ج11162018

Last updateج, 16 نوامبر 2018 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها

روشنگری در رابطه با کشتار19فروردین 1390نقد استراتژی مسعود رجوی دراین رابطه (قسمت دوم)

نکته مهم:تا ظهر 19 فروردین هیچ زنی در بین کشته شدگان وجود نداشت،بر اساس اطلاع موثق از صحنه آن روز بدست امده است . مریم قجر عضدانلو از پاریس با مژگان پارسائی در اشرف که دائم در تماس بودند و گزارش لحظه به لحظه به مریم قجر عضدانلو داده می شده است.ظهر مریم قجر عضدانلو به مژگان پارسائی دستورمی دهد،برای مظلوم نمائی و انعکاس بیشتر باید تلاش کنند که تعدادی از زنان در درگیری کشته شوند

ادامه مطلب...

شبکه‌ی نفوذی مجاهدین دررژیم، قربانی«خیانت» مسعود رجوی (بخشی ازگزارش ۹۳)

مسعود رجوی مانند بسیاری از شکست‌هایی که در طول سال‌های اخیر متحمل شده و بهای آن را دیگران پرداخته‌اند، تلاش کرد با تمرکز روی شکست طرح رژیم برای انتقال مجتهدزاده به ایران،روی یکی از ضربات بزرگ رژیم به شبکه‌ی داخل کشور مجاهدین پرده کشیده و آن را به پیروزی بزرگ «مقاومت» که در اثر رزمندگی و روحیه‌ی بالای یکی از اعضای مجاهدین که در اثر «انقلاب ایدئولوژیک» رویین تن شده بوده به دست آمده تبدیل کند. مصاحبه‌ی تلویزیونی مجتهدزاده در همین راستا صورت گرفت

ادامه مطلب...

احسان بیدی: از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

دوستان :مسعودرجوی از این فرصت استفاده کردوبا دیگر دوستانمان تماس گرفت ومتاسفانه نفرات بدلیل اینکه کمیساریا این حامی بزرگش پولش را قطع کرده بودند به سمت سازمان کشیده شده اند. دوستان ! خانوادها وکسانیکه صدای من را میشنوید: اگر برعلیه این توطئه کمیساریا وسازمان نایستیم نفراتی که ازلیبرتی به اینجا می ایند ازیک زندان کوچک به یک زندان بزرگ می ایند. چون مسعود رجوی با پول خرج کردن وبا لابیهای خودش وحامیان واربابان خودش دارد تلاش میکند که بزرگترین حامی اینجا یعنی کمیساریا به تعهد اخلاقیه خودش نرسد نامه نگاری بکنید ومن باز نامه نگاری کردم. میبایستی کمیساریا عالی پناهنده گی سر تعهد اخلاقی خودش بیاید.میبایستی حق وحقوق مارا بدهد .


ادامه مطلب...

زمانی برای شکست. زمانی برای سکوت

اینگونه بود که مجاهدین خلق در کلیت و بویژه مسعود رجوی شکست تلخ و فراموشی ناپذیر را تجربه میکرد و به بیانی ناقوس پایان عملیات گسترده مجاهدین در تهران و دیگر شهرها زده شد و از همین نقطه بود که شب طولانی و بدور از سحر آنان آغاز گردید.حال مسعود رجوی یا می بایست بویژه در نبود - موسی خیابانی - مسئولیت شکست و مسئولیت فرار تمام کادرها را از ایران را می پذیرفت و زوایای پنهان این همه خون و مصیبت تاریخی را که تحت رهبری او بوقوع پیوسته بود را اعلام و اعتراف می کرد

ادامه مطلب...

محمود نيشابوري رجویست، نام خالی وجعلی را باماهیت قضیه عوضی گرفته!

این هموطن توهین کننده به " خلق قهرمان ایران " ، نام باند منحوس، منحرف وتوطئه گر رجوی را به خلق قهرمان چسبانده وخواسته است که خیانت های این دشمنان منافع ملی ایران را با مردم ، بطور بالمناصفه تقسیم کند!! واین درحالی است که " خلق قهرمان" سالهاست که سفره ی خود را ازاین متحجرین مدرن نما جدا کرده است!


