نامه سرگشاده به آقای ایلیر متا ریئس جمهور آلبانی

خانم رجوی اکنون در درون کشور شما بزرگترین زندان را برای ایرانیان ایجاد کرده و خود نیز به بزرگترین زندانبان تبدیل گشته، حق ملاقات اعضای در بند را از آنان و خانواده های آنان گرفته، حق انتخاب آزاد را از آنان سلب کرده و آنان را از یک زندگی ساده محروم کرده تا بتواند آنگونه که خود میخواهد بر آنان مسلط شود، تفتیش عقاید در تشکیلات فرقه ای....

-----------------------------------------------------------------------------------------

وبلاگ ادوارد 10/10/2919

EDWARD 005نامه سرگشاده به آقای ایلیر متا ریئس جمهور آلبانی

آقای ایلیر متا ریئس جمهور محترم آلبانی، اینجانب یکی از اعضای سابق ارتش مجاهدین هستم که در سال 2001 و پس از سالها تلاش توانستم خود را از تشکیلات مخوف مجاهدین رها سازم و به دنیای آزاد برسم، در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله بین ایران و عراق سرباز بودم ودر جبهه های جنگ زخمی شدم و توسط ارتش متجاوز صدام اسیر گشتم، در همان دوران اسارت با سازمان نامیمون مجاهدین آشنا شدم و متآسفانه با تبلیغات دروغین این سازمان غیر دمکراتیک خام گشته و با این خیال که این سازمان می تواند در آینده برای کشورم یک حکومت دمکراتیک و آزاد برپا کند پس از پایان جنگ و پس از تحمل حدود ده سال اسارت در عراق به ارتش موسوم به آزادیبخششان پیوستم، در درون تشکیلات مجاهدین ما تنها چند نفر مسیحی بودیم که خوشبختانه هیچکدام عضو سازمان مجاهدین نبوده و تنها عضو ارتش بودیم.

آقای ریئس جمهور:

در دورازده سالی که در تشکیلات مجاهدین بودم شاهد روزگار بسیار سختی چه برای خود و چه برای دیگران، تحمیلات، اجبارات، بیگاری، استسمار، برخوردهای فیزیکی، خورد کردن شخصیت انسانی،و پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق اعضای سازمان توسط رهبری سازمان بودم، همان کسی که چندی پیش با شما ملاقات داشت و تا توانست با دروغ و نیرنگ و حیله تلاش کرد تا حمایت شما را در کشورتان پشت سر خود داشته باشد.

بازدید شما از کمپ مجاهدین در کشورتان البته یکی از مسئولیت های دولت آلبانی است و این کار البته بسیار ضروری می باشد، اما باور دروغ های خانم رجوی نه اجبار است و نه انجام مسئولیت، خانم رجوی در تمام دورانی که زمام امور فرقه مجاهدین را به دست گرفته تلاش نموده تا همان خط همسر مفقود خود را که تمامآ بر پایه های دروغ سوار بود پیش ببرد، چه بسا در دورانی هم که مسعود رجوی در صحنه بود همین خانم رجوی تمام عقاید ارتجاعی رجوی را با نام کذائی انقلاب ائدولوژیک به اعضای خود با مغزشوئی تمام وقت تحمیل نمود و همه را وادار کرد تا به رجوی تمکین کنند.

آقای ریئس جمهور محترم:
همین خانم که تلاش می کند طرح دروغین دوازده ماده ای خود را به شما و تمام دنیا به عنوان طرحی دمکراتیک و قابل اجرا تحمیل کند باعث و بانی از هم پاشیده شدن خانواده های فراوانی است که با همان انقلاب ائدولوژیک دروغین خود در اردوگاه اشرف اعضای خود را وادار به طلاق اجباری کردو فرزندان آنان را که 850 کودک بودند از والدین خود گرفت و برای مسلح کردن این کودکان معصوم در آینده به هوادارن خود در اروپا سپرد، این خانم با مغزشوئی دائمی که در اردوگاه اشرف برپا کرده بود تمام عواطف مادرانه را در درون زنان از بین برد و آنان را تبدیل به کنیز همسر خود نمود، پس از سالها همان کودکان را از درس و مدرسه در اروپا و امریکا محروم کرد و به بهانه دیدار با مادران و پدران خود که دیگر خالی از عاطفه بودند کشاند و در ارتش مزدور و وابسته خود سازماندهی کرد که اکنون تعداد زیادی از همان بچه ها به دلیل سیاست های تروریستی رجوی کشته شده اند.

