چ07152020

Last updateس, 14 جولای 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها اوضاع بهم ریخته وابروی برباد رفته رجوی وعضدانلو

اوضاع بهم ریخته وابروی برباد رفته رجوی وعضدانلو

اوضاع داغون وبهم ریخته رجوی واوضاع خط وخطوط وسیاست رجوی عضدانلو پی برد باید به این نتیجه رسید که رجوی عضدانلو اب درهاون کوبیده اند وترامپ وتیم ادمخوارش مثل کردهای سوریه انها را پشت سرگذاشته وحاضرند برای مذاکره رجوی وعضدانلو را هم بفروشند عاقبت مزدوری ونوکری ودنبال بیگانه دویدن وبرعلیه ملت خود قدم برداشتن....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ali shirzad 03اوضاع بهم ریخته وابروی برباد رفته رجوی وعضدانلو

درنوشتارقبلی بعد ازپهباد نوشتیم که اپوزیسیون هم سرنگون شد نگاه گذرا اززمان پهباد تابه امروزبی اندازیم تاببینیم اوضاع رجوی وعضدانلو درچه نقطه ایست

رجوی که تمام سرمایه اش راروی راه اندازی جنگ درپناه تحریم گذاشته بود توسط ادمخواران امریکایی شب وروزدررسانه ها با قیل وقال ؛ جهان را طوری نشان میداد که یک ساعت دیگرحاکمیت سرنگون است روزگارگذشت وترامپ که باهیاهوی خروج ازبرجام وارسال ناو به خلیج والقاء اینکه حاکمیت سه ماه دیگرسرنگون میشود اروپایی های خیانت کاردرمیزامریکا بازی وزیرتعهدات خود زدند ازطرف دیگه اعراب مزدوربا همراهی اسراییل شب وروزتهدید میکردند ورجوی وعضدانلوهم بعنوان کارت داخلی همراه رضا پهلوی وسایرمزدوران ایرانی درکشورهای مختلف زیرچترترامپ مثل عنتروبوزینه برعلیه ملت ایران بالای درخت کریسمس غربی پشتک وارو میزدند تا اینکه ترامپ گفت دنبال سرنگونی نیستم وخواهان مذاکره بدون پیش شرط شد ورفت ورفت تا اینکه بولتون را کلا کنارگذاشته اند وعضدانلو گفت چرا ترامپ عقب کشید واروپا که دید فریب خورده ازانجاییکه تجربه عراق وسوریه ویمن را نفهمیده بودند که حرفهای دوهفته ویک ماه وسه ماه واقعیت بیرونی ندارند وملت ایران یکدست شدند به التماس افتاد ودنبال برجام دوید ازطرف دیگه ایران استراتژی سکوت را کنارگذاشت واستراتژی تهاجم رادرپیش گرفت رجوی وعضدانلو دیدند سرشون کلاه رفته وخط درپیش گرفته به گل نشسته است به عقب برگشته ودوباره سیاست مماشات را علم کرد درهمان زمان که ترامپ شاخ شونه میکشید رجوی که بوی کباب به مشامش خورده بود بحث جاروی شغالان را پیش کشید وبرای جداشده ها ومخالفین خودش درخارجه خط ونشان کشید یه زمانی رجوی میگفت تهدید داخلی ما بورژوازی ضد انقلابی ست ولی دراین مقطع بورژوازی ازتهدید داخلی درامد ومتحد استراتژیک شد ؛ تهدید شد شغالهایی مثل بنده که راه سرنگونی رابسته ایم ؛ جاروجنجال راه انداخت وفکرکرد ما مثل خودش هستیم وازهارت وپورت ترامپ وسایرادمخواران امریکا واروپا ورجوی بخود می لرزیم وتظاهرات ها راه انداخت و تظاهرات اروپا نشان داد که دوران رجوی تمام شده است زیرا عضدانلو زمان خاتمی امده بود صحنه را برگرداند وچندسال هم هست که درکلیت دراروپا هستند ولی این تظاهراتها نشان داد که کارهای سالیان ودادن ساندویچ وابمیوه ونوشابه کاری برایش نکرده وشکست سنگینی خورد ؛ دستش که کامل خالی شد به کره جنوبی اویزان وامروز هم اویزان شده به ارسال پهباد انگلیس یکی نیست بگوید پهباد پیشرفته امریکا چکارکرد که پهباد انگلیس کاری کند همان انگلیسی که درجریان دزدی دریایی ضربه ای خورده که داغش صد سال دیگرازدلش بیرون نخواهد رفت انگلیسی که دیروز بمب افکنهای یو دو امریکا وارد کشورش شدند وعملا مثل المان وژاپن مستعمره امریکا شد وگرفتاربرگزیت وکودتا برعلیه پارلمان کرده ومردم به خیابونها ریخته ومیگویند میخواهند انتخابات زودرس برگذارکنند اسراییل هم که اوضاعش تعریفی ندارد وحزب الله گوش نتانیاهو را کشید ومیگویند یک سرلشگرش کشته شده وارتش اسراییل اعلام کرد که خواهان جنگ نیست وگفت داستان مرزها تمام شده است یعنی عقب کشید ؛ امارات ازیمن بیرون کشید ودرگیری های داخلی ائتلاف شروع شده ویمنی ها با قدرت هرروز عربستان را میکوبند وترامپ دنبال مذاکره با حوثی هاست ؛ ازطرف دیگردرافغانستان درحال مذاکره با تروریستهایی ست که 18 سال است با انها درجنگ است که نشاندهنده شکست امریکاست ؛ خیانت وفروش مزدوران کردی سوریه به ترکیه هم روی میز است ؛ درچنین وضعیت اشفته امریکا واروپا واعراب واسراییل . اوضاع داخل تشکیلات میشود به اوضاع داغون وبهم ریخته رجوی واوضاع خط وخطوط وسیاست رجوی عضدانلو پی برد باید به این نتیجه رسید که رجوی عضدانلو اب درهاون کوبیده اند وترامپ وتیم ادمخوارش مثل کردهای سوریه انها را پشت سرگذاشته وحاضرند برای مذاکره رجوی وعضدانلو را هم بفروشند عاقبت مزدوری ونوکری ودنبال بیگانه دویدن وبرعلیه ملت خود قدم برداشتن ؛ همه این حرکات درحال خراب واوارشدن برسرخودشون است