پ05282020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها اعتراضات مردم عراق، بهترین فرصت بردگی برای امریکا و عربستان سعودی

اعتراضات مردم عراق، بهترین فرصت بردگی برای امریکا و عربستان سعودی

سعودی و آمریکا برده های منافق به ملت ایران را همچون سگ های دست آموز به جان مردم عراق انداختند تا با کشتار معترضان و فریاد به زبان فارسی، اینگونه جا بیندازند که حکومت ایران دستش به خون مردم عراق آلوده است و در سرکوب مردم این کشور نقشی اساسی ایفا می کند........

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

بولتن نیوز،دوازدهم آبان ۱۳۹۸ 

maryam 02اعتراضات مردم عراق، بهترین فرصت بردگی برای امریکا و عربستان سعودی

سعودی و آمریکا برده های منافق به ملت ایران را همچون سگ های دست آموز به جان مردم عراق انداختند تا با کشتار معترضان و فریاد به زبان فارسی، اینگونه جا بیندازند که حکومت ایران دستش به خون مردم عراق آلوده است و در سرکوب مردم این کشور نقشی اساسی ایفا می کند. 
 
گروه سیاسی_سید محسن عبدالهی:در میانه اعتراضات به حق مردم عراق به وضعیت اقتصادی و سیستم اداری معیوب این کشور، فتنه گرانی که از بازماندگان رژیم بعثو داعشهستند و در ارتباط با سفارت آمریکادر این کشور، مسیر اعتراضات را به سمتآشوب های خیابانیبردند و با هزینهسعودیو خبرپراکنی رسانه های این کشور و سایر رسانه هایی که در کنترل دول غربی است، خیابان های عراق را به صحنه آشوب های خیابانی تبدیل کردند.
 
به گزارش بولتن نیوز، اما در همین بین به علت کینه ای که حکامعربستان سعودیو آمریکاو اسرائیلاز ایران و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامیدارند، باعث شد تا از این شلوغی ها برای تخریب وجهه و رابطه میان حکومت و ملت ایران با ملت عراق استفاده نمایند. به همین جهت برده های منافقبه ملت ایران را همچون سگ های دست آموز به جان مردم عراق انداختند تا با کشتار معترضان و فریاد به زبان فارسی، اینگونه جا بیندازند که حکومت ایران دستش به خون مردم عراق آلوده است و در سرکوب مردم این کشور نقشی اساسی ایفا می کند.
 
آمریکا و سعودی و کینه ای که از ایران دارند کاملا مشخص است. هزینه های هنگفت برای کنترلخاورمیانهو به آشوب کشیدن آن توسط این ها صورت گرفت اما نتیجه به دست آمده افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران و مفتضح شدن آمریکا و عربستان بود. اما باید از وطن فروشان بی هویتی که ادعا می کنند حکومت ایران، حکومتی غیر ایرانی است و خود را فرزندان کوروش می دانند و به قول خودشان ضد اعراب هستند، سوال کرد چگونه می شود که از همان اعراب پول می گیرند تا برایشان بردگی و مزدوری کنند؟!iraq 01

چه آن زمان که در مقابل مردم خود ایستادند و دست بوسی صدام حسینرا می کردند و چه اکنون که برای گذران عمر و زنده ماندن مجبور هستند به خم و راست شدن در مقابل سران سعودی، مشکلی برایشان پیش نیامد که در مقابل بدترین حکام عرب کرنش کردند؟! مشکل تنها اسلام از نوع شیعی و ایرانی و انقلابی است و حکام مست و زن باره سعودی که ادعای مسلمانی دارند، به این دلیل که به پای این دریوزگان پول می ریزند، مشکلی ندارند؟!  

اینکه تفاله های رجویشرافت ندارند، بی شک امری است اثبات شده اما حداقل اگر قرار است مزدوری کنند، آن گونه که خود مدعی هستند و اسمشان را فدایی خلق گذاشته اند، علیه همان خلق حرکت و نام ایران و ایرانی را آلوده نکنند. جیره و مواجب دو روز دنیا نمی ارزد که علاوه بر خیانت به وطن، مردم کشور خودشان را هم در نظر دیگران اینگونه جلوه دهند و برای حکام سعودی و آمریکا و اسرائیل دم تکام بدهند.