ش04212018

Last updateج, 20 آوریل 2018 12pm

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها

بورشدن کفتارزنده خواروکرکس نوک دراز

ترامپ دیروزدرکنگره سخنرانی سالیانه داشت که البته بنده منزلش جداگانه به کنگره رفت ومیگویند دلیل ناراحتی اوبه عملکرد اقاش برمیگشته که درخفا وبدون اطلاع خانم باصد زن رابطه نامشروع داشته وحالا به انها باج میدهد که شکایت نکننداین زندگی شخصی اوست وبه ما مربوط نیست انچیزی که بما مربوط است سخنرانی اوست که ازسوزن خیاطی عمه اش گرفته تا پاشنه کفش باباش حرف زده وتا توانسته ازخود ودولتش وکارهای انجام داده تعریف وتمجید کرده است چقدرخود کم بین وعقده حقارت دارد که اینطوری میخواهد خودی نشان دهد بماند دراین بین گذری هم به صحرای ایران زده وگفته ما درکنارمردم ایران ایستاده ایم ازطرف دیگربا این سخنرانی بوی گند ترامپی جهان را هم الوده کرده طوری که درهمین چند ساعت گذشته انواع انتقادات ازطرف جهان به سمت کاخ سفید روانه شده وروزنامه ها سخنرانی اورایاوه گویی ؛ لفاضی وکلی گویی ؛ عامل شکاف ووو خونده اند چرا؟؟؟

ادامه مطلب...

اینهمه ماهواره ی پیشرفته ندیدند،رجوی ازداخل سوراخ موش دید!

منطقه ای که ما بعنوان بحرانی ترین نقطه ی جهان درآن زندگی میکنیم ، هرکمبودی که داشته باشد ، ازنظر ماهواره ، دستگاه های استراق سمع ورادارهای فوق مدرن ، کم وکسری ندارد! وقتی اینهمه وسایل بشدت پیشرفته ، قادر به رصد کردن موشک هایی که عربستان را مورد هدف قرار داده واغلب قبل ازعمل منفجر میشوند وتلفاتی هم بدنبال ندارند ؟!، نباشد ، رجوی قرار گرفته درسوراخ موش، چگونه میتواند آنها را رصد کرده و موضوع را به اربابان امپریالیست ومرتجع اش بگزارش دهد؟!

ادامه مطلب...

تعداد اسرای شما، بیشتر از زندانیان حوادث اخیر ایران است!

مریم رجوی کسی است  که اگر خود را درمعرض نمایش های تلویزیونی قرار ندهد، مطمنئا که دق میکند! او بازهم برای پاسخ باین نیاز روحی خود ومسلما با تقبل هزینه های زیادی از جیب مردم عربستان  و…، درمقر شورای اروپا حاضر شده وحرف هایی مطرح کرده است. دوباره حق الزحمه هایی پرداخته تا برخی رسانه های خارجی حرفهای او را منعکس کنند وسپس به کارکنان مطبوعاتی وتشکیلاتی خود دستور داده که این خزعبلات را  برای بار سوم منتشر کنند!

ادامه مطلب...

تنطیم رابطه سران مجاهدین قبل و بعد از اشرف سه

این یکی از شگرد همیشگی سازمان بوده وهست به قول خودشان در سر فصلها ودوران جدید که بود ونبود سازمان در میان بود مثلاً وقتی میخواستن سلاح های خود را تحویل دهند یا وقتی که حقوق بشر عراق برای مصاحبه میخواست وارد اشرف شود ویا آمریکا مصاحبه‌های خود را شروع کرد یا زمانی که صدام سرنگون شد وهزاران چیز دیگر سازمان یکی دوماه قبل فضا را برای اعضایش باز میکرد بیدار باشها را یکی دوساعت دیر تر میزدند بازیهای جمعی را بیشتر میکرد در نشستها زیاد گیر نمیدادند مسابقات ورزشی بین قرارگاه ها را هر دو روز یکبار ویک شب در میان هم فیلم سینمایی با این کار طوری عمل میکرد که اعضا فکر میکردند که همیشه همین است واگر اینطور باشد مشکلی نیست واذیت نمیشویم

ادامه مطلب...

همایش همبستگی با سیرک مریم قجر در کلیسا تیرانا

فرقه چونكه اوضاع را خراب ديده ودرليست تروریستی دولت البانی قرار گرفته است . براي اينكه از قافله عقب نماند با مزدوران حقوق بگير خودش يك كنسرتي در بزرگترين كليساي شهر برگزار كرده كه در اين كليسا تعدادي از فاسدين آلباني وتعدادي هم از خبرنگارها را دعوت كرده بودند . اين را هم بگويم طبق شنيده ها از يك خبرنگار او ميگفت كه من هم وتعدادي را هم دعوت كرده بودند ولي از ترس واينكه اين سازمان تروريستي است وانگ وبرچسبي بهشان نخورد نرفته اند .

