حضور محترم جناب آقای ایلیر متا رئیس جمهور آلبانی با سلام اینجانب علی جهانی که یک زمانی عضو سازمان مجاهدین خلق بودم. با کمال تاسف با خبر شدم که یکی از جدا شدگان از فرقه تروریستی رجوی بنام احسان بیدی در کشور شما از آزادی ملاقات با وکیل و بیرون رفتن از کمپ محروم گشته و مثل یک زندانی با ایشان بر خورد میشود در صورتی که ایشان هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها جرمش اینست که نمی خواست تشکیلات تروریستی رجوی را تحمل کند و تصمیم گرفته بود که از این سازمان جدا شده و در کشور شما آزادانه زندگی کند.  ولی متاسفانه با ایشان همانند زندانی بر خوردار می شود و این در حالی هست که سران تروریستی فرقه رجوی آزادانه در کشور شما جولان می دهند. 

جناب رئیس جمهور این اقدام و محدودیت های این گونه علیه جدا شدگان در کشور شما دور از عدالت هست و در شان کشور شما نیست. بنابراین اینجانب از شما خواهشمند که بجای ایجاد محدویت برای جدا شدگان در کشور شما کمی به سوابق تروریستی این سازمان در عراق را مطالعه کنید بدون شک دیگه به مماشات با این سازمان تروریستی و ملاقات با سرکرده این فرقه تروریستی پایان داده و بجای ایجاد محدویت برای جدا شدگان از این سازمان فرقه گرا به در و دل های شان گوش خواهید کرد. 

در پایان ضمن تشکر از شما بخاطر پذیرفتن نیروهای سازمان در کشور تان خواهشمندم که دستورات لازم برای رفع محدویت از جدا شدگان را صادر نمایید و تسهیلات لازم را برای ملاقات خانواده های نیروهای سازمان را فراهم نمایید. 

با احترامات فراوان علی جهانی از آلمان