ج01242020

Last updateج, 24 ژانویه 2020 10am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها سنای امریکا مجلس است؟ یا حسینه مریم

سنای امریکا مجلس است؟ یا حسینه مریم

سه روز قبل در مجلس سنای امریکا برای کشته شدگان اعتراضات اخیر مجلس ترحیم گرفتند ! جای تاسف است که بجای مرحم نهادن برزخم های این خانواده ها فرقه زالو صفت فرقه  بر زخم ها ی این عزیزان نمک می پاشد . از انجائی که این خانواده ها در داغ عزیزان خود هستند این مسئولیت فعالین سیاسی در خارجه هست که به این فرقه خائن و وطن فروش ...

----------------------------------------------------------------------------------------- 

محمد کرمی ،عیاران 06/12/2019 

Karami 01سنای امریکا مجلس است؟ یا حسینه مریم

در این مدت نزدیک دو هفته که اعتراضات در ایران بود که متاسفانه با دست های که در کار بود تعدادی از هموطنان عزیزمان کشته شدند . از همان روز های اول فرقه زالو صفت رجوی شروع به خونخواری کرد . در همین رابطه چند برنامه در شهر های مختلف امریکا اجرا کردند .که سه روز قبل در مجلس سنای امریکا برای کشته شدگان اعتراضات اخیر مجلس ترحیم گرفتند !

جای افسوس دارد که این خانواده های ایرانی که عزیزانشان در این چند روز اخیر کشته شده اند ،بدون اگاهی و اجازه انها  عکس فرزندانشان در مجلس ترحیمی که در سنای امریکا توسط فرقه رجوی برگذار شده مورد سواستفاده قرار بگیرد . در ان مجلس ترحیم ژنرال های امریکائی که قاتل هزاران هزار ادم بی دفاع هستند، یا سناتور هایی که دستشان از ان ژنرال ها الوده تر به خون هزاران نفر است  .عکس این عزیران را پشت سر خود قرار بدهند و در ثنای( ضرورت افرایش فشار برای محقق شدن ازدی مردم ایران )و این سیاست بازان کرایه ای حرف های هفت من یک غاز نشخوار کنند . جای تاسف است که بجای مرحم نهادن برزخم های این خانواده ها فرقه زالو صفت فرقه  بر زخم ها ی این عزیزان نمک می پاشد . از انجائی که این خانواده ها در داغ عزیزان خود هستند این مسئولیت فعالین سیاسی در خارجه هست که به این فرقه خائن و وطن فروش اعتراض کنند  ، صدای خانواده ها باشند و ان کشته شدگان فریاد رسی ندارند که زبان باز کند و بگویند که با فرقه وطن فروش وخائن به خاک وطن این ها مرز دارند . این کشته شدگان فریاد رسی ندارند که زبان باز کند وبگویند این یک فرقه وطن فروش وخائن است که ما هیچ رابطه ای با انها نداشته ایم .این مسئولیت افراد سیاسی و مدافعین حقوق بشر است که به این عمل کرد فرقه رجوی اعتراض کنند .اجازه ندهند که داغ این خانواده ها بیشتر شود

سناتور های اجاره ای که در حسینه مریم قجر دارند برای کشته شدگان اعتراضات اخیر سوکواری می کنند.

karami 02

karami 03

karami 05

karami 06

karami 07