مد تی ا ست که مردم عراق و لبنان بخاطر یک سری خواسته های معیشتی و سیاسی دست به تظاهرات زده اند و دولت های خارجی و بطور خاص آمریکا برای مصادره این حرکات اعتراضی کیسه گشادی دوخته اند ولی مردم عراق و لبنان و دولت مردان و مقامات مذهبی این دو کشور حواس شان جمع هست که کسی از خواسته های بر حق شان سواستفاده نکند. 

اما  در میان تحلیل های آبکی و دورغپردازی های سران فرقه رجوی خیلی مضحک و خنده دار است. سران فرقه تروریستی رجوی که از جنگ داخلی سوریه و تنش بین آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی برای پیشبرد مقاصد شوم جنگ طلبی های شان نا امید شده اند و پروژه فشار حداکثری که مبتکر اصلی اش جان بولتن بود با اخراجش از کاخ سفید شکست خورده است.

لذا حالا سران فرقه تروریستی رجوی روی تظاهرات مردم عراق و لبنان سرمایه گذاری کرده اند و در تحلیل های آبکی برای نیروهای نگونبخت سازمان می گویند که مردم عراق و لبنان دارند حکومت شان را سرنگون می کنند و بعدش یک حکومت دلخواه ما در عراق روی کار میاد و ما بر میگردیم به عراق و سرنگونی را محقق می کنیم خلاصه اینبار سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی می خواهد سرنگونی را از طریق تظاهرات مردم عراق و لبنان محقق کند. البته کسی حتی نیروهای نگونبخت سازمان هم اینگونه تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها را باور نمی کند و نیروهای سازمان بخوبی می دانند که رجوی از همان اول رفتن به عراق و پذیرش نوکری صدام حسین را با دروغ اینگونه توجیه می کرد با هدف سرنگونی این تصمیم گرفته شده است و بعدش هم بعد از آتش بس بین ایران و عراق همواره با تحلیل های آبکی نظیر جرقه و جنگ وعده های دروغین سرنگونی می داد که همه دیدند بجای سرنگونی حکومت ایران ارباب خودشان یا بقول رجوی صاحب خونه یعنی صدام حسین سرنگون شد و سازمان خلع سلاح شده و قلعه استراتژیکی اشرف را که ظرف فرقه گرایی بود از دست داد و نیروهای داعش یا بقول سران فرقه رجوی عشایر انقلابی عراق نتواستند کاری برای این سازمان فرقه گرای رجوی بکنند و همین مردم عراق بودند که خواستار اخراج سازمان از کشور شان بودند که نهایتا با خفت و خواری از کشور عراق اخراج به کشور آلبانی منتقل شدند و در آنجا هم آوردن لابی هایی نظیر جان مکین جان بولتن و جولیانی و برگزاری سورچرانی برای مقامات آلبانی و دیدار با رئیس جمهور آلبانی هم دردی از درد های لاعلاج سازمان دوا نکرد لذا حالا یک کیسه گشاد دوخته اند تا شاید با تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها شان در مورد تظاهرات مردم عراق و لبنان بتوانند نیروهای نگونبخت سازمان را فریب دهند و چند صباحی بیشتر به عمر تشکیلات استالینی و قرون وسطایی شان بیفزایند و با اینگونه تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها جلوی موج روز افزون ریزش نیرویی و فروپاشی کامل تشکیلات پوسیده شان را بگیرند.