ویروس  کرونا که ابتدا در کشور چین شروع شد و هزاران  نفر  از شهروندان  چینی را مبتلا کرده و جان تعداد زیادی را گرفت و به کشور های زیادی سرایت کرد اکنون چند روزی هست که به کشور ایران هم سرایت کرده و طبق آمار رسمی تا کنون جان 15نفر از هموطنان را گرفته و حدود 95 نفر هم در گیر این بیماری  خطرناک هستند که عمدتا از شهروندان شهر مذهبی قم هستند و مقامات و مسئولین پزشکی و بهداشت ایران تلاش میکنند که بیماری و  این ویروس را کنترل کنند و علی رغم اینکه این ویروس خطرناک و کشنده هست ولی قابل کنترل هست. حالا در این میان که مردم ایران درگیر مبارزه با این ویروس هستند.

سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه تروریستی  هم طبق روال همیشگی هر وقت مردم ایران درگیر سیل و زمین لرزه و بیماری مسری هستند نمک روی زخم مردم میریزد و شیادانه با اشک تمساح ریختن برای مردم خودش را به دروغ حامی مردم نشان میدهد.  و اینبار مریم عضدانلو سعی دارد با کرونا هراسی وحشت در دل مردم ایجاد کند. البته مردم ایران این فرقه تروریستی را که تا کنون جان بیش  از هفده هزار نفر را با اقدامات تروریستی شان تحت عنوان عملیات سرنگونی گرفته اند  را بخوبی می شناسند که این گروه  خطرناکتر از هر ویروس و حوادث طبیعی مثل سیل و زمین لرزه هست و نه تنها دلش برای مردم ایران ذره ای نمی سوزد بلکه از نشر ویروس کرونا در ایران خوشحال هست. 

ومریم  عضدانلو با هراس افکنی  نسبت به این  ویروس از طرفی میخواهد افکار عمومی را از وضعیت اسف بار تشکیلات پوسیده اش منحرف کند و از طرف دیگر بعد از اینکه از محقق کردن سرنگونی توسط به اصطلاح ارتش ازادی بخش و جنگ سوریه و تظاهرات مردم عراق و فشار حداکثری و تحریم شدید اقتصادی دولت ترامپ  و حرکات اعتراضی مردم ایران بخاطر معیشت و گران شدن بنزین نا امید شده است لابد به خیال ابلهانه اش این بار با راه اندازی موج کرونا هراسی و به تعطیلی کشاندن فعالیت های اقتصادی و آموزشی در ایران سرنگونی را اینبار با کرونا هراسی محقق کند باید به سران این فرقه ضد ایرانی و مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه یاد آوری کنم که چهره ضد ایرانی و دروغگوی شما برای همه مردم ایران رو شده است وکسی برای این اشک تمساح ریختن و کرونا هراسی و ایران هراسی و اسلام هراسی شما اهمیتی قائل نیست.