ج07102020

Last updateپ, 09 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها مریم قجروسران فرقه رجوی ترس و وحشت خودرابه نمایش گذاشتند

مریم قجروسران فرقه رجوی ترس و وحشت خودرابه نمایش گذاشتند

من و جدا شده ها از این فرقه که شناخت اساسی از واکنشها در بیرون و درون تشکیلات را داریم و خوب می فهمیم وقتی سران فرقه در بیرون با این ترس و لرز به واکنش افتاده اند در درون تشکیلات هم سران فرقه رجوی از ترس واکنش اعضاء برای جدائی در پی خواسته خانواده ها برای ملاقات حتما سلسه نشستهای درونی برای اعضاء نگون بخت بر گزار می کنند

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 محمدرزاقی - صدای قربانیان فرقه رجوی - 29 ماه مه 2020

مریم قجر و سران فرقه رجوی ترس وحشت خود رابه نمایش گذاشتند

یک ماه گذشته خانواده های اعضاء نگون بخت  بصورت گسترده از داخل و خارج  ایران از فرقه رجوی به حق خواهان ملاقات با عزیزان خود که بیش از 30 سال در اسارت ذهنی و جسمی مریم قجر داعشی و دیگر سران فرقه هستند شدند .

با شروع این خواسته به حق مریم قجر در پوش سخنگوی فرقه رجوی برعلیه خانواده ها شروع به لجن پراکنی کرد ولی خانواده ها خاص پدران و مادران پیر و چشم انتظار برخواسته به حق خود پا فشاری کردند و می کنند و حتا با تهیه فیلم و یا پیام صوتی پاسخ محکمی بر یاوه سرائی مریم قجر و سران فرقه دادند و هنوزهم این جواب دندان شکن از طرف خانواده ها ادامه دارد .

پخش فیلم خانواده ها بصورت خانوادگی و پیامهای صوتی نوشتن نامه با نام و امضا و ...  یاوه سرائی مریم قجر و سران فرقه که مدعی هستند اینهائی که خواهان ملاقات هستند خانواده ها نیستند بلکه نیروهای سپاه قدس ؛ وزارت اطلاعات هستند که می خواهند به ملاقات اعضاء فرقه رجوی بیایند ! را روی سر فرقه چنان خراب کرده که هرانسان با شرافت با دیدن فیلم خانواده ها خواهد گفت که این پدران  ؛مادرا ن ؛ خواهران و برادران پیر چشم گریان را سران فرقه نیروی سپاه قدس یا نیروهای وزارت اطلاعات می نامند به یقین یا خیلی شیاد و دجال و فریبکار ؛ دروغگو هستند یا دیوانه روانی که باید هر چه زودتر به امین اباد منتقل شوند .

البته از نظر من هر 2 حال شامل مریم قجرداعشی و دیگر سران فرقه ؛ جیره خواران ریز دشت اش می شود .

اما می خواهم در اینجا به یک نکته و فاکت از خود روجوی روح پلید اشاره کنم .

زمان صدام رجوی روح پلید در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون برای ما روزها و هفته ها نشست برگزار می کرد و بعضی وقتها یک چیزهائی را در اوج نئشگی می گفت که بعضی وقتها حال  و روز فرقه رجوی را می توان خوب فهمید . درست که ما سالیان از فرقه رجوی جدا شده ایم ولی واقعیت اینکه شناخت اصلی از ماهیت و اوضاع رجوی را ما جد اشده ها بهتر از هر کس می توانیم هم بیان کنیم و هم تجزیه تحلیل کنیم .

رجوی روح پلید در نشستهای عید و یا در مواقعی که تمیهای تروریستی را از عراق به داخل ایران می فرستاد و بعد نشست برگزار می کرد یک مشت یاوه سرائی می کرد و ان یاوه ها را بعنوان جمعبندی به خورد اعضاء نگونبخت می داد همیشه  می گفت ومدعی بود که نمره قبولی تعداد عملیات و نیروهائی که از داخل ایران اوردید نیست . ( یک مشت دزد ؛ قاچاقچی ؛ کارتن خواب ؛ معتادی را که با پول از یک عده می خرید و یا با فریب بعنوان کاریابی به عراق می اورد را نیروی تازه می نامید ) بلکه من از واکنش رژیم ایران در نشریات و رادیو تلویزیون و موضع گیرهایشان می فهمم که شما مجاهدین چقدر کار کردید و تاثیر گذار بودید و نمره قبولی شما را از روی واکنش سران رژیم می دهم .

