چ05272020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف

نکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف

سازمان شما ازسربازان درخواست نموده که فرار کنند و تره ای برای این فراخوانش خرد نشد وآنها درکنار کادر درمانی ومردم به فداکاری پرداختند. مردم ودولت ایران در اعمال قرنطینه اختلافی ندارند و این عمل یک همبستگی ملی غرور آمیزی را نشان میددهد که شماها را دیوانه خواهد کرد. اگر دولت پول کافی داشت ، قرنطینه ی مطلق بر قرارمیکرد وحالا که این بودجه موجود نیست، کارهای .......

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل 2020

Nakisa Bamdadنکیسا بامداد پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف

ریشه کن کردن کرونا به ضرر باند رجوی واربابانش خواهد بود!

خانم نکیسا بامداد که ازمرید های خاص رجوی است ، مقاله ای با عنوان  “پنهانکاری بزرگ و معامله کثیف ” نوشته ودر رسانه های مرتبط با این باند منتشر شده است.

باهم بخوانیم ونظری اجمالی بدان داشته باشیم :

”  در ایران آخوند زده نه تنها هیچ گام موثری در پیشگیری، مهار و کنترل این ویروس خطرناک کرونا نشده بلکه دقیقا در تقابل با تاکیدها و سفارش های ارگان های شناخته شده بین المللی عمل کرده اند “.

مسلما که با بی اطلاعی هایی که از میزان خطر این ویروس وجود داشته ونیز بالا بودن هزینه های مربوطه که دراین شرایط بحرانی ایجاد شده برای ایران وجود دارد ، شک وتردیدها و مشکلات مهمی وجود داشته که مانع تصمیم گیری های قاطع وسریع شده وبخصوص که فرا رسیدن عید که اینهمه برما ایرانیان مهم است وبرخورد شدید دولت برای ممانعت ازانجام مراسم عید  و…  میتوانست به مشکلات امنیتی تبدیل شود و نیزفرارسیدن انتخابات بردشواری کار مبافزود.

با اینحال، ایران دربرخورد با این معضل بزرگ وناآشنا، بهتر از آمریکا وحتی پاره ای ازکشورهای اروپایی  عمل کرد که اگردستش اینهمه بسته نبود، نتیجه ی کارش بمراتب بهتر از این میشد.

طبق برآورد کارشناسان غیر حکومتی وحتی مخالف حکومت، ایران ازبابت تحریم های ظالمانه ی آمریکا 200میلیارد دلار متضرر شده که اگر این ضرر درکار نبود، با صرف یک چهارم این پول ازدست رفته، میتوانست کشور را برای چند ماه قرنطینه کرده وکلیه ی احتیاجات مردم را که کار نمیکردند، برآورد میساخت و نتیجه طور دیگری میشد.

پایین آمدن قیمت نفت که درتحلیل نهائی بخاطر استخراج مصنوعی نفت ضد محیط زیستی توسط آمریکا انجام گرفت، ضربات دیگری براقتصاد ایران و قدرت مانور دولت وارد کرد.

بنابراین، اقدامات امریکا درخصوص ایران ، حکم یک نسل کشی را دارد که دولت وملت ایران دروسع خود با آن مقابله میکنند.

درادامه ی نوشته ی این مریده ی رجوی آمده است :

” نسبت دادن این اپیدمی کشنده و مرگبار به سلاح بیولوژیک توسط امریکا بزرگترین خیانت و جنایتی است که در حق مردم ایران صورت گرفته است … نسبت دادن این اپیدمی کشنده و مرگبار به سلاح بیولوژیک توسط امریکا و یا … به منظور سلب مسوولیت از پنهانکاری ها و لاپوشانی ها و دربردن مقصران اصلی یعنی ملایان می باشد”.

این تنها ایران نیست که به این گمانه زنی دست زده است. روسیه وخود چین هم حرف هایی دراین مورد گفته اند که درآینده ثابت خواهد شد که جریان ازچه قرار بوده است.

اما کشورها در مورد این نوع اظهارنظرها، هیچ گناهی ندارند.

 

گناه ازجانب آمریکای سلطه گر است که در موقع خود وابعاد مختلف به شیوع سفلیس، سوزاک، سیاه زخم واین قبیل جنایت ها را درحق کشورهایی که میخواست همچنان عقب مانده بمانند ، دست زده و موضوع  اتهامی که به آمریکا وارد میشود، مسبوق به سابقه است !

