د05252020

Last updateد, 25 می 2020 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها دولت فرانسه به حیات سازمان مجاهدین در فرانسه پایان می دهد

دولت فرانسه به حیات سازمان مجاهدین در فرانسه پایان می دهد

روز سه شنبه 29 اکتبر کابینه دولت به ریاست اقای امانول ماکرون رئیس جمهور تشکیل جلسه داد که در این جلسه وزیر امورخارجه ، رئیس دفتر ریاست جمهوری به اضافه چند وزیر دیگر تشکیل جلسه داد . به دنبال درخواست اقای بونه موضوع  مجاهدین خلق مطرح شد  که مدت 40 سال است فرانسه میزبان این سازمان مخالف جمهوری اسلامی است.....

---------------------------------------------------------------------------------------

Mohammad Karami 05دولت فرانسه به حیات سازمان مجاهدین در فرانسه پایان می دهد

روز سه شنبه 29 اکتبر کابینه دولت به ریاست اقای امانول ماکرون رئیس جمهور تشکیل جلسه داد که در این جلسه وزیر امورخارجه ، رئیس دفتر ریاست جمهوری به اضافه چند وزیر دیگر تشکیل جلسه داد . به دنبال درخواست اقای بونه موضوع  مجاهدین خلق مطرح شد  که مدت 40 سال است فرانسه میزبان این سازمان مخالف جمهوری اسلامی است . در این جلسه تصمیم گرفته شد که به حضور مجاهدین خلق در خاک فرانسه پایان بدهند .

دولت فرانسه به حیات سازمان مجاهدین در فرانسه پایان می دهد

روز سه شنبه 29 اکتبر کابینه دولت به ریاست اقای امانول ماکرون رئیس جمهور تشکیل جلسه داد که در این جلسه وزیر امورخارجه ، رئیس دفتر ریاست جمهوری به اضافه چند وزیر دیگر تشکیل جلسه داد . به دنبال درخواست اقای بونه موضوع  مجاهدین خلق مطرح شد  که مدت 40 سال است فرانسه میزبان این سازمان مخالف جمهوری اسلامی است . در این جلسه تصمیم گرفته شد که به حضور مجاهدین خلق در خاک فرانسه پایان بدهند . و مجاهدین خلق خاک فرانسه را ترک کنند . چون حضور مجاهدین در خاک فرانسه عواقب منفی زیادی در خاک فرانسه ، برای دولت و مردم فرانسه داشته است .

* اقای الکس کوهلر رئیس دفتر ریاست جمهوری فرانسه در تاریخ 30 اکتبر این خبر را توئتر خود  درج کرد. و درادامه توئتر خود قید کرده که رهبری مجاهدین در البانی مستقر شده و و پایگاه خودشان را در البانی تاسیس کرده اند . فرانسه هم می تواند با تعهدات بشر دوستانه و خیر خواهانه خود به مجریان این ساختار سیاسی امکاناتی را برسی و اعطا کند .  از سوئی  دیگر فرانسه نقش خود به عنوان واسطه برای برقرار صلح و ثبات در خاورمیانه به عهده دارد . با حضور اینها اتحادیه اروپا نمی عواند فشار خود برای پایان دادن به ارمان های هسته ای  را ادامه بدهند

البته نکته قابل توجه این است که مجاهدین خلق را هیچ گاه دولت فرانسه از لیست سیاه بیرون نیاورده بود وبه رسمیت نمی شناخت . مجاهدین را یک گروه غیر قانونی می دانست               .