ش02292020

Last updateج, 28 فوریه 2020 7pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت

خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت

خدمت سردمداران فرقه رجوی بایستی گفت آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت، اگر فکر می کنید که باز هم مردم شما و امسال شما را روی شانه های خود خواهند گذاشت کور خوانده اید، همین که سر و کله تان اون طرف ها پیدا شود اینبار فرزندان همان کسانی که مسعود را روی دوش بردند تمامی شما را زیر لگد له خواهند کرد.........

 

----------------------------------------------------------------------------------------

وبلاگ ادوارد،23/01/2020

EDWARD 005خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت

خانم مریم رجوی در اردوگاه آلبانی تیرانا بمناسبت سی دی بیاناتی ایراد نموده اند، با حمله به حکومت شاه تلاش کرده تا فرقه اش را که رهبر مفقودش در همان سی دی از زندان آزاد شد انقلابی معرفی کند و تا توانسته این فرقه منحوس را تافته جدا بافته جا زده، اما تصویری که از حکومت پهلوی و ساواک ارائه کرده دقیقآهمان چیزی است که در فرقه خودشان در جریان است، خانم رجوی در زندان و یا اردوگاه اشرف برای فریب اعضای مفروط و از کار افتاده خود تلاش کرده تا چهره سیاه مسعود غیب شده را سفید کند و می فرماید:

در آن موقع جوانان و دانشجویان مخالف، یکباره ناپدید میشدند و تا ماهها، خانوادهها از دستگیری فرزندانشان مطلع نمیشدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند.

شاه، سانسور وحشیانهیی برقرار کرد و کوچکترین فعالیتسیاسی مخالف را تحمل نمیکرد. بهطوری که دانشجویان را بهخاطر داشتن حتی یک جلد کتاب مخالف به سیاهچالهای ساواک میفرستادند.    

بایستی از ایشان و گردانندگان فرقه پرسید: آیا در سازمان شما درعراق و در اردوگاه اشرف همین ریل را اجرا نمی کردید؟ و یا اکنون در آلبانی همینطور نیست؟ آیا در اردوگاه اشرف درعراق نبودند بچه هائی که ناگهان گم می شدند و کسی هم اجازه نداشت در موردش سؤال کند؟ آیا همین الان خاتواده های اعضای شما از عزیزان خود که در اسارت شما در آلبانی هستند اطلاعی دارند؟ آیا شما و همسر مفقودتان موافق کتاب بودید؟ پس چه شد که ناگهان دستور جمع آوری کتاب ها را از کل تشکیلات صادر نمودید؟ آیا شما مخالف خود را تحمل می کردید و یا اکنون تحمل می کنید؟ اگر پاسخ شما آری است پس چرا در همان دوران تاب و تحمل هیچ  تشکیلات و یا گروه مخالف خود را مانند همین الان نداشتید و تمام احزاب و گروه های سیاسی  ایرانی مورد تمسخر رجوی قرار می گرفتند و قرار می گیرند و یا چرا همین الان منتقد و مخالف و معترضین 

خود را آن هم در اروپا تحمل که نمی کنید هیچ، تهدید به مرگ هم می کنید.

در جای دیگر باز هم برای اینکه همسر خود را از نفرت مردم به در ببرد می گوید:

سی دی روزی است که مسعود، اشرف، موسی و شمار دیگری از مجاهدین و فدایی‌ها از زندان رژیم شاه آزاد شدند مسعود از فرط شکنجه‌ و اعتصاب غذاها بسیار نحیف شده بود

دروغ که  شاخ و دمب ندارد و مالیات هم ندارد، آن روزی که این جوانک از زندان آزاد شد را دقیقآ بیاد دارم در آن موقع ۱۹ ساله بودم، نه نحیف بود نه ضعیف، البته دلیلی هم نداشت که ضعیف و نحیف شده باشد چرا که در زندان نه کسی باهاش کاری داشته و نه کتکی خورده و نه اعتصابی کرده تمام حرف مفت و ساخته و پرداخته خودش و همپالگی هایش است، وقتی از زندان آزاد شد خیلی هم سرحال بود،  پرویز معتمد از مآموران ساواک نامه ای که رئیس وقت ساواک به شاه نوشته بود را منتشر کرده که این نامه گویای همه چیز است.name sawak

 این نامه گویای این است که مبارزه مسعود در زندان شاه و اعتصاب و این حرف ها تمامآ دروغ و ساخته شده برای بزرگنمائی کسی است.

 در آن شب که مردم بیرون زندان  جمع شده بودند، مسعود روی بالکن زندان رفت و خطاب به مردم گفت: این شما هستید که ما را آزاد کردید. این قیام شماست، که خانم رجوی هم به آن اشاره کرده، اما آیا مردمی که در آن شب در مقابل زندان جمع شده بودند می دانستند که همین فرد بزودی برای به قدرت رسیدن فرزندانشان را با تحریک احساسات مذهبی به خاک و خون خواهد کشاند؟ آیا هیچکدام از آتها می دانستند کسی را که آزاد می کنند بزودی در جبهه دشمن ایران و ایرانی (صدام) در مرزهای کشور دست به کشتار سربازان ایرانی خواهد زد؟ آیا در آن شب شوم مردمی که برای آزادی زندانیان سیاسی در مقابل زندان تجمع کرده بودند می دانستند فردی را که از زندان آزاد می کنند بزودی تبدیل به بلای جان این میهن خواهد شد و برای تصاحب قدرت و حکومت در درون کشور در زمان جنگ سی خرداد اعلام خواهد کرد تا با درگیر کردن نیرو در درون کشور دشمن بهتر بتواند کشتا رکند و آیا می دانستند که همین فرد فرزندان آنان را برای دهه ها به گروگان خواهد برد؟ و آیا آنشب مردم از نامه رئیس ساواک به شاه برای در خواست یک درجه تخفیف مجازات اعدام رجوی به حبس ابد خبر داشتند؟

 در آنشب مردم به احترام بنیانگزاران سازمان برای آزادی زندانیان اقدام کردند کسی از مردم مسعود رجوی را نمی شناخت، اگر هم اسمی از او شنیده شد در همان آخرین روزهای سقوط شاه بود. 

خانم رجوی می گوید : مردم مسعود و دیگر زندانیان سیاسی آزاد شده را روی دوششان حمل می کردند، البته درست هم می گوید مردم ایران همین کار را انجام دادند  اما به حرمت بنیانگزارن سازمان نه شخص مسعود و بدون آگاهی و شناخت که چه کسی را روی دوش خود حمل می کنند و البته رجوی هم پاسخ اینهمه مهربانی و لطف مردم را با پشت پا زدن به همان مردم و میهن داد.

خدمت سردمداران فرقه رجوی بایستی گفت آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت، امرزه سازمان مجاهدینی وجود ندارد و از سازمان مجاهدین به یمن سیاست های رجوی فرقه ای تروریستی باقی مانده که آنهم با اعضای پیر و فرتوتی که توان نفس کشیدن هم ندارند، اما اگر فکر می کنید که باز هم مردم شما و امسال شما را روی شانه های خود خواهند گذاشت کور خوانده اید، همین که سر و کله تان اون طرف ها پیدا شود اینبار فرزندان همان کسانی که مسعود را روی دوش بردند تمامی شما را زیر لگد له خواهند کرد و خودتان این را نیک می دانید برای همین هم جرات حضور در درون ایران را ندارید، برای همین هم بساط خود را جمع کردید و ابتدا به اروپا و بعد هم به دامن پربرکت اربابتان صدام پناه بردید و حالا هم زیر چتر حمایت همان امپریالیسمی که مبارزه با آن هدف بنیانگزارن سازمان بود در آلبانی برای بمباران ایران توسط همان امپریالیسم خونخوار و تحریم بیشتر مردم ایران تلاش می کنید و خود را آوایزان همان کسانی کردید که محمد حنیف و یارانش پرچم مبارزه با آن را در دست داشتند، آیا پرده ای مانده که ندریده باشید؟

 باید قبول کنید که مسعود، همان مسعودی که شما در تلاش هستید به بهانه سی دی وی را سفید کنید جدآ خراب کرده، همه چیز را خراب کرده و شما خانم عضدانلو بهتر از هر کس دیگری این را می دانید اما بااین حال حاضر نیستید یک انتقاد از مسعود یا خودتان و تشکیلاتتان بنمایید آونوقت یقه خانواده پهلوی را گرفته اید که از عملکرد شاه انتقاد نمی کنند؟

  بهتر است شما نگاهی به گذشته و حال تشکیلات خود بیندازید و صادقانه هر آنچه که در گذشته و حال اشتباه کرده اید را به مردم شریف ایران بازگو کنید ( یک سوزن به خود و یک جوال به دیگران) این  بهترین کاری است که می توانید انجام دهید،در همین اعتراضات اخیر خودتان خوب متوجه شدید که مردم حتی اسم شاه و رضا شاه را هم در شعارها سر دادند اما از نام و نشان شما خبری نبود، آیا این برایتان کافی نیست که مطمعآ باشید این ملت از شما تنفر دارد؟  حالا هی با نام کذائی کانون های شورشی دروغی اطلاعیه های کذائی صادر کنید آخرش که چی؟ راه به کجا خواهید برد وقتی ملتی شما را نخواهد نمی توانید خود را با دروغ و دغلکاری به جامعه تحمیل کنید ،خود را فریب ندهید و مردم را هم گمراه نکنید.