چ07152020

Last updateس, 14 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازند

مجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازند

برای عقب نماندن ازدیگر جریانات سیاسی ، باند رجوی هم درمورد حمله ی ترکیه به خاک کردستان سوریه بیانیه داد که دراصل دخالت پشه وار خود درامور سوریه را بنمایش گذاشت و همسویی تمام عیار خود با امریکا را که هنوز باوجود تحمل شکست های سخت ، حاضر بدست کشیدن از تغییر رژیم درسوریه نیست ، نشان داد........

-----------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم اکتبر 2019

mojahedin wa kordestanمجاهدین خلق گناه ترکیه را به گردن ایران میاندازند

باهم بخوانیم :

” مقاومت ایران توقف حملات ترکیه، بیرون رفتن همه نیروهای خارجی از خاک سوریه، به‌ویژه خلع ید و اخراج رژیم آخوندی و پاسدارانش از این کشور را لازمه صلح و امنیت و ثبات می‌داند. حقوق کردها، حق مردم سوریه برای سرنگون کردن رژیم خون‌ریز بشار اسد و بازگشت آوارگان و حقوق همه ملیتها در این منطقه باید به‌رسمیت شناخته شود “.

نیروهای ایران بدعوت رسمی حکومت قانونی سوریه بدانجا اعزام شده وبا شرکت موثر درسرکوب داعش، مانع خونریزی های زیاد شده وبانی خیر شدند!

ضمنا درمورد کردها باید گفت که دولت بشار اسد، تاکنون هیچ تیری برعلیه کردها شلیک نکرد و آنها با آزادی تمام مسلح شده واتفاقا دراوایل کار با داعش جنگیده ومقام وحرمتی دربین مردم ترقی خواه بدست آوردند.

حکومت بشار اسد، بارها تمایل خود به اعطای نوعی خودگردانی را به کردها اعلام نمود وهرگز مزاحمتی برای حکومت مانندی که انها تشکیل داده بودند، ایجاد نکرد ومنتظر فرصت مساعد برای گفتگوی جدی با آنها ماند.

اما پاره ای از رهبران کرد دچار جاه طلبی های ناشی ازپیروزی های بدست آمده شده وظاهرا درپی وسیع تر کردن اراضی تحت تصرف خود شده وبرای تضمین این پیروزی وبعد از زدن زیگزال های فراوان، ازآمریکا دعوت کردند که دراراضی تحت تصرف آنها نیرو پایگاه های قابل توجهی داشته باشد ودراصل درحق مبارزات خود ستم کرده وعملا به نیروی زمینی آمریکا بدل شدند.

آنها چنان امنیتی برای آمریکا واسرائیل آفریدند  تا بعنوان نمونه اسرائیل از این پایگاه ها به بمباران مواضع بعضی ازنیروهای شبه نظامی عراق موفق شود!

زمانی روسیه به بعضی ازرهبران کرد سوریه پیشنهاد کرد که برای تثبیت بهتر پیروزی های خود، به ارتش سوریه اجازه دهد که وارد آنجا شده و همراه ارتش سوریه به جنگ با داعش و سایر نیروهای تروریستی که برای خود کردها هم خطرناک هستند ، بپردازد و با این کار به عملیات نظامی خود اعتبار قانونی دهد.

اما این رهبران ، نبض زمان را ازدست داده بودند وبا این پیشنهاد که هم جنگ سوریه را زودتربپایان میرساند وهم تکلیف خودشان را روشن تر میکرد ، درمقابل ارتش سوریه صف آرائی کرده ومانع ورود آن به کردستان سوریه شده ودراصل دست به کاری غیر قانونی زدند.

آنها زیادی برروی آمریکای بد عهد حساب کرده وندانستند که درتحلیل نهائی ، آمریکا  درنهایت وباطن کار،طرف کشوری مانند ترکیه را که بزرگترین نیروی زمینی پیمان ناتوی تحت زعامت آمریکا را دراختیار دارد، خواهد گرفت.

البته آمریکا با هم پیمانان نزدیک خود هم تضادهایی دارد که عمل نمودن گاه وبیگاهی این تضادها – مثلا اقدام اقتصادی برعلیه ترکیه – نباید ما را دچار سردرگمی درتحلیل مسائل کند.

به ترکیه که میرسیم باید گفت که اردوغان برای جلب آرای بیشتر و تقویت موضع لرزان خود درترکیه ، احتیاج به فرافکنی ها ، تحریک احساسات ملی مردم ترکیه و صدور بحران دارد واین حمله دقیقا ازهمین بابت است و معلوم نیست که نتایج درخشانی برای او داشته باشد.

بنظر میرسد که رهبران کرد با قبول همکاری با ارتش سوریه درموقع خود ، موقعیتی بهتر از حالا – که اجبارا این همکاری را وآنهم بعد ازاجازه دادن به آمریکا برای ساختن پایگاه های زیاد در سوریه پذیرفته-  بدست میآورد.

درهر صورت، بیان این واقعیات ابدا بمعنی محکوم نکردن حمله ی ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه نیست ومن بهمراه تمامی بشریت ترقی خواه ، خواستار خروج سریع این ارتش متجاوز از خاک سوریه بوده و ازصمیم قلب  برای تمامی مردم سوریه، زندگی عاری ازجنگ وبیخانمانی را آرزومندم!

آرزویی که مجاهدین خلق برعلیه آن هستند!