ادامه مطلب...

ادعای مهدی ابریشمچی خوش غیرت ! یک پیشنهاد به مریم قجر و مهدی خوش غیرت !

بعد از وقایع چند هفته پیش داخل ایران مهدی ابریشمچی خوش غیرت ( شوهر سابق ) مریم قحر داعشی و یکی از سران اصلی  فرقه رجوی داعشی که اسناد غیر قابل انکار وی جاسوسی ؛ وطن فروشی برای رژیم صدام ملعون وجود دارد .  مهدی خوش غیرت  یکی از سران فرقه رجوی داعشی در هر نشست درونی در تئوریزه کردن شکنجه ؛ اعدام ؛  زندانی اعضاء ناراضی کف بردهان سخرانی می کرد مدعی شده انهائی که در شهرهای اروپا به خیابانها امدند و تظاهرات کردند و اکسیون برگزارکردند همسطح و همدوش تظاهرات کننده ها در ایران بودند !

ادامه مطلب...

دو جنسه ها دردرون مجاهدین چه کسانی هستند

زمانی که ما بودیم درون مجاهدین دوتیره بود. یک : مردها که مسعود رجوی کفتارزنده خوارانها رانرینه های وحشی نام گذاری کرده بود مردها که فقط درذهنهای خود چیزهایی داشتند ویا به ذهنشان میزد نرینه های وحشی بودندبرایم این سئوال بود ما که نرینه وحشی هستیم کفتارزنده خوارکه خودش سه بارازدواج کرده وهزارزن مجاهد بقول خودش ناموس ودرحریم او هستند وخود راوقف او کرده اند وباطلاق با او ازدواج کرده اند وبقول معروف حرمسرا باز کرده است چه نرینه ایست تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که او فقط کفتارزنده خواراست ازمیان همین نرینگان وحشی که وحشی گری رابه حد رسانده بودند یه تعدادی پاک کننده بودند که کارشان شکنجه وکشتن وسربه نیست کردن اعضای ناراضی ونگون بخت بود

ادامه مطلب...

خانم مریم رجوی مگر شما زن نیستید ؟

خانم مریم رجوی مگر شما زن نیستید؟! در جهان غوغایی علیه فساد و تجاوزات ترامپ بپاست، شما معلوم هست کجایید؟ شاید خودت را زن نمی دانی چون شوهر تو مسعود رجوی گفت نه مردی و نه زن! امروز تو در حمایت از ایران و مهاجران ایرانی که قربانی سیاستهای ضد مهاجرتی ترامپ شده و می شوند کجا هستی!!؟؟ شاید می خواهی بگویی ایرانی هم نیستی!؟ آیا شهروند کشورهای بیگانه و ضد میهنی شده ای!؟ مریم خانم رجوی توکجایی !؟ حتی عادی ترین لایه ها وپایین ترین قشرها هم علیه سیاستهای زن ستیز و نژاد پرستانه ودیگرسیاستهای ضد دمکراتیک ترامپ اعتراض می کنند!؟.

ادامه مطلب...

این هم عاقبت سازمان چریکهای فدائی خلق

خانم زینت میر هاشمی .  برای رسیدن به آزادی نیازی به خریدن زمین  . زمان و آسمان نیست  فقط خودتان را نفروشید و حراج نکنید. خانم زینت میر هاشمی  عاقبت مزد بگیر بودن و ویترین سیاسی رجوی بودن  همین است درست است رجوی ها چند خطی از تاریخ جنایات در ایران را به خود اختصاص  دادن اما دیدید که مردم ایران چه جوابی به رجوی  دادن اسمی از رجوی و فرقه اش در این شورش ها نیامد و در چند مورد  محدود با آن همه هزینه های که رجوی کرده بود توسط همین مردم شورشی و قیام کنندگان سرکوب شد  نه توسط دولت ایران 

ادامه مطلب...

امان از دزد ناشی

در دنیا در هر کشوری که شما در نظر بگیرید، بالاخره نارضایتی و اعتراضات وجود دارد. مثلا همین اواخر در یونان یا حتی در خود آمریکا هم یک سری اعتراضات گسترده بود. کسی منکر این نیست که در داخل ایران هم نارضایتی و اعتراض وجود دارد. در یک خانواده هم باز بالاخره یک سری مشکلات داخلی هست، اما این مشکلات به دزدی که وارد خانه شده هیچ ربطی ندارد. اخیرا در ایران یک سری تظاهرات اعتراضی علیه بیکاری و فساد و گرانی صورت گرفت که قطعا چیز غیرعادی نبود. اما این میان ناگهان مسعود رجوی گور به گور شده که معلوم نیست در کدام گوری مخفی است سر از قبر بیرون آورد و ۵ پیام پشت سر هم داد.

