ش02292020

Last updateج, 28 فوریه 2020 7pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها سرنوشت رجوی عبرت روزگار

سرنوشت رجوی عبرت روزگار

اوضاع و احوال این روزهای فرقه رجوی اصلا خوب نیست. سران فرقه رجوی گیج و مبهوت به حوادث نگاه میکنند وهمچنان در برابر ارباب بی مروتشان سرتعظیم فرود می آورند. فرقه ای که پس از پیروزی انفلاب ایران پس از یک دوره اندک تبدیل به نیروی پنجم دشمنان ایران زمین  شده است ، مسعود رجوی بعنوان رهبر این جریان ارتجاعی پس از......

----------------------------------------------------------------------------------------

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه 2020

nazari mansur01سرنوشت رجوی عبرت روزگار

اوضاع و احوال این روزهای فرقه رجوی اصلا خوب نیست. سران فرقه رجوی گیج و مبهوت به حوادث نگاه میکنند وهمچنان در برابر ارباب بی مروتشان سرتعظیم فرود می آورند. فرقه ای که پس از پیروزی انفلاب ایران پس از یک دوره اندک تبدیل به نیروی پنجم دشمنان ایران زمین  شده است ، مسعود رجوی بعنوان رهبر این جریان ارتجاعی پس از خروج از ایران خود را در اختیار دشمنان تاریخی ایران زمین قرار داد چه ان زمان که صدام حسین بر سرکار بود وچه پس از ان عربستان سعودی وشیوخ تا مغز استخوان فاسد ومرتجع وقصاب وهمزمان نوکری ارباب بزرگترش امریکا واسرائیل بعنوان ولی نعمتانش ، رجوی در طی پروسه 41 ساله انقلاب ایران به جز ضرر وزیان برعلیه منافع ملی ومردم ایران هیچ نفعی برای مردم ایران نداشته است ، به گونه ای که  نام رجوی وفرقه اش مترادف است با  وابستگی وخیانت به سرزمین مادری ومردمش ، و سرنوشتی رغت بار که امروزه آن را میبینیم .

فرقه رجوی پس از سالها خیانت به مردم ایران وچاپلوسی برای گنده لات های کاخ سفید اینک با یک اردنگی از مشاوره نزدیک با سیاستمداران جنگ طلب محروم شده است. فرقه رجوی ومشخصا شخص رجوی سالها روی جنگ طلبان امریکائی سرمایه گذاری کرده بود  به این امید که یک روزی جنگ طلبان امریکائی مجاهدین را حلوا حلوا کنان به ایران خواهند برد و کشور ایران را در اختیارشان خواهند گذاشت. اما ورق به یکباره برگشته . به گونه ای که حتی جنگ طلبان امریکائی نمیدانند چگونه از بحرانی که خود ساخته اند بیرون بیایند چه برسد به اینکه رجوی را به قدرت برسانند. در نتیجه مجاهدین خلق را با یک پس گردنی به حاشیه رانده اند .

البته اینکار جنگ طلبان امریکائی نه از زاویه خیر وصلاح مردم ایران بلکه از زاویه منافع خودشان بوده است. جنگ طلبان میدانند میتوانند همه چیز را قربانی منافعشان کنند و در این رابطه ابائی از بدور انداختن دستمال های مصرف شده ای همچون مجاهدین خلق  ندارند. برای نمونه حتی در سوریه هم وقتی امریکائی ها بین رابطه با منافع استراتژیکشان یعنی ترکیه و کردهای پ پ ک قرار گرفتند ، مثل آب خوردن به کردها گفتن بروید دنبال کارتان. این سرنوشتی که نصیب همه خائنین میشود. این تازه خوب است، اگر لازم هم باشد آنها یعنی خائنین را مثل دستمال هائی که استفاده شده و تاریخ مصرفش به پایان رسیده دور خواهند انداخت یا مورد وجه المصالحه قرار خواهند داد.

سیاست خارجی امریکا خارج از اینکه چه کسی  و یا کدام حزب، دمکرات یا جمهوری خواه،  حاکم باشد در جای دیگری تعئین وتکلیف میشود  و هیچ ربطی به حاکمان رسمی امریکا ندارد. در حقیقت سیاست خارجی امریکا در پشت درهای بسته تعئین وتکلیف میشود.  بر طبق اسناد رسمی و گفته های خانم کلینتون و ترامپ، این امریکا است که خالق شکل گیری تروریستهای داعش بوده است. معنی آن این است سیاستمداران پشت پرده امریکا کسانی هستند که روزی تروریستها را می آورند و روز دیگر بر اساس منافعشان آنها را میبرند. مجاهدین خلق هم  از این امر مثتثنی نیستند. امریکا با این ابزار بازی میکند. این یک بازی سیاه است که قربانیانش خائنین هستند. فرقی هم نمیکند امروز فرقه رجوی  یا قورباغه های رنگ شده صیغه ای همان آفتاب مهتابی که رنگش کرده اند ، فردا او را هم اگر لازم بدانند با یک پس گردنی دک میکنند. مهم برای سیاستمداران پشت پرده منافع استراتژیکشان است و بس .

متاسفانه بسیاری هستند از خائنینی که منافع کشور و سرزمین مادری شان را دو دستی تقدیم دشمنان تاریخی ایران میکنند. همانهایی هستند که با تحریم کنندگان مردم ایران هم آوا شدند و بر تحریم و زجر کش کردن مردم ایران شادی کردند  و از دشمنان تاریخی مردم ایران وسرزمین ایران خواستند که ایران ومردمش را بمباردمان کنند.  اما نهایتا جز ذلت خاری نصیبشان نخواهد شد.  سرنوشت مسعود رجوی و فرقه اش را بنگرید. آنها عبرت روزگار هستند. مسعود رجوی نه گور دارد و نه وجود. روزگار سیاهی که باید زیر دشداشه مرتجعین بگذراند وفرقه اش روز به روز مضمحل تر از پیش و توسری خور تر از پیش با این نکبت و ننگ بسازد.  این است سرنوشت تمام خائنین به میهن ومردم