چ05272020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی وانسانی آنهاست !

در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی وانسانی آنهاست !

نکته اساسی که باعث شده مریم قجر داعشی اینطور به وحشت به افتد اینکه خانواده ها قبل از این مسائل و خواسته های خود را در سطح داخلی خودشان و یا سایتها مطرح می کردند ولی الان خانواده ها خواسته به حق خود را در سطح بین المللی مطرح کرده اند و این خواسته به حق از طرف ایرانیان شریف چه داخل ایران و یا خارج از ایران مورد حمایت واقع شده .

 

-----------------------------------------------------------------------------------

محمدرزاقی - صدای قربانیان فرقه رجوی - 11 ماه مه 2020

در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی انهاست !

چند روز گذشته از داخل و خارج ایران خانواده های اعضاء نگونبخت با جمع اوری امضاء درخواست ملاقات با عزیزان خود که توسط مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی داعشی در اسارت ذهنی و جسمی در اردوگاه مانز البانی نگه داشته شده اند اقدام کرده اند .

مریم قجر داعشی با خبر دار شدن از اقدامات گسترده خانواده ها با یاوه سرائی و سفسطه بازی طبق معمول وحشت خود را از اقدام خانواده ها به نمایش گذاشت .

واقعیت اینکه در عصر ارتباطات و در دنیائی که حتا بچه های مدرسه به سیستم و امکانات ارتباطی دسترسی دارند مریم قجر و سران فرقه رجوی اعضاء نگون بخت بیش از 30 سال از دنیای بیرون قطع کرده و اجازه نمی دهد اعضاء نگون بخت با بستگان درجه یک خود ( پدر ؛ مادر ؛ خواهر ؛ برادران ) خود تماس داشته باشند .

من قبلا هم چند بار در مصاحبه با مردم تی وی یا در نوشته های خود تاکید کرده ام  و تا احقاق حقوق به حق خانواده های چشم انتظار هم تکرار خواهم کرد که ملاقات حق مسلم خانواده ها هست چه از نظر حقوقی یا انسانی و ....

چندین بار مثال واقعی و مادی زدم و باز اینجا هم تکرار می کنم .

اگر به گفته مریم قجر داعشی و سران فرقه و جیره خوارانش استناد کنیم در ایران زندان اوین و زندان گوهر دشت را بدترین زندان نام می برند .

( البته معلوم نیست انهائی که بعنوان تیمهای تروریستی از عراق به دستور شخص رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی برای ترور و خمپاره زدن به داخل ایران اعزام شده بودند ولی در داخل ایران دستگیر شده اند چطور در زندان اوین هم ملاقات حضوری دارند هم ملاقات روتین و هم می توانند از داخل همان زندانهای ادعائی مریم قجر نامه به شبکه های تلویزیونی و ارگانهای مختلف بنویسند . عجب زندان مخوف و خطرناکی که برای همین فرقه رجوی از داخل زندان تحلیل سیاسی می فرستند !

عجب زندانهای مخوفی که از داخل زندان برای فرقه رجوی و شبکه های مختلف تلویزیونی در امریکا و اروپا فیلم و پیام صوتی می فرستند .

عجب زندانهای مخوفی ادعائی مریم قجر داعشی که اعضاء اعزامی فرقه رجوی از عراق به داخل ایران که در ایران دستگیر شده اند در همان زندان ادامه تحصیل داده و مدرک لیسانس و فوق لیسانس گرفته اند !

آیا اعضاء نگون بخت در اردوگاه بد نام اشرف 3 در مانز البانی از حق و حقوقی که زندانیان وابسته به فرقه رجوی داعشی در زندانهای اوین و گوهردشت را دارند همان حقوق حقوق را دارند ؟

حتا اگر بخواهیم زندانیان عادی که مرتکب قتل و جنایت شده اند یا قاچاقچی ؛  دزد و بودند و ... در همان زندانها ادعائی مریم قجر داعشی همه زندانهیا  از حق و حقوق برخوردار هستند ملاقات دارند و حتا کسانی که بر اساس قوانین کشوری محکوم به اعدام شده اند حق ملاقات با خانواده خود را دارند .

 حال مردم ایران و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری باید متوجه شوند مریم قجر داعشی و سران فرقه مافیائی و جنایتکار رجوی روح پلید چه زندانی ساخته برای اعضاء نگون بخت ساخته اند که اعضاء از حق و حقوق یک زندانی هم برخوردار نیست !

