د11202017

Last updateد, 20 نوامبر 2017 9am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار دیدگاه ها

زنهای بیگناه

....ما شاهد اين بوده ايم كه اين زنها را چقدر اذيت ميكردند .به خيليها هم مارك اخلاقي ميزدند پس بايد قبول كرد كه اين زنها مثل ما مردان توان دفاع از خود را نداشتند . الان هم كه ميخواهنند بيرون بيايند ميگويند ما كه مرد نيستيم ..... پس بدانيد وآگاه باشيد كه با آمدن شما ما خوشحال ميشويم . مثل تمام دختراني كه از فرقه فرار كردند كمك خواهيم كرد تا به خانواده هایتان برسید . وهر كجا هم كه ميخواهنند بروند ونميگذاريم خدشه اي به شما وارد شود . ما ايراني هستيم وغيرت در وجودمان هست وشما را مثل خواهر خود می بينيم .....

ادامه مطلب...

باز هم سرنگونى، این بار اما با ترامپ

این روزها شاهد فعالیتهاى جنون آمیز و دیوانه وار مریم رجوى چه در درون تشکیلات البانى و چه در بیرون از تشکیلات و در دنیاى سیاست هستیم که میخواهد به زعم خود و شوهر زیرزمینى اش از ریزش نیرو و فروپاشى تشکیلات در آلبانى جلوگیرى کند و به همین دلیل با تمام قوا و با تمام امکانات و  با طناب هاى پوسیده و صد بار مصرف شده به میدان آمده که شاید مثل گذشته موقتاً فرجى براى جلوگیرى از تداوم ریزش نیرو بیابد.

ادامه مطلب...

اردوگاه آشویتس مسعود رجوی به نام „قرارگاه اشرف

می دانید که اردوگاه آشویتس یک اردوگاه کار اجباری بود، در سر در این اردوگاه نوشته است،ARBEIT MACHT FREI یعنی کار شما را آزاد می کند(کار می کند آزاد). همین شعار در اردوگاه اشرف نیز مورد استفاده قرار می گرفت. جمله ای که مرحوم اول مسعود رجوی بکار می برد، این بود „کار شما را زنده نگه می دارد“. همه افراد در اردوگاه اشرف می بایست کار می کردند. برای سران سازمان مجاهدین فرقی نمی کرد که فرد جوان است و یا پیر مردی 82 ساله، برای آنها فرقی نمی کرد که فرد سالم است و یا بیمار و مجروح و یا از کار افتاده. من مجروح جنگی عملیات های مجاهدین بودم، ولی با این حال می بایست روزانه 12 تا 16 ساعت کار کنم. هر فردی در سازمان مجاهدین بیمار می شد، چه بیماری های رایج مانند سرما خوردگی و یا آسیب های فیزیکی مانند آرتروز مفاصل و یا میگرن، مجبور به کار کردن بود و اگر ابراز بیماری می کرد، به او مارک „تمارض“ می زدند

ادامه مطلب...

سوزوگداز فرقۀ درحال فروپاشی ازحضورجداشدگان درپارلمان اروپا وسایرمجامع بین المللی

دوستان و مشخصا اعضای این فرقه بخاطر دارند که  طی مدت ده سال بعد از سرنگونی رژیم سابق عراق این فرقه در تشکیلات خود در قرارگاه اشرف در عراق چنانکه همه مان شاهد بودیم جار و جنجال راه انداخت که به زودی توسط امریکا به بهترین سلاحهای روز مسلح می شویم و آمریکا مرز را هم برایمان باز می کنند و پشتیبانی هوایی هم از ما خواهد کرد و طولی نخواهد کشید که همه مان در تهران خواهیم بود!!!!

ادامه مطلب...