بازهم :

” خوشبختانه بخش هایی از جامعه ایران بدون توجه به مقاصد شوم حکومت به قرنطینه خود خواسته مبادرت ورزیده اند و از طریق شبکه های اجتماعی به کمک یکدیگر برخواسته اند. همچنین در این شرایط سخت پرستاران و کادر درمانی با دلسوزی وصف ناپذیری برای مقابله با بحران کرونا جانشان را به خطر انداخته اند و با تلاش و فداکاری خستگی ناپذیری عمیق ترین احترامات قلبی را نسبت به خودشان برانگیخته اند و نشان داده اند که در شرایط دشوار و هجوم بلا و مصیبت، سربازان شجاع و دلاور خط مقدم صحنه نبرد در دفاع از جان مردمشان هستند “.

سازمان شما ازسربازان درخواست نموده که فرار کنند و تره ای برای این فراخوانش خرد نشد وآنها درکنار کادر درمانی ومردم به فداکاری پرداختند.

مردم ودولت ایران در اعمال قرنطینه اختلافی ندارند و این عمل یک همبستگی ملی غرور آمیزی را نشان میددهد که شماها را دیوانه خواهد کرد.

اگر دولت پول کافی داشت ، قرنطینه ی مطلق بر قرار میکرد وحالا که این بودجه موجود نیست، کارهای زیادی درحد استطاعت اش میکند واگر فکر میکنید که مردم از دولت جلو زده اند، این امر هرگز دولت را ضعیف نخواهد کرد وبلکه بمنزله ی گرفتن دست دولتی است که بشدت تحت فشار تروریزم اقتصادی است وین امر چه مانعی دارد؟

پزشگان وپرستاران نیز بخاطر مخالفت با دولت  وانجام دستورات شما؟؟!! دست باین فداکاری ها نمیزنند، بلکه اینقدر شعور وشرافت دارند که بر روی مشکل اصلی جامعه دست گذاشته ودنبال سیاست بازی های خائنانه وسوء استفاده ازوضع موجود بر علیه کسی نیستند .

سپس :

” در همین راستا دولت ها و کشورهای درگیر کرونا ویروس با وجود زیان های بسیار اقدام به تخصیص بودجه های هنگفت برای مقابله با آن کرده اند . اما رژیم جنایتکار آخوندی … به عمد کرونا ویروس را گسترش داده و جان و زندگی مردم ایران را عامدانه به گروگان گرفته است تا در صحنه بین المللی فضای سمپاتیک و مظلوم نمایی بوجود بیاورد و همزمان و هماهنگ دل برجام خواهان و مماشاتگران را بدست آورد تا سازمان ملل و شورای امنیت و به طبع دولت آمریکا تحت فشار قرار بگیرند و به این ترتیب موقعیتی برای رفع تحریم ها ایجاد شود “.

هردولتی بسته به میزان مردمی بودن ویا داشتن امکانات بیشتر ، بودجه های متعددی به امر مبارزه با کرونا وعواقب آن  – وگاها با اهدافی متفاوت- دست زده است.

ما هم مثل شما میدانیم که بیشترین پول را دولت امریکا به میدان آورده وخواهیم وخواهید دید که این مبلغ نجومی اکثرا صرف جبران ضررهای یک درصدی های مردم آمریکا خواهد شد وکلاه مردم آمریکا ، چنانکه قبل ازاین بود، پس معرکه خواهد ماند !

ما این موضوع را دربحران 2007 آمریکا دیده ودریافتیم که بودجه های کلان دولتی، صرف نجات بانک های خصوصی شد ودرمقابل به 50 میلیون نفر از مردم کمک نشد که آپارتمان هایشان را بخاطر نداشتن پول حفظ کنند ومجبور شدند آنها را به بانک های وام دهنده واگذار کنند.

ضمنا درمورد اصرار دولت ایران برای رفع تحریم ها باید گفت که وظیفه ی ذاتی دولت، گرفتن حقوق مردم ازدست دشمن است و سران کشور هرکاری دراین موردمیکنند، درحکم انجام وظیفه است.

همینطور :

” اگر غیر از این می بود و رژیم جنایتکار آخوندی کمترین توجه و تمایلی برای یافتن راه حل می داشت هرگز پزشکان بدون مرز را از کشور اخراج نمی کرد زیرا آنها با ماکزیمم امکانات و دانش و تجربه آمده بودند و وضعیت ایران را در اولویت کاری خودشان قرار داده بودند تا به نجات بیماران کرونایی کمک کنند “.

این پزشکان بددون مرز با وسایل ابتدائی و  پرسنل نه چندان متخصص به ایران آمده بود که به ظن من اگر کوشنر- بعنوان مدافع جنایات رجوی- دربین شان نبود و تجهیزات کافی دراختیار داشتند، برخورد مثبتی با آنها میشد.

مسئله این است که آن دسته ازپزشکان بدون مرز با امکانات ودانش کافی به ایران نیآمده بودند وحال آنکه پزشکان کوبایی وچینی که به کمک اروپا رفته اند، بسیار مجرب بوده ومورد استقبال قرار گرفتند!