درآستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران هستیم و قرار هست دوم اسفند این انتخابات بر گزار شود و سران فرقه رجوی در آستانه هر انتخاباتی در ایران طبق روال یک سری اراجیف تکراری و کلیشه ای نظیر فراخوان برای تحریم انتخابات و بعد اعلام کردن دروغ هایی نظیر عدم شرکت مردم در انتخابات و خالی بودن حوزه های انتخابات و آزاد نبودن انتخابات و سرفصل بودن انتخابات برای سرنگونی و  از این قبیل تبلیغات تکراری البته مردم ایران هیچ اعتنایی به اینگونه تبلیغات و دروغپردازی های این فرقه نمی کنند و راه خودشان را می روند و خودشان تصمیم گیری می کنند که آیا در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند و در این زمینه نیازی به قیمی مثل فرقه رجوی ندارند. 

حالا گذشته از این  حرفها و جدا از کمی و کاستی برگزاری یک انتخابات و حق داشتن هر کسی برای برای انتقاد از نحوه برگزاری یک انتخابات نکته قابل توجه اینست که فرقه رجوی و بطور خاص رهبری این فرقه اصلا بویی از آزادی و انتخابات آزاد نبرده است آنوقت می آید راجع به انتخابات اظهار نظر مي کند. آخر مگر رهبری این سازمان و رئیس جمهور ش که مادام العمر هستند بر اساس یک انتخابات آزاد برگزیده شده اند؟ و مگر این مسئول اول و اعضای شورای رهبری سازمان و اعضای شورای به اصطلاح ملی مقاومت بر اساس یک انتخابات آزاد برگزیده شده اند؟ نه همه اینها انتصابی از طرف شخص رجوی که خودش هم با خیانت به بنیان گزاران سازمان رهبری این سازمان را مصادره کرده است می باشد. مثلا انتخابات مسئول اول سازمان یک کاندید از رهبری مشخص می شود و همه هم باید به ایشان رای مثبت بدهند و کسی حق دادن رای منفی ندارد. حالا این سازمان با این رهبری و چنین طرز تفکری آیا حق اظهار نظر راجع به انتخابات را دارد؟  مسلما چنین نیست و اگر واقعا به انتخابات آزاد ایمان دارند اول باید در تشکیلات خودشان اجرایی کنند. 

ولی پر واضح و روشن هست که سازمانی که براساس اندیشه فرقه گرایانه اداره می شود وتنها به راه حل مسلحانه و استراتژی ترور وخشونت ایمان دارد و بدان عمل می کند وهمچنین سازمانی که رهبری اش خودش را رهبر عقیدتی و امام زمان می پندارد و تحمل  شنیدن کوچکترین انتقادی را حتی از جانب نیروهای سازمان ندارد ومنتقدین را تهدید به مرگ می کند. آیا هیچ وقت می تواند دم از آزادی انتخابات بزند؟ مسلما جواب منفی است و این قبیل اراجیف تکراری و دروغپردازی های همیشگی  چهره سر ان این فرقه و بطور خاص رهبری این فرقه را نه تنها تطهیر نخواهد کرد بلکه بیشتر دستش نزد نیروهای سازمان و مخاطبین بیرون از سازمان رو خواهد شد.