الان  با استدلال به حرفهای خود رجوی روح پلید باید بگویم :

پخش سریالی موضوع خانواده ها با شرکت سران فرقه و جیره خوارانش و تکرار پخش ان نشان می دهد و ثابت می کند مریم قجر و سران فرقه رجوی از ترس وحشت دست به این واکنش زده اند و لا غیر .

خانواده ها بدانند و از واکنش مریم قجر و سران فرقه و جیره خوارانش خوب بفهمند که چه لرزه و سونامی به وجود سران فرقه انداخته اید .

مریم قجر و سران مخ پوسیده با تکرار طوطی وار نیروی قدس ؛ وزارت اطلاعات فکر کرده اند خانواده ها هم اعضاء اسیر در اردوگاه سران فرقه هستند که با این مارکها اعضاء را می ترسانند .

البته خانواده ها با پخش فیلم و عکس های خود هر انچه رجوی حتا بین اعضاء خود ساخته بود را بر سرش خراب کردند . هر کس در دنیای ازاد فیلم ها ؛ عکس ونامه های خانواده ها را می بیند و می خواند یک حرف مشترک می زنند که سران فرقه وقعا مخ پوسیده شیاد کلاش تشریف دارند . همین افترا و یاوه سرائی های سران فرقه رجوی مثل تف سر بالا به ریش و ریشه نداشته سران فرقه افتاده است .

البته خانواده ها و مردم یک بخش کوچکی از واکنش ترس الود مریم قجر و سران فرقه رجوی می بینند .

من و جدا شده ها از این فرقه که شناخت اساسی از واکنشها در بیرون و درون تشکیلات را داریم و خوب می فهمیم وقتی سران فرقه در بیرون با این ترس و لرز به واکنش افتاده اند در درون تشکیلات هم سران فرقه رجوی از ترس واکنش اعضاء برای جدائی در پی خواسته خانواده ها برای ملاقات حتما سلسه نشستهای درونی برای اعضاء نگون بخت بر گزار می کنند و با پخش پیام های ساختگی از طرف رجوی ریق رحمت سرکشیده و پخش نوارهای ویدیوئی از مریم قجر داعشی به اعضاء نگون بخت چنین القا می کنند که به خاطر فعالیت اعضاء با اسامی مهین ؛ شهین و فعالیت و عملیاتهای کانونهای شورشی هایشان در داخل ایران و نزدیکی سر نگونی رزیم دست به توطئه زده و خانواده ها را می خواهد برای ملاقات با شما بفرستد و شما باید به عنوان مجاهد از بحث خانواده عبور کنید و با نوشتن گزارش و اینکه چقدر تمایل به این ملاقات با خانواده های خود را داشتید  داشتید  باید دشمن را در درون خود با یک عملیات مجاهد گونه بکشید !!!

هر کس این مطلب و تاریخ را خوب به یاد بسپارد و قول می دهم در اینده نزدیک با خروج یک نفر هم این وضعیت درون تشکیلات و بر گزاری نشستهای درونی و بحث خانواده ها به اثبات خواهد رسید .

البته من ارزو می کنم مریم قجر و سران فرقه رجوی هر روز بحث خانواده ها را در درون تشکیلات و همچنین توسط سیمای اسارت خودشان به نمایش بگذارند .

تکرار بحث خانواده ها خود باعث زنده شدن احساسات اعضاء نگون بخت خواهد شد و هر چقدر بحث خانواده ها چه در درون تشکیلات و چه بیرون از تشکیلات مطرح شود مریم قجر و سران فرقه رجوی در واکنش به خواست به حق خانواده ها  ترس و لرز خود را به نمایش می گذارند لا غیر ..

پاریس : محمد رزاقی