترین حالت، التفاتی بشما ندارند و عده ای چند هزار نفری که خانواده ی اعضای باند رجوی باشند ، همواره کینه ی مقدس انسانی خود را برعلیه شما مستبدان به بروز رسانده اند!