مجاهدین آمریکایی، مزدوران کارکشته برای تمام فصول

مسعود رجوی و امروز فرزند خلف اش مریم قجر فکر میکنند چون جوانان ایرانی را به کام مرگ فرستادند. پس مجوز هر گونه مزدوری – از مدل عراقی و عربستان سعودی اش گرفته تا مدل به روز شده آمریکایی اش – را داشته و دارند .حال آنکه هرگز اینگونه نیست مردم ایران و تاریخ سیاسی این سرزمین خاطره پر قدرتی دارد و نمی شود این حجم از مزدوری و وطن فروشی را به فراموشی بسپارد .مریم رجوی در کنار درد و رنج مردم ایران وعده جنگ جدیدی را از سوی آمریکا در سر می پروراند تا شاید از این رهگذر تکه استخوانی نصیب اش شود و بر تخت سلطنت رویایی خویش جلوس کند

ادامه مطلب...

رییس جمهور انتصابی و مادام العمر

پروژه ریاست جمهوری مریم رجوی و اعزام او به پاریس به منظور جلب نظر غرب برای بیرون آوردن از بن بستی طراحی و اجرا گردید که فرقه رجوی بعد از آتش بس در جنگ ایران و عراق گرفتار آن شده بود. رجوی تصور می کرد که ویترین غربی پسندش خواهد توانست نظر آمریکا و اروپا را جلب کند و موجب حمایت آنان از وی شود. سه سال حضور مریم در اروپا صرفاً به چند مسافرت بی اهمیت و چند دیدار سطح پایین خلاصه شد و او دست از پا درازتر به عراق بازگشت و البته مورد مؤاخذه مسعود قرار گرفت.سمت “رییس جمهور برگزیده مقاومت” برای مریم رجوی بی محتوا و تحمیلی بود، زیرا که او بدون رعایت انتخابات آزاد چند گزینه ای و صرفاً از جانب شوهرش دارای این عنوان گردید و حتی برخی اعضای شورای ملی مقاومت هم با این امر مخالف بودند

ادامه مطلب...

امروزهرچقدرمی خواهید بشکن بزنید؛ فردا باید به سرتان بزنید( 1)

برپائی جشن و پذریرائی از فرمانده هان و سربازان امریکائی در حالی برگزار می شد که سران فرقه  به ارتش شکست خورده و خلع سلاح شده رجوی کمترین امکانات را  می دادند و اعضاء نگون بخت مجبور بودند با هیزم و در اشپزخانه های صحرائی برای خودشان غذا آماده کنند اما برای بدست اوردن دل ارباب جدید همه امکانات را بکار می گرفتند تا از جنایتکاران جنگی مثل سرهنگ دیوید فیلیپس و .... دلربایی کنند .

ادامه مطلب...

بازم دسته گلی دیگر:این بار بنام سمیه به کام مریم قجرعضدانلو

نیاز است به نکته دیگر اشاره بکنم که اگر ما جداشدگان تفاله هستیم ! تا چند روز قبل سنبل های تشکیلات فرقه شما بودیم .و تورا خوب شناختیم و خودت حرفی نمی زنی که بعد بگویی موضع فرد مورد نظر است . ولی بدان ان که خسرالدنیا والاخره هست ان ملعون بود که بعد از این که از عراق هم بیرون امدید صدایش در نیامد . چون کنار ان دیکتاتورهای دیگر است و خدا هم پاداشت اورا در جهنم میدهد.ولی بازم بگویم که شما تفالهای جامعه ایران که تمام وجود کثیفتان برای همه اشکار است ، چه بلاها به سر مردم ایران نیاوردید . بعد هم میگویید که از نسل ستار و باقر و مصدق هستید! مگر مصدق با امریکایها نشست برخاست داشت ؟ که شما هر روز در کنگره با افتخار در راهروهای این جنایت کاران قدم بر میدارید ؟ رسانه اربابان خوب از این کارهای شما خبر دارند و میدانند که چه بگویند که شما را به نقطه جوش در خود بیندازند

ادامه مطلب...

چرا شما همیشه در کنار دشمنان ایران و ایرانی هستید

خانم رجوی اظهارت ترامپ و عکس العمل های شما 180 درجه معکوس  شد ه چون در داخل تشکیلات کلی اسرای نگون بخت را با این روز فریب دادید شارژ کردید و یعنی تنها نقطه امیدی که هم خودتان تصور می کردید و هم به داخل تشکیلات القا کرده بودید دود شد هوا رفت جدا از هزینه های مالی که دود شد  از این پس منتظر باش که شاید 200 نفر بیشتر برایت باقی نماند چون دیگه اعضای در بند شما پی به دروغ دخل های شما بردن و از طرفی هم وعده حمله امریکا به ایران هم  صنار بده آش به همین خیال باش

ادامه مطلب...

جاسوسی علیه نجات یافتگان در آلبانی

این زن البته خودش در درون مناسبات بود ولی برادرش در خارج مناسبات قرار داشت و این دو روزانه و در محلهایی که از قبل مشخص شده بود به بهانه دیدار خانوادگی اقدام به رد و بدل کردن اخبار جداشگان می کردند.این در حالی است که در آلبانی مجاهدین خلق هرگز اجازه دیدار به خانواده های دردمندی که بیش از سه دهه عزیزانشان را ندیده بودند نمی دهد و حتی آنرا مرز سرخ اعلام کرده و به شدت جلوی آن می ایستد. ولی البته برای جاسوسی و خبرچینی نه تنها چنین امکانی فراهم می کند بلکه هزینه های کلان هم می پردازد وعده و وعیدهایی هم می دهد.بهرحال مجتبی علیقلی خبرچینی علیه نجات یافتگان را قبول کرده و در ارتباط با خواهرش تمام اخبار آنان را به سازمان منتقل میکند. مهری علیقلی هم برای خوش رقصی یک نامه نوشته و به انتخاب مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور انتصابی و مادام العمر پرداخته است

ادامه مطلب...

سازمان مجاهدین ازچه زمانی شروع به انطباق خود با امریکا کرد

چرا مجاهدین یکدفعه حرف ترامپ را زده وحمایت کردند دراین مقاله به همین موضوع میپردازم .....یک روزگفتند دورکعت نماز بخوانید ودعا کنید بوش رییس جمهور شود به ایران حمله وما میرویم ودرمعرفی کابینه گفتند دعا کنید خانم رایس (همان سیاه مشنگ ادم خوار) وزیرخارجه شود با انتخاب او شب قدرمجاهدین رقم میخورد

ادامه مطلب...

اخراج من، کشته شدن علینقی حدادیان از فرماندهان ارشد مجاهدین

ما اینجا امده ایم که این چیزها نباشد ،متاسفانه بجای یک بهشتی، صدها بهشتی ها درست شده است . یک عده هم پشت ان قایم شده اند این عملکردها همان خود خمینی ست منتها با رنگ ولعاب دیگر. بنده تصمیم گرفتم قیمت ان هرچه باشد بپردازم . سازمان را که خودم درساختن وبالا امدن واجربه اجرش نقش داشتم و دارم . ازاین چیزها پاک کنم وبهتراست کسانی که پشت بهشتی ها پنهان شده اند خودشون وارد میدان شده وبجنگند. نه اینکه الله کرم ها وناصر سیاه ها وعبدالله پیام ها را درنگهبانی برای خط ونشان کشیدن بفرستند . بنده اگه ازاین چیزها میترسیدم که روی حرفهام درچند سال گذشته نمی ایستادم . نان را به نرخ روز میخوردم ومداحی ومجیزگویی رادرپیش میگرفتم . بنده لقمه ای نیستم که اگرازگلوی کسی پایین بروم . ازدهان جرمیدم وازانطرف بیرون میام ، اگرکسی میخواهد روی بنده دست بلند کند انرا بعهده سازمان میدانم وقطعا با اتش زدن اسایشگاهها وجزغاله کردن نفرات وابروریزی برای سازمان پاسخ خواهم داد . بهتراست سلاحها بضامن وشلیک به فرمان باشد شهامت هم چیزخوبی ست ویک سری حرفهای دیگرنوشتم 

ادامه مطلب...

سرنخ تروریزم جهانی اربابان شما، و داخلی اش خودتان هستید!

ترامپ هم که راه نجات آمریکا را در تضعیف چین و اتحادیه ی اروپا میداند ، میخواهد که با ایجاد تنش درخلیج فارس ، مانع رسیدن مواد سوختی به آنها شود و بدین جهت است که میخواهد جنگی ازنظر خودش کنترل شده!! درخلیج فارس و به خرج اعراب براه انداخته و به آرزوهای مالخولیایی اش برسد! با پیش بینی غیرقابل کنترل بودن چنین جنگی ، آیا میتوان قبول کرد که دولت پنهان اجازه ی این کار را به ترامپ خواهد داد؟!سئوالی که درحالت فعلی مشکل بتوان جواب مثبت بدان داد!با این حال ، فرقه ی رجوی دراستیصال است و به سیاست از این ستون بدان ستون روی آورده و برچیزی که امکان وقوعش کمتر از عدم امکان آنست ، سرمایه گذاری درست و حسابی باز کرده است

ادامه مطلب...

احسان بیدی: سی مهر 1372 و ریاست جمهوری انتصابی مادام العمر مریم رجوی

ولی چرخ زمانه و  گذر زمان رحم به فرقه مسعود رجوی نکرد و ابتدا صدام حسین سرنگون شد، بعد به اتسخدام نیروهای آمریکایی در آمد، بعد جاسوس و مزدور  سرویس اطلاعاتی موساد شد، هم اکنون نیز که مزدور سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی شده استو بی دلیل نبود که  ترکی الفیصل امد و صراحتا گفت  مسعودرجوی مرده ، می توان عمق مرحوم شدن مسعود رجوی و اعلام آن توسط فیصل ترکی را فهیمد ، این یعنی آغاز پایان فرقه رجوی. این روند فروپاشی در آلبانی شدت خواهد گرفت و احتمالا مریم رجوی نیز ” مرحوم” خواهد شد البته باید منتظر بود که این خبر را رئیس کدام سرویس اطلاعاتی اعلام می کند

ادامه مطلب...

جشن مزدوران رجوی برای تغییر نام خلیج همیشه فارس توسط دیونه ای بنام ترامپ…..

 تمامی اعضا به یاد دارند که چگونه بعد از حادثه ۱۱ ستامپر و کشته شدن دهها نفراز مردم بیگناه امریکایی توسط مزدوران تروریست بن لادن جشن مزدوری برای صدام در مقر باقرزاده برپا کردند. آن روزها که منافع کثیف رجوی سینه زنی زیرعبای صدام بود رجوی شخصا وارد صحنه شد و در حضور هزاران نفر از اعضا خطاب به رهبران امریکا و شخص جورج بوش رئیس جمهور این کشورنعره میکشید “همیشه شعبان یک روز هم رمضان!” و زیرسایه حمایت صدام شاخ و شانه می کشید که این تازه قدرت اسلام ارتجاعی است وای بحال اسلام انقلابی مجاهدین!! آن روز همین جشن وسوت وکف به آسمان بود و سرود سر کوچه کمینه.مجاهد پرکینه.امریکایی ببرون شوخونت روی زمینه از بلندگوهای سالن قرارگاه باقرزاده پخش میشد

ادامه مطلب...

فرقه رجوی از ادعای«استقبال خونین ازجهانخواران آمریکایی» تا استقبال ازسیاست های ترامپ

در زمان آزاد کردن گروگان های آمریکایی ، رجوی و دیگر مسئولین فرقه ضمن تهمت زدن به مقامات جمهوری اسلامی آنها را متهم به سازش با آمریکا کرده و مدعی بودند که بدلیل سازشکاری مقامات جمهوری اسلامی ، آمریکا (که آن زمان آن را «امپریالیست» می نامیدند) جری تر شده و به فکر حمله به ایران افتاده است و بر اساس این تحلیل که گذشت زمان مشخص نمود چقدر دروغ و کشکی بود، به آمریکایی ها هشدار دادند که از آنان «استقبال خونین» خواهند کرد!!! و هم زمان به مقامات ایرانی هشدار می دادند که در برابر آمریکا نرمش نشان ندهند!!!در زیر بخش هایی از نشریه مجاهد شماره 103 را ملاحظه می کنید

ادامه مطلب...

