چ05272020

Last updateچ, 27 می 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مریم قجربه خانواده ها اجازه ملاقات بدهد یا ندهد بازنده است !

مریم قجربه خانواده ها اجازه ملاقات بدهد یا ندهد بازنده است !

برای اطمینان از اینکه به جز خانواده ها هیچ کس وارد ملاقات نشود نماینده دولت آلبانی ؛ نماینده صلیب سرخ ؛ نماینده کمیساریای عالی پناهندگی و یا هر ارگان دیگر می تواند بر این لیست خانواده ها نظارت مسستقیم داشته باشد . تا سیه رو شود هر که در او غش باشد .

 

----------------------------------------------------------------------

محمدرزاقی - وبلاگ صدای قربانیان فرقه رجوی - 22 ماه مه 2020

مریم قجر به خانواده ها اجازه ملاقات بدهد یا ندهد بازنده است!

چند هفته گذشته خانواده های اعضاء نگون بخت اسیر در چنگال فرقه رجوی بصورت قانونی و انسانی خواهان ملاقات با عزیزانشان در اردوگاه بد نام اشرف 3 در البانی شده اند .

همزمان با بیرونی شدن خبر خواسته های به حق خانواده ها مریم قجر با نام مستعار سخنگونی مجهول الهویه طبق معمول به یاوه سرائی پرداخت و ترس وحشت خود و دیگر سران فرقه رجوی را به نمایش گذاشت .همانطور که گفته بودم مریم قجر داعشی سران فرقه و جیره خواران ریز و درشت خود را به صحنه فرستاده تا به هر شکل ممکن خواسته به حق خانوادهها را  با یک مشت مزخرفات و تهمت و افترا منحرف کند .

Razzaghi

مریم قجر داعشی علاوه بر فرستادن سران فرقه به یاوه سرائی یک مشت جیره خوار خود را که در امریکا و اروپا کنگر خورده لنگرانداخته اند و خود حاضر نیستند یک روزهم بدون زن و بچه زندگی کنند را به میدان اورده تا یاوه های مریم قجر را تکرار کنند .

البته تمامی این حرکات بوزینه وار مریم قجر و سران فرقه و جیره خواران ریز و درشت اش چیزی نیست جز به نمایش گذاشتن سوزش جاسوز و جانکاه مریم قجرداعشی و لرزیدن استخوانهای رجوی روح پلید در قبر نداشته اش .

این دست و پازدن مریم قجر و سران فرقه همراه با جیره خوارانش چیزی نیست جز ترس از حضور خانواده ها پشت درب اردوگاه بد نام اشرف 3 در البانی و لا غیر .

مریم قجر داعشی با نام مستعار سخنگوی سازمان مدعی شده 8000 بسیجی خواهان ویزاء البانی شده اند !

در مقابل این یاوه سرائی مریم قجر من پیشنهاد می کنم شخص مریم قجر اسامی پدر ؛ مادر ؛ خواهر ؛ برادر ؛ زن و همسر اسیران فرقه را شخصآ به دولت البانی بدهد و تاکید کند لیست  اسامی خانواده های اعضاء فرقه رجوی هستند تا دولت آلبانی به جز خانواده ها به هیچ ایرانی ویزا ندهد !

همچنین اعضاء فرقه به جز خانواده خود با هیچ کس دیگر اجازه ملاقات نداشته باشد .

برای اطمینان از اینکه به جز خانواده ها هیچ کس وارد ملاقات نشود نماینده دولت آلبانی ؛ نماینده صلیب سرخ ؛ نماینده کمیساریای عالی پناهندگی و یا هر ارگان دیگر می تواند بر این لیست خانواده ها نظارت مسستقیم داشته باشد . تا سیه رو شود هر که در او غش باشد .

این بهترین راه و بهترین پیشنهاد که مریم قجر اگر ریگی به کفش ندارد باید بپذیرد وبدین شیوه از ورود بسیجی هائی که کشته مرده دیدار آلبانی هم هستند جلو گیری شود !

مطمئن هستم مریم قجر داعشی با این شیوه هم موافقت نخواهد کرد چون بهتر از همه می داند وقتی پای خانواده ها به پشت درب اردوگاه بد نام اشرف 3 برسد وقتی صدای مادران و پدران  خواهران و برادران چشم انتظار به گوش اعضائی که در اسارت ذهنی و جسمی هستند بشنود ستونهای تشکیلات فرقه گرایانه اش بر سرش خراب خواهد شد .

چون تجربه جدا شدن صدها تن از اعضاء فرقه را در داخل عراق را دارد و می داند همان چند ملاقات که بیشتر از 2 ساعت هم نبود باعث فر ریختن دیوار اردوگاه بد نام اشرف شد .

اما درخواست به حق خانواده ها 2 نتیجه بیشتر ندارد و در این 2 حالت هم مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی بازنده هستند .

یکم : اگر مریم قجر به هر دلیلی چه اختیاری و یا به خاطر فشار خانواده ها و سازمانهای بین المللی مجبور شود تن به خواسته خانواده ها بدهد در اولین فرصت با ریزش و خروج و فرار اعضاء مواجه خواهد شد همانطور که گفتم مریم قجر داعشی و سران فرقه تجربه این دوره  را از عراق دارند .

دوم : اگر به خواسته خانواده ها و ارگانهای بین المللی تن ندهد انوقت باز بدنامی بیشتر و اعمال ضد بشری مریم قجر  سران فرقه در رابطه با اعضاء خودش بیشتر در بین ایرانیان و ارگانهای بین المللی به اقبات خواهد رسید البته  خانواده ها و جداش ده های واقعی از فرقه رجوی تشت رسوائی مریم قجر و سران فرقه از پشت بام بلند ترین ارتفاع به پائین انداخته اند ولی این رویکرد مریم قجر و سران فرقه گفته های خانواده ها و جدا شده ها را باز اثبات خواهد کرد .

البته این نکته را هم باید اضافه کنم که هم اکنون خواسته های به حق و انسانی خانواده ها به گوش اعضاء نکون بخت در اردوگاه بد نام اشرف 3 که در اسارت ذهنی و جسمی هستند رسیده و مریم قجر وسران فرقه مجبور هستند هر روز با برگزاری نشست و یاوه سرائی برای اعضاء نگون بخت موضوع در خواست ملاقات خانواده ها را با سس اینکه رژیم ؛ نیروی قدس ؛ سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات می خواهد پشت درب اردوگاه اشرف 3 بیایند توجیه کند .

به زبان ساده بگویم . مریم قجر داعشی و سران فرقه رجوی به خانواده ها ملاقات بدهند یا ندهند بازنده هستند و به غیر از این نتیجه ای برای مریم قجر نخواهد داشت .

پاریس : محمد رزاقی