ی07122020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

اگر مسعود رجوی یا کسی که بجای او اطلاعیه هایی منتشر میکند، چنین فکر میکند، اطلاعی ازتطورات تاریخی ندارد ونمیداند که با وجود تاثیر عوامل خارجی درتغییر حکومت ها ، این عوامل داخلی است که تعیین کننده است و پارامتر عراق گرچه تاثیراتی درایران همسایه میتواند بگذارد، اما نقش تعیین کننده ای ندارد وبنابراین حکومت ایران  ازاین طریق وحتی........

 

-------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم نوامبر 2019

ETERAZATE IRAQاعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

اعتراضات مردم عراق که قسمتی حق طلبانه، بخشی از تحریکات کشورهایی است که اشغالگر عراق بوده و طبعا دوست مردم عراق نیستند و قسمتی برآمده  ازرویاهای زود هنگام جوانانی است که درعراق عقب نگه داشته شده زندگی کرده و سبک سرانه میل زندگی شبیه زندگی جوانان غرب را دارند ، تشکیل یافته است.

دراین میان، باند رجوی غیر متعهد دربرابر حقایق و واقعیت ها ، سعی دارد به خوانندگان خود وعلی الخصوص اسرایش حقنه کند که این تظاهرات برعلیه ایران است و نوشته های زیادی را درراستای منافع صهیونیزم منتشرمیکند.

دریکی ازاین نوشته ها ادعا میشود:

“چرا رژیم این‌چنین از قیام عراق و از شکستش در سرکوب قیام عراق وحشت‌زده است. مسعود رجوی رهبر مقاومت در پیام شماره ۱۵ (۱۳آبان ۹۸) گفت: اخراج و پایان رژیم در عراق، در حکم پایان ولایت فقیه است “.

برای اینکه ایران اطلاعاتی دایر برنفوذ عواملی که دشمن هردو ملت عراق وایران در تظاهرات دارد و طبیعی است که برسر مرزها ومنافعش با عراق، نگرانی هایی داشته باشد.

اگر مسعود رجوی یا کسی که بجای او اطلاعیه هایی منتشر میکند، چنین فکر میکند، اطلاعی ازتطورات تاریخی ندارد ونمیداند که با وجود تاثیر عوامل خارجی درتغییر حکومت ها ، این عوامل داخلی است که تعیین کننده است و پارامتر عراق گرچه تاثیراتی درایران همسایه میتواند بگذارد، اما نقش تعیین کننده ای ندارد وبنابراین حکومت ایران  ازاین طریق وحتی حمله ی نظامی اربابان شما سرنگون نخواهد شد وشما هم که رمق راه رفتن ندارید وسرنگونی را نمیتوانید!

سپس :

” مجاهدین و مقاومت ایران پیوسته گفته‌اند که رژیم بر دو پایه سرکوب داخلی و صدور بنیادگرایی و تروریسم در خارج بنا شده و اینها دو ستون نگهدارندهٔ رژیم هستند “.

خیلی ها ازاین کارها دراقصی نقاط جهان انجام شد وتقریبا ستون رژیم های خود کامه درهم ریخت.

پایگاه اجتماعی رژیم گرچه مثل تمام حکومت های بیرون آمده ازدل انقلاب ، مانند سال های اولیه نیست ولی بحدی است که با انجام اقدامات مناسب زمان، میتواند سالیان طولانی برجا بماند وبرجا نماندنش درشرایط فعلی، چیزی جز هرج ومرج و تنش های داخلی وحشتناک ببار نخواهد آورد!

بازهم

” … اگر عراق از چنگ رژیم خارج شود، در وهلهٴ اول نیروی تروریستی قدس و در وهلهٴ بعد، کلیت سپاه علت وجودی خود را از دست می‌دهد “.

عراق در درجه ی اول د رچنگ آمریکاست و البته دولت آن حسن ظن هایی به ایران دارد که این امر را نمیتوان اشغال شدن عراق توسط ایران تلقی کرد.

وقتی دولت عراق میتواند دلارهای ما را نگه داشته وفقط جنس بما بفروشد، چگونه درچنگال حکومت ایران است؟

ضمنا، سپاه پاسداران بزرگترین نیروی نظامی کشور است و قبل از حکومت فعلی عراق وجود داشته و سرنوشت اش تنها در پیوند عمیق با مردم ایران جلا مییابد و هیچ حادثه ای درعراق و دیگر جاها ، قادر به ازبین بردن سپاه نیست.

درادامه :

” مشاهدهٔ این شرایط هر ناظری را به‌تصدیق این حقیقت وامی‌دارد که علت این همه وحشت رژیم ناشی از آن است که رژیم آخوندی در قیام و انقلاب امروز عراق، قیام و انقلاب فردای مردم ایران و نابودی خود را می‌بیند “.

ایران ازهر حیث وهرجهت، عراق نیست.

مثلا تحت اشغال مزورانه ی آمریکا قرار ندارد ومردم، بسیاری ازگرفتاری های خود را ناشی از دخالتهای خشن آمریکا که قبل ازانقلاب مانع صنعتی شدن ما وبعدها تحمیل جنگ برما شد، با تروریزم اقتصادی ما را به بی داروئی وسوء تغذیه گرفتار نمود و …، میدانند وعلیرغم تمام نارضایتی ها ، پیشرفته تر وسیاسی تر از مردم عراق بوده وسر بزنگاه های سخت، تصمیمات معقولانه ای که مانع توفق دشمن خارجی برکشور نشود ، خواهند گرفت والبته دولت هم باید باخونسردی تمام ازاین پتانسیل های ارزشمند  وبی همتای مردم استفاده کند.