اشخاصی که دکان 2 نبش حقوق بشری باز کرده اند برای قاتلان و دزدان مسلح ؛  متجاوزین به ناموس وقتی  دستگیر می شوند هم هبیل به هوا داد حقوق بشری سر می دهید ایا شده  یکبار محض نمونه از حق و حقوق خانواده های اعضاء نگون بخت هم حرف بزنید ؟

ایا شده از مریم قجر بخواهید به اعضاء نگون بختی که بیش از 30 سال نه تنها با خانواده های خود ارتباطی ندارند حتا در حد یک زندانی حق مرخصی چند روزه که هیچ حق تماس 3 دقیقه ای هم با خانواده های خود را بدهد ؟

کسانی که در 24 ساعت شبانه روز 25 ساعت خود را مدافع ازادی ؛ دمکراسی ؛ حقوق بشر در شبکه های تلویزیونی و سایتهای مجازی خودشان را جا می زنند . ایا شده از حق و حقوق زنان و مردان نگون بختی که توسط مریم قجر داعشی به اسارت ذهنی و جسمی گرفته شده اند بصورت ظاهری و صوری هم شده دفاع بکنند ؟

البته که نه بقول ما ترکها انها هم سر و ته یک بئز( قماش ) هستند .

اما به نظر من نکته اساسی که باعث شده مریم قجر داعشی اینطور به وحشت به افتد اینکه خانواده ها قبل از این مسائل و خواسته های خود را در سطح داخلی خودشان و یا سایتها مطرح می کردند ولی الان خانواده ها خواسته به حق خود را در سطح بین المللی مطرح کرده اند و این خواسته به حق از طرف ایرانیان شریف چه داخل ایران و یا خارج از ایران مورد حمایت واقع شده .

طرح خواسته به حق خانواده ها مبنی بر ملاقات با عزیزانشان که دراسارتگاه بد نام اشرف 3 توسط مریم قجر و سران فرقه رجوی به اسارت نگه داشته شده اند دیگر محدود به درخواست فردی و یا نامه فردی نشده اینبار خواسته به حق خانواده ها در سطح بین المللی پرده از ماهیت مافیائی و مناسبات ضد بشری فرقه رجوی را در ابعاد بیشتری کنار خواهد زد و سران فرقه رجوی به خوبی و بهتر از همه می دانند با حضور حتا یک خانواده جلو درب اسارتگاه بد نام اشرف در مانز البانی پایه و ستون مناسبات فرقه گرایانه رجوی سست و خواهد افتاد .

رجوی روح پلید ومریم قجر داعشی بیش از 30 سال از اعضاء نگون بخت به شیوه های مختلف سوء استفاده کرده و تا الان هم به سوء استفاده از پیرمردان و پیرزنان نگون بخت ادامه می دهد .

اما در اخر یک پیام دارم به خانواده های اعضاء اسیر در چنگال فرقه رجوی :

مادران ؛ پدران خواهران و برادران من بعنوان کسی که 20 سال بصورت شبانه روزی در تشکیلات و مناسبات فرقه رجوی بودم ؛ بعنوان کسی که از واکنشهای سران فرقه می توانم وقتی موضوعی را مطرح میکنند از چه جنبه ای هست و شناخت کافی نسبت به ماهیت و شیوه های فرقه رجوی دارم . به شما قول و اطمینان صد درصد می دهم یاوه سرائی ؛ سفسطه بازی ؛ نشسته پارس کردن ؛ در تاریکی همچون ادم ترسو برای خود صوت زدن و ... نشان ازترس و لرز وحشت مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی داعشی ازاقدامات و خواسته های به حق شما خانواده هاست .

اقدامات شما چنان ترس ؛ وحشت به جان سران فرقه انداخته که استخوانهای رجوی روح پلید هم به لرزه افتاده و تا حال نتوانسته اند از زبان ان ریق رحمت سر کشیده مفقودالقبر در مورد اقدام خانواده ها پیامی منتشر کنند !

البته اگر بعد از این بخواهند از زبان ان ریق رحمت سر کشید ه روح پلید هم پیامی در کنند باز نشان ترس ؛ وحشت بیشتر مریم قجر و سران فرقه رجوی را  مشخص و ثابت خواهد کرد .

 اما از این طریق یک پیام هم دارم به مریم قجرداعشی و دیگر سران مخ پوسیده فرقه رجوی این شما هم خوب میدانید تا روزی که یک خانواده و یکی از جدا شده ها زنده هستند دست از افشاگری و ازادی اعضاء نگون بختی که در اسارت ذهنی و جسمی شما هستند دست بر نخواهند داشت .

حال مریم قجر و سران فرقه بخواهند بصورت مستقیم زوزه و سوزش خود را به نمایش بگذارند و یا از طریق جیره خواران و حقوق بگیران خود . در اصل و محتوا هیچ چیزی عوض نمی شود زوزه و سوزش از طرف چه کسی باشد مهم ان هست که زوزه و سوزش را به هر طریق ممکن به نمایش می گذارند .  

پاریس  : محمد رزاقی