ادامه مطلب...

رجوی بعنوان ناقض خشن حقوق بشر، حق دخالت دراین عرصه را ندارد!

راست آنست که تقریبا درتمامی کشورهای جهان، این حقوق – بسته به میزان رشد مادی ومعنوی جامعه- نقض میشود و مدیران  اصلی جهانی بعنوان سخنگویان وحافظان یک در صد ازحقوق ومنافع مردم برخوردار ازهمه چیز،  سوء استفاده  موضعی ازاین امر مهم میکنند! بعبارت دیگر در برخورد با مسائل حقوق بشری، ازاستانداردهای دوگانه- که همان سیاست یک بام ودوهوای خودمان باشد- استفاده میشود!


ادامه مطلب...

حاج مسعود رجوی به درستی می داند که فرقه اش توان سرنگونی آخوندهای دجال را نداشته و ندارد

…  در سالی که گذشت نمایش ضد ایرانی و ضد مردمی مریم رجوی و فرقه رجوی که با دلارهای آلوده به خون مردم ایران در ویلپنت پاریس در خرداد نود و چهار برگزار گردید اوج وطن فروشی مریم رجوی و فرقه رجوی را به نمایش گذاشت و تنها صدایی که از حنجره لرزان این عجوزه مریم رجوی به گوش می رسید تنها یک واژه و آن هم جنگ بود در سالی که گذشت اطلاعیه فرقه رجوی … 


ادامه مطلب...

حنیف بالی، سندی دیگرازنابخردیها وخیانتهای بیشماررجوی

او خیلی خوش شانس بوده که توانسته از چنگال رجوی و باندش گریخته و بدام نیافتد.چه بسا در غیر اینصورت ممکن بود سرنوشتش میشد ،سرنوشت آلان محمدی،یا شاید یاسر اکبری نسب،یا دها میلیشیای در بند دیگر در چنگال رجوی و در بیابانهای عراق یا در تاریکخانه ای در آلبانی وشاید هم میشد میثم پناهی که رجوی و باندش در طرحی و سناریویی از قبل آماده و طراحی شده برای زهر چشم گرفتن و ترساندن سایر میلیشیا های ساکن اروپا و جلوگیری از باج خواهیهای بیشتر آنان از سازمان، قربانی کرد


ادامه مطلب...

روز 30 فروردین 1351،یادآورچهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیانگذاران سازمان

مسعود رجوی موفق شد بخاطر همکاری با ساواک از اعدام بگریزد، هر چند که سازمان در طی این سالیان سعی داشته و دارد که دلیل آنرا پیگیریهای کاظم رجوی معرفی کند اما با فاش شدن اسنادی که از ساواک بدست آمد بطلان این ادعا بر همگان به اثبات رسید.نمونه دیگر این فرار به جلو و وارونه جلوه دادن واقعیت در دوران جنگ ایران و عراق بود.رجوی در نشستهای داخلی سازمان،رابطه سازمان با دولت عراق را رابطه دولت با دولت و کاملأ مستقل میخواند اما بعد از سقوط صدام،اسنادی از استخبارات یا همان سازمان امنیت عراق بدست آمد که عملأ مزدوری و سرسپردگی رجوی وسایر مسئولین بالای این فرقه به صدام و حزب بعث عراق را بوضوح به تصویر و اثبات میکشاند

ادامه مطلب...

چرا مسعود رجوی در30 فروردین 1350 همراه با اعضای مرکزیت مجاهدین اعدام نشد

در تابستان 68 وقتی مریم رجوی بعنوان مسئول اول سازمان معرفی شد مسعود رجوی یک نگرانی بزرگ داشت مسعود در سالن اجتماعات اشرف نگرانیش را از طریق مریم رجوی بیان کرد در آن تابستان گرم کاظم رجوی به عراق آمده بود در وسط متینگ مریم کاظم را مخاطب قرار داد و از او خواهش کرد تا بالای سن رفته و در حمایت از مسعود رجوی و دادن گزارش به خلق قهرمان در کتابی مستند اقداماتی که باعث نجات مسعود رجوی از اعدام شده را به خلق قهرمان گزارش کند

ادامه مطلب...

