چ05272020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها بفرمان رهبرمقاومت ورهبرعقیدتی تمامی پادگانها ازسلاح خالی شد

بفرمان رهبرمقاومت ورهبرعقیدتی تمامی پادگانها ازسلاح خالی شد

رهبرمقاومت مردم ایران ورهبرعقیدتی مجاهدین که قراراست بعد سرنگونی رهبرعقیدتی تمام مردم ایران وجهان شود دربهبوحه عملیات افتاب با استطانت از افتاب تابان خراسان وچهلچراغ هدایت وشاه ولایت ولیعهد مامون امام رضا فرمانی مبنی براینکه سربازان ونیروهای نظامی سلاح ها راازپادگانها برداشته به کانونهای شورشی بپیوندند صادرفرمودند بهمین دلیل نظامیان هوادارتمامی سلاح ها ی.....

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ali shirzad 03بفرمان رهبرمقاومت ورهبرعقیدتی تمامی پادگانها ازسلاح خالی شد!؟

رهبرمقاومت مردم ایران ورهبرعقیدتی مجاهدین که قراراست بعد سرنگونی رهبرعقیدتی تمام مردم ایران وجهان شود دربهبوحه عملیات افتاب با استطانت از افتاب تابان خراسان وچهلچراغ هدایت وشاه ولایت ولیعهد مامون امام رضا فرمانی مبنی براینکه سربازان ونیروهای نظامی سلاح ها راازپادگانها برداشته به کانونهای شورشی بپیوندند صادرفرمودند بهمین دلیل نظامیان هوادارتمامی سلاح ها ی سبک ونیمه سنگین وسنگین ازجمله موشکها را ازسایتهای زیرزمینی خارج وبدست کانونهای شورشی رسانیده اند ازانجایی که کانونهای شورشی مبارزه بی امان زیرزمینی دارند این سلاح ها به زیرزمین منتقل شده وموشکها بسمت بیت خامنه ای ومجلس وصدا وسیما واماکن حساس سپاه وارتش نشانه گیری شده است منتظرفرمان برادرمسعود رهبرمقاومت میباشند ولی با یک تضاد ومشگل روبرو هستند که برد موشکها اززیرزمینها بردشون بیشتراز مکانهای درنظرگرفته شده است زیرا کمتراز 2000کیلومتر هستند.

دراین رابطه موشکهای برد بلند قراراست بدست کانونهای شورشی عراق برسد وانها ازعراق شلیک کنند وبرای انتقال انها شورشیان سواربرتوک توک همراه با ابو توک توکها به ایران رفته وموشکها را به عراق منتقل وشلیکها ازانجا زودترصورت می گیرد هیچ نگران عبور توک توکها ازمرز نباشند برادرشریف ( مهدی ابریشمچی ) بعد اماده باش حرکت ازالبانی بسوی تهران گفته درمرزها بگویید ما مجاهدیم وسربازان خواهرمریم اجازه عبوربه شمایان داده میشود ( مجاهد نگو هرکدام شده اند ویزای شنگن )مهر ویزای شنگن مثل پینه پیشانی دارودسته اخوندها برپیشانی مجاهدین هک شده است ، ویزای شنگن ، پلیس های مرزی با نگاه به پیشانی انها اجازه عبور میدهند کانونهای شورشی عراق وابو توک توکها هم میتوانند ازاین مهراستفاده کنند وبرروی پلاک توک توکهای خود هم نصب کنند کسی جلو انها را نمیگیرد وموشکها را بارزده ودرعراق اماده شلیک کنند.

  درتوجیح عملیات فروغ رجوی گفت اول طلاهای قبرخمینی را برای من بردارید وبعد قبرخمینی منفجرباید گردد قبل ازبرداشتن طلاها به همه بخصوص کانونهای عراقی بگوئید شلیک به قبرخمینی بفرمان است تا طلاها جمع اوری وازبین نرود اگرهم نشد یگان مهندسی کانونهای شورشی با مواد انفجاری منفجرمی کنند نگران نباشند دراین فاصله زمانی ابو توک توکها حتما ریل عملی پرتاب موشک با توک توک درحین حرکت را تمرین واماده گی لازم را کسب کنند ساعت صفرنزدیک است وقت ندارند ومنتظرفرمان رهبری باشند ای خاک برسرچنین رهبری که نیروها را با بوفالو تگزاس یکی کرده است وانها را با این حرفها وپیامهای مسخره سردراخورنگه میدارد البته مقصرهم نیست خودش پرورش داده ومیدونه چگونه باید انها را تا سال اینده سرگرم نگه داره نیروها هم دست ازهمه چیز شسته براشون فرقی ندارد با چه حربه ای سال را تمام کنند مهم این است که روزگاربگذرد تا زمان اخرین نفس فرابرسد.

اخرین روزهای عمربرانان خوش وایامشون بکام باد کودک سوری دراخرین دقایق عمر گفت وقتی رفتم همه چیزرا بخدا خواهم گفت شما هم وقتی رفتید همه چیز را بخدا بگویید که رهبران شیاد ودجال بنام دین مثل بوزینه گان بربالای منبرپیامبرشون رفتند وخلقهایی را بنابودی کشاندند ای شرم برانان باد که زاهدان ریا کاری بودند پشه را صافی وشتررا با بارش بلعیدند وبرعلیه ملت خود با دشمنان ملتشون نرد عشق انداختند وکینه وعداوتشون رابرسرملت خالی کردند