ادامه مطلب...

این مریم رجوی رطب خورده!

رضا محمدی نامی ازطرف باند رجوی ماموریت یافته که اوهم با دلایل بینه؟! ی خود ثابت کند که مردم کم برخوردار ازنعمات زندگی ، درتظاهرات خود، رهبری مسعود ومریم را پذیرفته اند والبته دراین مورد به رسانه های رسمی کشورهم استناد کرده که مثلا عکس مریم را نشان داده وعملا قبول نموده که رهبری این اقشار آسیب دیده ی دست به تظاهرات زده ، با رهبری مریم رجوی است! رسانه ها میتوانند برای تبلیغ بر روی موضوعی خاص ، مسائلی را مطرح کنند که تحلیل آن درمواردی دشوار است!

ادامه مطلب...

کینه توزی فرقه رجوی نسبت به نجات یافتگان

جدیدا یکی از نجات یافتگان از فرقه رجوی، بعد از اینکه مشخص شد که مستمری پناهندگی را کمیساریا در آلبانی مستقیما و بدون دخالت فرقه پرداخت خواهد کرد، ملاحظات را کنار گذاشت و به صورت علنی و با عکس و نام خود دست به افشاگری علیه فرقه زد. گفته بودیم که اگر روزی دست افراد از زیر ساطور مستمری بیرون بیاید و نجات یافتگان از مسائل مالی که فرقه به دست گرفته آزاد شوند، علیه فرقه افشاگری میکنند. دوست عزیز و شجاعم آقای مالک بیت مشعل که یکی از نفراتی بود که در داخل مناسبات هم به عنوان نفر بسیار کاری و اجتماعی شناخته می شد و همه او را دوست داشتند، بعد از نزدیک به یکسال تصمیم گرفت که حرف خود را به صورت علنی و رودروی فرقه رجوی بزند.

ادامه مطلب...

پنج بیانیه منتسب به اسم رجوی - اثبات مرحوم شدن رجوی داعشی !

چند هفته پیش در پی اتفاقاتی که در بعضی شهرهای ایران رخ داد 5 اطلاعیه منتسب به رجوی داعشی توسط تلویزیون ( سیمای اسارت ) و سایتهای فرقه رجوی داعشی پخش شد . ادعا این بود که گویا پیامها از طرفش شخص رجوی داعشی صادر شده است ! البته نه صدای رجوی در میان بود نه تصویر ویدیوئی !  به چند دلیل میتوان گفت که این پیامها از طرف سران فرقه بطور خاص شخص مریم قجر داعشی و شوهر سابق اش (  مهدی ابریشمچی ) سناریوئ هست برای زنده جا زدن روح پلیدی که به گفته اربابش مرحوم شده است .

ادامه مطلب...

نگاهی به زندان جدید سازمان مجاهدین خلق در آلبانی

رسانه های آلبانی از اوایل ژانویه ۲۰۱۸ ضمن پخش فیلم و تصاویر از پایگاه های مجاهدین خلق در آلبانی، اطلاع دادند که پایگاه های اصلی سازمان در تیرانا بسته شده و کلیه اعضای مجاهدین به کمپی جدید و دورافتاده در منطقه داروس آلبانی منتقل شده اند. کمپ جدید مجاهدین که اشرف۳ نام دارد، همانند پادگان اشرف در عراق حصار کشی شده و کنترل شدیدی بر روی اعضای سازمان اعمال می گردد. کمپ اشرف۳ از تمامی مراکز پزشکی، رفاهی، اجتماعی و اقتصادی دور می باشد و چنین به نظر می رسد که یک سیستم فشار بسیار قوی در این پایگاه علیه اعضای ناراضی و جدایی خواه بکار گرفته خواهد شد. سازمان مجاهدین و رهبرانشان در اینباره سکوت کرده اند.

ادامه مطلب...

اشتباه بزرگ مریم رجوی

بر عکس اینکه مریم رجوی در درون خیلی بزرگنمایی میکند و میگوید قویترین تشکیلات معاصر را به یمن رهبری قوی در اختیار دارد، در عمل چنین نیست و جدا چرند می گوید. متاسفانه نه که خودم در درون تشکیلات مغزشویی شده بودم، اینطور فکر میکردم که وقتی کسی مثل سناتور آمریکایی مک کین را میاورد یا کسی در درون فرقه رسوخ نمیکند پس واقعا قوی است. ولی خوشبختانه بعد از خارج شدن از تشکیلات تازه فهمیدم این فرقه فقط یک ببر کاغذی است. تنها در درون خودش بزرگنمایی میکند و خوشبختانه از هر جایی می شود به تشکیلاتش سوراخ کرد و در این فرقه نفوذ نمود، کما اینکه الان جداشده ها با افراد درون در ارتباط هستند. یک مثال میزنم که این فرقه از لحاظ تشکیلاتی چقدر ضعیف است.