حراج اسباب و اثاثیه لیبرتی توسط رجوی!

داعش صفتان اروپایی،خائنین به میهن و عراق ستیزان بی وطن،برآنند تا قبل از اخراج از لیبرتی،چوب حراج بر اموال به یغما رفته ی مردم عراق بزنند و در لحظه آخر ضایعات چوبی، فلزی و نان خشکه و پلاستیک را هم بفروشند و به دلار تبدیل کنند تا شاید هزینه چند روز فعالیت تروریستی در اروپا را تهیه نمایند

ادامه مطلب...

بازی کثیف تبلیغاتی فرقه رجوی تحت عنوان نامه نگاری زندانیان

تمام این نامه ها و نامه های دیگری که به اسم زندانیان در سایت های فرقه انتشار می یابد جعلی و کذب بوده و توسط خود فرقه و با این اهداف تولید می شوند که اولا از اینگونه تولیدات خود سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی بنمایند و ثانیا به خیال خود کاری کند که جمهوری اسلامی با کسانی که فرقه ادعای نوشتن نامه توسط آنها را دارد برخورد نماید. سپس فرقه این برخورد را دست آویز تبلیغات خود قرار داده و بگوید ببینید ما در داخل ایران نیرو داریم. ببینید حرف ما درست است و جمهوری اسلامی زندانیان را آزار می دهد و .... .

ادامه مطلب...

جناب رجوی ازپروژه ملک عبدالله در صحرای سینای مصرتو را چه حاصل؟

این گونه ترفند و تاکتیک های مشمئز کننده جزء سیاق ثابت رجوی بود. تاجایی که می توانست با آن عوامفریبی می کرده و کلاه سرافراد اسیر خود گذاشته است تا جایی که بیش از بیست سال ارتش و قشون و آموزش و مانور شبانه روزی در خاک عراق وجوار ایران دریک روز و یک ساعت به دستور رجوی برای نوکری امپریالیزم  ازدست رفت وهیچ غلطی نکرد اکنون دستمایه رجوی و مریم زن سوم او در خارجه کلنگ زنی شیخ عربستانی در صحرای سینا شده

ادامه مطلب...

شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین،چند نکته ویک سئوال اسماعیل وفا یغمائی

 شهادت اعضای کادر مرکزی شروع یک دوران نوین نبود! یک فاجعه بود، فاجعه ای که منجمله اشتباهات و ضعفهای درون سازمانی آن را پدید آورد. کثرت شهیدان باعث افتخار نیست بل نشان  نقائص و اشتباهات است بخصوص وقتی میبینیم فرجام روشنی در کار نیست.دوران چراغانی شهادتها به نظر من بسر رسیده

ادامه مطلب...

روشنگری در رابطه کشتار19 فروردین توضیح استراتژیک مسعود رجوی دراین رابطه(قسمت اول)

دولت عراق می گفت که اینجا خاک ما هست و ماحق داریم که برخاکمان کنترل داشته باشیم،شما در داخل خاک ما کمپ دارید مهمان ما هستید ما این حق را داریم که یک کیوسگ در داخل این کمپ داشته باشیم مانند هر کمپ پناهندگی که در این دنیا وجود دارد.نمی شود در خاک ما کمپ پناهندگی وجود داشته باشد اما ما بر آن هیچ گونه کنترلی نداشته باشیم.سازمان مجاهدین قبول نداشتند و ادعا می کردند که نه اینجا خاک عراق نیست و ما شما را به داخل کمپ راه نمی دهیم.وقتی دلیل آن را میخواستند که به چه دلیل شما به ما اعتماد ندارید و راه نمی دهید،بیان می کردند شما وابسته به ایران هستی

ادامه مطلب...

خانم مریم قجرو رهائی درفرهنگ وی

از نظر مریم قجر و مسعود خان بزرگ رهائی و آزادی از دید جنسیتی یعنی اینکه هر کس چقدر در منجلاب فرقه فرو رفته و سرسپرده تر می باشد و بیشتر از مریم و مسعود تعریف و تمجید می کند .آیا این همان رهائی است که می گوئید ؟ بلکه ذوب شدن افراد و رهائی آنها را در انتخاب اعتقادات خود به شما می دانید .در عالم واقع با خرافات و تلقین طوری وانمود می کنید شما افراد معمولی نیستید و ادامه زندگی دیگر خارج از مناسبات برایتان مشکل است

ادامه مطلب...

مجاهدین بازیچه ای برای غرب» حامی مجاهدین،جان بولتن ومشتی دلار...

سازمان مجاهدین با افتادن به دامان صهیونیست ها و با صرف هزینه های بسیار زیاد و با استفاده از مهره های از دور خارج و سوخته ای مانند جان بولتن بدنبال اینست که بروی رییس جمهور آینده امریکا سرمایه گذاری کند تا شاید بتواند از این طریق برای خود کلاهی بدوزد.اما آنچه که مهم و تعیین کننده است اینست که مجاهدین بدلیل خیانت های بی شمار و بدلیل هم دستی با صدام و فروختن سری ترین اسرار کشور٬ از کوچکترین پایگاهی در میان مردم ایران برخوردار نیستند و به هیچ عنوان نمیتوانند که در آینده سیاسی ایران جایی داشته باشند!

ادامه مطلب...

حنیف بالی نماینده ایرانی تبار جوان در پارلمان سوئد و تجربه اش از سازمان مجاهدین

او سه ساله بود که بتنهایی به سوئد آمد. پدر و مادرش که از اعضای «سازمان مجاهدین خلق» بودند فرزند را فدای ایدئولوژی کردند، راهی عراق و «کمپ اشرف» شدند و به گفته حنیف بالی «مادرها اجازه داشتند که در سال ۱ بار» با فرزندانشان تماس تلفنی بگیرند و «پدر او در کل عمر او ۲ بار به وی تلفن زده است». حنیف بالی هرگز پدر خود را از نزدیک ندیده است

ادامه مطلب...

رجوی درطول 50 سال یک مورد پیروزی یا تحلیل درست نداشته است

رجوی وعده سرنگونی 6 ماهه رژیم ایران را داد وتعداد زیادی از گروه ها و احزاب سیاسی مخالف دولت حاکم را به سمت خود کشاند اما به محض شناخت و رو شدن دست رجوی برای آنها در همان سرفصل یکی پس از دیگری از رجوی فاصله گرفتند و تا سال های اخیر نوبت به شخصیت ها و افراد مستقل پیوسته به شورای پوشالی رجوی هم رسید و درنتیجه شورای دست ساز رجوی هم عملا خالی شد و روی صندلی های خالی آن در تصاویر و فیلم های ساختگی مشتی مجاهد ورشکسته و پیر و سالمند با سابقه ده ها نوع مریضی ازجمله آلزایمر حاد قرار می دهند

ادامه مطلب...

هرزنامه یا وبسایت سیاسی(نگاهی به وب سایت های مجاهدین ومحتوای مطالب آن)

قطعا در کشور ما ایران آزادی و دمکراسی به آن شکلی که من می شناسم وجود ندارد و به امید روزی که کشور ما غرق در آزادی و شکوه و پیشرفت بشود، متاسفانه در ایران، بعضا ما اخباری در رابطه با اعدام می شنویم و البته که مجاهدین آن را در بوق و کرنا می کنند. اما وقتی که در عربستان گردن فردی به جرم بسیار ساده دزدی با شمشیر قطع می شود، هیچ خبری از آن در رسانه های مجاهدین به چشم نمی خورد

ادامه مطلب...

گزارشی ازآخرین وضعیت پناهندگان دراروپا

بسیاری از مردم کشور آلمان از جانب هجوم مهاجرین به اروپا احساس نا امنی می کنند و نگران رشد جرائم و تروریسم هستند. اما در یک نگاه واقع گرایانه این احساس چندان پایه و اساس ندارد.هر چند که هجوم مهاجرین به اروپا جای نگرانی های خود را دارد.در سال گذشته بر اساس گزارش پلیس آلمان آمار جرائم عادی در میان پناهجویان نسبت به سایرین درصد بسیار پایین تری دارد

ادامه مطلب...

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی