همه ساله همزمان با نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سران فرقه رجوی هیاهو راه می اندازند و در تبلیغات شان به دروغ خود را مدافع سرسخت حقوق بشر معرفی می کنند در صورتیکه خودشان در مناسبات قرون وسطایی و استالینی شان نقض فاحش حقوق بشر و آزادی بیان وجود دارد. و حتی در  زمینه نهادهای حقوق  بشری نظیر دیدبان حقوق گزارشی در مورد اعدام و شکنجه و زندان در سازمان مجاهدین در زمان صدام حسین منتشر کرده است حالا سوال اینجاست که مگر یک سازمان فرقه گرا که خودش در مناسباتش سرکوب و سانسور خفقان شدید وجود دارد میتواند مدافع  حقوق بشر باشد؟

اکنون  برای روشنتر شدن این موضوع نگاهی می اندازیم به کارنامه سیاه فرقه  تروریستی رجوی در زمینه نقض فاحش حقوق بشر.

رجوی  وقتیکه با خیانت به بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان تصاحب کرد با تبدیل سازمان به سازمان مسعود و مریم این سازمان را تبدیل به یک فرقه تروریستی کرد که حقوق بشر و آزادی بیان نه تنها معنی ندارد بلکه در آن اولیه ترین حقوق نیرورهای سازمان نظیر ملاقات با خانواده و ازدواج کردن نادیده گرفته میشود.

در این سازمان بچه های زیر سن قانونی از پدر مادر جدا شده و در عملیاتنظامی از آنها استفاده شده و کشته شده اند 

دراین سازمان نفرات ناراضی نه تنها حق خروج از سازمان را ندارند بلکه زندانی و شکنجه و اعدام می شوند 

در این سازمان همه باید تن به طلاق اجباری داده و رهبری عقیدتی رجوی را بپذیرند و نه تنها حق داشتن عقیده ای دیگر در این سازمان ممنوع است بلکه اگر هم کسی یک عقیده دیگر مثلا مسیحی باشد باید تغییرعقیده دهد وگرنه با خشم رجوی مواجه می شود 

در این سازمان هیچکس حق انتقاد از مسئولین و بطور خاص رهبری سازمان را ندارد و تحمل شنیدن کوچکترین انتقاد از جانب رجوی وجود ندارد و ایشان فتوای قتل منتقدین سازمان را صادر کرده است.

این سازمان تروریستی تحت عنوان عملیات سرنگونی بیش از هفده هزار نفر از شهروندان ایرانی را کشته است.

بله دوستان چنین سازمانی با این کارنامه سیاه حقوق بشری می تواند مدافع حقوق بشر باشد؟