کسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکرد!

بطوری که میدانیم ، مذاکرات بین وزیر خارجه ی فرانسه وایران درپارس برقرار بود که موعد اجلاس جی 7 فرا رسید و وزیر خارجه ی فرانسه مجبور به ترک پارس وحضور درمحل اجلاس جی 7بود وبنابراین بعنوان وزیر خارجه ی  یک عضو معتبرجی 7، ازدکتر ظریف درخواست کرد که دراین مکان حضور یافته و مذاکرات فیمابین را به جایی.....

----------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، نهم سپتامبر 2019

shoarhaye moj zede americaکسی به سخنان این سفیر سابق و باند رجوی ، تره خرد نکرد!

طی خبری کوتاه منتشر شده در رسانه های رجوی ، آمده است :

” نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل ‌متحد طی پیامی گفت: دعوت از جواد ظریف به محل اجلاس جی ۷برای دونالد ترامپ و سایر رهبران این اجلاس توهین‌آمیز است. رژیم ایران در هرجا از تروریزم حمایت می‌کند و به دادن شعار مرگ بر آمریکا ادامه می‌دهد. این دغلکاری و کاری بسیار ناصادقانه بوده است. دوستان اینکار را نمی‌کنند “.

توهین ازچه جهت ؟!

بطوری که میدانیم ، مذاکرات بین وزیر خارجه ی فرانسه وایران درپارس برقرار بود که موعد اجلاس جی 7 فرا رسید و وزیر خارجه ی فرانسه مجبور به ترک پارس وحضور درمحل اجلاس جی 7بود وبنابراین بعنوان وزیر خارجه ی  یک عضو معتبرجی 7، ازدکتر ظریف درخواست کرد که دراین مکان حضور یافته و مذاکرات فیمابین را به جایی برساند واین دعوت ابدا یک امر طبیعی نبود!

اگر ترامپ یا دیگران این امر را توهین بخود تلقی میکنند، مشکل خودشان است وعصبانیت احتمالی خود را میتوانند با میل کمی آب خنک، مرتفع سازند وبه نیکی هیلی و باند رجوی نیز، چنین توصیه ای بکنند!

ارباب اعظم رجوی که ترامپ (در اصل بولتون ) باشد ، خودش درایام کارزار انتخاباتی صراحتا بیان داشت که تروریزم را سران قبلی آمریکا ساخته اند ودرمنطقه ی خاورمیانه ، این ایران ومتحدین اش هستند که بطور جدی با این تروریزم مبارزه میکنند!

 

اگر ترامپ ازاین نظرش برگشته ومیخواهد بگوید که درآن موقع دروغ گفته است، باید این مسئله را صراحتا اعلام کند تا پس ازبررسی ابعاد قضیه ، با باند رجوی و نیکی هیلی به بحث وفحص جدی تری بپردازیم!

همچنین :

” خبرنگار بلومبرگ در کاخ سفید نیز گفت:‌ دعوت ماکرون از ظریف برای آمدن به محل اجلاس جی ۷این ریسک را دارد که دولت ترامپ را برآشفته سازد “.

خبرهای موجود حکایت ازآن دارد که چنین آشفتگی- ولو بصورت ظاهر- موجود نیست وباشد که صورتی درزیر داشته باشد، آنچه دربالاستی!

رسانه های فرقه ی رجوی توضیحی بشکل زیر براین خبر افزوده است :

” لازم به توضیح است که فرانسه در یک اقدام بیشرمانه و مماشات گرانه ماله کش خامنه‌ای را به محل اجلاس سران ۷ کشور صنعتی برد که شاید بتونند گره‌ای از مسئله خامنه‌ای را باز کند  ،اما این اقدام مثل آواری بر سر ماکرون و ظریف خراب شد “.

اولا هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که آواری بر سر وزرای خارجه ی دوکشور مورد بحث خراب شده باشد وبرعکس، محتمل تراین است که این آوار برسر جنگ طلبان آمریکائی و فرقه ی رجوی فرود آمده یا درحال فرود آمدن است.

ثانیا ، استعمال این عبارت، توهین بزرگی درحق دولت فرانسه است که به مجاهدین اجازه داده که قلعه ای بزرگ در جنب پاریس ( اورسوروارز) وبدون نظارت پلیس فرانسه واعمال حاکمیت این دولت بر قسمتی ازخاک خود، بسازد که خدمت بزرگی درحق رهبران مجاهدین رجوی است!

آیا این توهین از سر زیادی بودن جو ریخته شده بر اصطبل رجوی هاست ویا موضوع جدی تر ازآنست؟!

مثلا ، مریم امید ماندن خود دراین کاخ پر رمز وراز را ازدست داده و از سرغیض به جفتک پرانی روی آورده است؟!

سئوالی که باید هرذهن تیز بینی را حساس سازد!