آقای ریئس جمهور محترم آلبانی:

کشور شما هم عضو ناتو است و هم اینکه برای پیوستن به اتحادیه اروپا از سال 2009 درخواست کرده، اما از شما به عنوان ریئس جمهور کشوری که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا است سئوال میکنم آیا شما موافق تهدید کردن به قتل و تهمت زدن به منتقیدن و یا مخالفین خود هستید؟ آیا شما موافق حمله به منتقیدین یا مخالفین خود هستید؟ و آیا اینگونه اعمال را تآیید می کنید؟ البته که پاسختان منفی است و مطمعنآ اینگونه موارد را محکوم می کنید، اما همسر همین خانمی که تلاش کرده مغز شما را هم مانند اعضای خود شستشو دهد سالهاست که تمام این موارد را در را رابطه با اعضای سابق و منتقدین فرقه اش درهمین اروپای آزاد که کشور شما قصد ورود به اتحادیه آنرا دارد به اجرا گذاشته، خانم رجوی اکنون در درون کشور شما بزرگترین زندان را برای ایرانیان ایجاد کرده و خود نیز به بزرگترین زندانبان تبدیل گشته، حق ملاقات اعضای در بند را از آنان و خانواده های آنان گرفته، حق انتخاب آزاد را از آنان سلب کرده و آنان را از یک زندگی ساده محروم کرده تا بتواند آنگونه که خود میخواهد بر آنان مسلط شود، تفتیش عقاید در تشکیلات فرقه ای مجاهدین به شدت ادامه دارد و با نشست های مضحکی با عناوین مختلف درهمان کشور شما افراد را وادار می کنند تا در جمع چند ده نفره به گناهان خود اعتراف کنند، گوئی هنوز در دوران قرون وسطا و تسلط کشیشان کاتولیک هستیم، رفتار فرقه مجاهدین با اعضای خود ما را بیاد این گفته نیچه می اندازد که می گوید: کسی نمی تواند کسی را برده سازد مگر اینکه وادارش کند که خود را گناهکار احساس کند، دقیقآ کاری که مجاهدین با اعضای خود انجام داده و هنوز هم انجام می دهند و اعضای دربند و اسیر را تبدیل به برده و بنده کرده اند.

آقای رئیس جمهور محترم:

آیا این رفتا و اینگونه اعمال از نظر شما که در رآس قدرت در کشور آلبانی هستید رفتار و برخورد دمکراتیک است؟ مجاهدین فرقه ای است که هیچگونه انتقادی را بر نمی تابند و به تمام منتقدان و مخالفان خود تهمت می زنند، در نظر داشته باشید که هنوز فاقد قدرت هستند، به همین دلیل هم هیچ اعتقادی به طرح دوازده ماده ای خود ندارند چرا که تا آزادی و دمکراسی هزاران سال نوری فاصله دارند، تمام توضیحاتی که خانم مریم رجوی در مورد آزادی و برابری و دمکراسی به شما داده یا شما در مورد آنان شنیده اید تمامآ زبانبازی بیش نیست و تمامآ دروغ محض است و تنها بخاطر رسیدن به قدرت درایران است مجاهدین دارای یک ائدولوژی عقب مانده و ارتجاعی هستند که از نظر آنان رهبرشان جایگاه مقدسی دارد و دردرون تشکیلاتشان فرد پرستی را رونق داده اند و قصد دارند همین فرد پرستی که دروانش به سر آمده را به جامعه ما تحمیل کنند، مجاهدین نوعی دیکتاتوری مدرن را بنا نهاده اند که می توانند با کلام دروغ همه را بفریبند.

آقای ایلیر متا ریئس جمهور محترم آلبانی

یادوری می کنم که مجاهدین در درون جامعه ایران نه تنها هیچگونه هواداری ندارند بلکه به عنوان تروریست و ستون پنجم صدام در دوران جنگ هشت ساله بین ایران وعراق، منفور مردم ایران هستند، حمایت شما از مجاهدین دردی از دردهای آنان را درمان نخواهد کرد، مجاهدین کسانی هستند که اگر پایه های خود را در کشوری محکم کنند برای منفعت خود زیرکانه درامور داخلی آن کشور دخالت می کنند و ثبات آن کشور را برهم می زنند، همانگونه که پس از سرنگونی صدام این کار را درعراق انجام دادند.

با احترام:
ادوارد ترمادو
آلمان 11/10/2019