عاشورا از دیدگاه فرقه رجوی

رجوی برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاسی استراتژیک خود بخصوص بعد از آتش بس بین ایران و عراق راه و چارهای جز رو آوردن به این گونه کارها نداشت ، رجوی در یک فرار به جلو برای عوام فریبی و خام کردن اعضای نگونبخت خود میگفت ما انقلاب اسلامی را به اسلام انقلابی تغییر اسم دادیم و حالا هم میخواهیم مراسم عاشورا و نام حسین را.....

-----------------------------------------------------------------------------------------

علی هاجری،06/09/2019,faryadazadi

Ali Hajari 06عاشورا از دیدگاه فرقه رجوی

رجوی برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاسی استراتژیک خود بخصوص بعد از آتش بس بین ایران و عراق راه و چارهای جز رو آوردن به این گونه کارها نداشت ، رجوی در یک فرار به جلو برای عوام فریبی و خام کردن اعضای نگونبخت خود میگفت ما انقلاب اسلامی را به اسلام انقلابی تغییر اسم دادیم و حالا هم میخواهیم مراسم عاشورا و نام حسین را از دست آخوندها خارج کنیم ۰

در دهه شصت چیزی به اسم روز عاشورا در این فرقه وجود نداشت نه از هیئت سینه زنی نه از امام حسین ونه از حضرت عباس باید دید که چه شد بعد از جنگ خلیج اول و شکست عراق در جنگ با آمریکا این فرقه یک چرخش 180 درجهای کرد و در سال ۱۳۷۱ به یکمرتبه مراسم عاشورا و دسته های سینه زنی و و غیره براه انداخت: چرا؟
رجوی برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاسی استراتژیک خود بخصوص بعد از آتش بس بین ایران و عراق راه و چارهای جز رو آوردن به این گونه کارها نداشت ، رجوی در یک فرار به جلو برای عوام فریبی و خام کردن اعضای نگونبخت خود میگفت ما انقلاب اسلامی را به اسلام انقلابی تغییر اسم دادیم و حالا هم میخواهیم مراسم عاشورا و نام حسین را از دست آخوندها خارج کنیم ۰
آیا با راه اندازی عاشورا و دسته های سینه زنی فرقه از بن بست خارج شد ، قطعا خیر چون در این چند دهه اخیر دیدیم فقط تبلیغات بود و بس ، جالبتر این بود که اعضا همه از این تزویر و ریاکاری فراری بودند و با اکراه برای مراسم میرفتند چون میدانستند که فقط تبلیغات است و بس ۰
در روز عاشورا یکی میشد امام حسین و دیگری زینب کبری ، همه اعضای فرقه از این همه تزویر بیزار بودند بخصوص از داستان سرایی رجوی به شکلی از این روز تعریف میکرد که انگار در صحنه عاشورا بوده ،یکی از داستان های او رفتن حضرت عباس برای آوردن آب برای اهل بیت بود مشخص نبود که وقتی حضرت عباس به فرات رسید چه کسی آنجا بوده که تمام حرفهای او را نوشته رجوی میگفت حضرت عباس وقتی به رودخانه فرات رسید با اینکه سینه اش از عطش میسوخت گفت ای نفس تو دنبال آب سرد و گوارا میگردی در صورتیکه یاران تو آشامنده مرگ هستند که در همین حین اسب حضرت عباس هم از نوشیدن آب صرفه نظر کرد و آب نخورد حالا باید به رجوی گفت در رودخانه فرات که تاریخ نویسی نبوده این را از کجای صندوقخانه بیرون آوردی از آنجایی که بقول مریم همسر ایشان حجت خدا روی زمین است حتما در آن صحنه حضور فعال داشته اند۰
حالا باید دید که این فرقه چیزی را که از قدیم بجای مانده را قبول دارد یا نه ،
همه این مراسم را در راستای اهداف سیاسی خود تغییر داده بود حتی خواندن نوحه به سبک قدیم ممنوع بود و هر آنچه را ستاد تبلیغات اوکی میکرد در مراسم خوانده میشد چون بقول سران فرقه باید روح انقلابی در آن باشد اگر در یک کلام بخواهم مراسم عاشورا در فرقه را به تصویر بکشم این است فریب کاری و تزویر و ریاکاری این است مراسم عاشورا از دیدگاه فرقه رجوی
علی هاجری