ادامه مطلب...

خبر مهم !خانم رئیس فرقه رجوی مرد شد

اصل ماجرا این بود که خانم رئیس چند روز پیش مفتخر شد که به پارلمان اروپا برود و طبق مقررات امنیتی تازه اروپا مانند همه اعضای پارلمان و مراجعین بایستی از دروازه الکترونیکی مخصوصی رد شود. معلوم نیست به چه دلیل فنی یا غیره این دستگاه پیشرفته ساخت اسرائیل جنسیت خانم رئیس را مرد ! تشخیص داده است. و به همین دلیل در تابلوی روبروی خانم رئیس عنوان (Mr RAJAVI) نوشته شده است.

ادامه مطلب...

وحشت مریم رجوی از افراد رها شده از فرقه

بنا به خبر موثقی که یکی از دوستانم در داخل فرقه رجوی به ما داد موضوع از این قرار است که از آنجا که کمیساریا قول داده که مستمری ماهانه افراد جدا شده از فرقه رجوی را مستقیما هر ماه به حسابمان بریزد، و ما هم دیگر حاضر نشدیم مستمری با هزار تحقیر و تهمت از فرقه بگیریم، فرقه رجوی به وحشت افتاده است که مبادا دست ما برای افشاگری باز شود.

ادامه مطلب...

بحران عدم مشروعیت فرقه تروریستی رجوی

این روزها همه شاهد وخامت همه جانبه تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده فرقه تروریستی رجوی هستند و این فرقه تروریستی با انواع و اقسام بحران ها درگیر می باشد و بخاطر همین بحران های لاعلاج در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. اما از میان بحران های لاعلاجی که فرقه تروریستی رجوی با آنها درگیر می باشد بحران عدم مشروعیت مهمترین و اساسی ترین بحرانی است که کل تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده رجوی را زیر علامت سوال برده است و باعث ریزش بیشتر نیرویی و فروپاشی کامل تشکیلات گردیده است . اکنون سوال اساسی اینست که چرا فرقه تروریستی رجوی دچار بحران عدم مشروعیت گردیده است؟

ادامه مطلب...

خاطره با محمد رجوی در آلبانی

یادم هست که چند ماهی بود که به آلبانی آمده بودم آن روزها مثل الان نبود که نفرات که میخواند بیرون بیاینند باید دو نفره باشند یا بیشتر آن موقع نفرات تکی هم میتوانستند تردد کنند ومن هم بعضی از مواقع تکی برای گردش به میدان شهر تردد میکردم یادم هست که یک روز که به میدان اصلی شهر که به اسم میدان اسکند بیک است رفته بودم . چشمم به کسی خورد که باعث تعجبم شد ! بله چشمم به محمد رجوی فرزند مسعود رجوی خورد که تنها بود ومن که از قبل آشنایی با اوداشتم

ادامه مطلب...

شرایط ایران آماده است حمایت آمریکا واسرائیل وعربستان هم هست، چرا فرقه رجوی قدرت را در ایران در اختیار نمی گیرد؟

جای سوآل یا به اصطلاح درون فرقه ای رجوی” تناقض سیاسی” وجود دارد که اعضا در نشستهای تفتیش عقیده بپرسند که شرایط مهیا است چرا وقت دیدار شیر همیشه بیدار نرسیده و سوآل پایه ای تر اینکه چرا با وجود همه چشمک و چراغهای ترامپ و حمله به جمهوری اسلامی و از طرف دیگر حمایتهای عربستان و اسرائیل و از طرف دیگر وضعیت بحرانی و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و …

ادامه مطلب...

آیا بین سازمان مجاهدین واسرائیل رابطه ای وجود دارد ؟؟؟

سوالی که برای بنده پیش امد این بود مرداک که حاضرنبود با رئیس جمهورامریکا حرف بزند چرا اجازه میدهد انهم بمدت 15سال علیرضا جعفرزاده نماینده مجاهدین درامریکا وابریشمچی ومحدثین وصمصامی مستمرباتلویزیون فاکس نیوزمصاحبه واینقدرهم اتم حاکمیت دینی راپوشش میدهددراین مقاله میخواهم به همین سوال دیرینه خود که سوال دیگری رادرطی بیست سال گذشته درذهنم بود وجوابی برای ان نداشتم که انهم ازاعتماد بنده به کفتارزنده خوارنشات میگرفت جواب بدهم وجواب رابه صورت سوال مطرح میکنم هرکس به میل خود برداشت خود راداشته باشد...

ادامه مطلب...

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی