ش02292020

Last updateج, 28 فوریه 2020 7pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها چرا سران فرقه از وضعیت رجوی چیزی نمی گویند؟

چرا سران فرقه از وضعیت رجوی چیزی نمی گویند؟

همانطور که همه شما در جریان هستید رجوی بعد از سقوط رژیم صدام حسین ناپدید شد و تا کنون هیچ خبری از مرده و زنده بودنش نیست و سران فرقه هم از پاسخ این سوال نه تنها طفره می روند بلکه همواره سعی دارند با پخش نوار های صوتی از او تحت عنوان پیام های منتصب به ایشان وانمود کنند که ایشان هنوز زنده هستند هرچند که خبرهایی از.......

 

----------------------------------------------------------------------------------------

masud dar Tabutچرا سران فرقه از وضعیت رجوی چیزی نمی گویند؟

همانطور که همه شما در جریان هستید رجوی بعد از سقوط رژیم صدام حسین ناپدید شد و تا کنون هیچ خبری از مرده و زنده بودنش نیست و سران فرقه هم از پاسخ این سوال نه تنها طفره می روند بلکه همواره سعی دارند با پخش نوار های صوتی از او تحت عنوان پیام های منتصب به ایشان وانمود کنند که ایشان هنوز زنده هستند هرچند که خبرهایی از گوشه و کنار می رسد که ایشان مرده است و چند سال پیش شیخ عربستانی هم گفت رجوی مرحوم و الان در سایت ها  ایشان بعنوان رجوی مرحوم معروف شده است ولی سران فرقه از وضعیت رجوی مفقودالثر هیچی نمی گویند. البته از نظر خیلی از صاحب نظران ایشان به لحاظ سیاسی مرده است و جایی در معادلات کنونی ایران و در بین مردم ایران ندارد. ولی سوال عجیب و اساسی اینست که چرا سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه سعی می کنند از سرنوشت و وضعیت رجوی مرحوم نه تنها چیزی نگویند بلکه با پیام های منتصب به ایشان چنین وانمود کنند که ایشان هنوز زنده هستند؟!!!

به بنده دلایل زیادی هست از جمله اینکه جلوی ریزش بیش از حد نیروهای وارفته سازمان و بطور خاص فدایی های سازمان را که فقط با انگیزه رجوی مرحوم در سازمان مانده اند را بگیرند. اما به نظرم مهمترین دلیل عدم پاسخ گویی سران فرقه رجوی مرحوم از وضعیت ایشان اینست که مریم عضدانلو سرکرده فعلی رجوی به دلیل عدم سابقه تشکیلاتی و عدم توانایی رهبری صلاحیت اداره یک تیم را هم ندارد تا چه برسد که بخواهد سازمان را رهبری و هدایت کند. لذا سعی دارند چنین وانمود کنند رجوی هنوز زنده هستند و ایشان دارند سازمان را رهبری می کنند تا بدین وسیله از بهم پاشیدن شیرازه امور تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی اش جلوگیری کند. چون اگه نیروهای سازمان و بطور خاص کادر های با سابقه تر از خود مریم عضدانلو متوجه وضعیت رجوی مرحوم شوند دیگه تره برای خانم عضدانلو خورد نمی کنند و دست به شورش علیه او می زنند. آخر خیلی از کادر های بالای سازمان از جمله مهدی ابریشم چی شوهر سابق مریم عضدانلو هستند که نمی پذیرند مریم عضدانلو بالای سرشان باشد و این امر را رجوی به زور انقلاب به اصطلاح ایدیولوژیکی به آنها تحمیل کرده بود و با اعلام مرگش دیگه همه چیز تمام میشه مریم عضدانلو سرکرده فعلی را تحمل نکرده  و بالای سرشان بعنوان رهبری نمی پذیرند. ولی اوضاع تشکیلات رجوی خرابتر از این حرفا هست و مریم عضدانلو سرکرده فعلی گروه تروریستی رجوی نمی تونه با کتمان وضعیت رجوی مرحوم و تلاشهایی از این خودش را به عنوان رهبری این سازمان قالب کند و تشکیلات زوار در رفته و پوسیده اش را از فروپاشی کامل نجات دهد.