نجات یافتگان در آلبانی :خط جدید مریم رجوی برای سرکوب اعضای ناراضی مجاهدین در آلبانی

در همین ارتباط  جواد اسماعیلیان و عبدالله استواری که مسئولیت برخورد با تعدادی از اعضای سازمان که ارتباط تشکیلاتی خود را قطع کرده اند را دارند. افراد فاصله گرفته از سازمان مجاهدین  در ساختمانی خارج از تشکیلات سازمان مجاهدین اقامت کرده اند و خط جدید سازمان در ارتباط با این افراد این است که اجازه ندهند تعداد این افراد بیشتر شود ، زیرا تبعات سیاسی و تشکیلاتی برای سازمان دارد و باید افراد فاصله گرفته از سازمان مجاهدین از آلبانی خارج شوند . بر اساس این خط برخورد عبدالله استواری به افراد فاصله گرفته از سازمان گفته اند تا دو ماه به این افراد پول می دهند و در سال جدید میلادی دیگر تعهدی به آنها ندارند. از سوی اخیرا نیز  نزدیک به صد نفر دختر و  زن جوان که ارتباط تشکیلاتی خود را با سازمان مجاهدین قطع کرده و  در محلی قرنطینه شده اند و یکی از خواننده های سرود های سازمان بهنام انوشیروان نیز در بین آنها می باشد. جالب است که مریم رجوی برای اینکه از ریزش نیرو در آلبانی جلوگیری کند به احمد واقف و صدیقه حسینی ماموریت داده است تا به این افراد قرنطینه شده بگویند که ما از انقلاب و طلاق و نشست غسل نمی خواهیم ، شما فقط ساکت باشید و فرار نکنید . قصد مریم رجوی بازگرداندن آنها به تشکیلات است.

ادامه مطلب...

حضور و دیدارهای هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی در پارلمان فرانسه

هیأت جداشدگان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در این کنفرانس ضمن دیدارها و گفتگوهایی با تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان فرانسه از تحلیلها و صحبتهای کاملا درست و دقیقشان در رابطه با تروريسم و تروريستها و خطرات و تهدیدات آنها علیه اروپا و هشدارهایی که در این رابطه به کشورهای اروپایی بویژه فرانسه دادند سپاسگزاری کرده و برایشان تأکید کردند که مبارزه با تروريستها از مبارزه با فرقه ها جدا نیست و ماهیت و کارکردها و اندیشه های فرقه ها نیز ریشه در انواع تروریسم دارد.آنها ضمن تشریح تجارب سالیان خودشان با فرقۀ تروریستی رجوی گفتند که متأسفانه یکی از معروفترین این فرقه ها رسما وعلنا در قلب اروپا و فرانسه مقر دارد و از همینجا کارکردهای فرقه ای و تروریستی خودش از جمله تهدیدات علیه جداشدگان و مخالفانش را که در خاک اروپا پناهنده هستند رهبری می کند

ادامه مطلب...

مریم قجر داعشی قارا کنیزی، ضد ایران،ایرانی بودنش را ثابت کرد

فعلا خود مردم امریکا و سیاست مداران و حتا دکترهای روانشناس در مورد سلامت عقلی و ذهنی ترامپ مشاجره و مشاوره می کنند ببینند این بابا مشروعیت ماندن درپست ریاست جمهوری را دارد یا نه !حرف اخر و اصل اینکه موضع گیری  وهمسوئی مریم قجر داعشی  با عربستان و اسرائیل  بلافاصله بعد از سخنرانی ترامپ  بی شرافتی ؛ وطن فروشی ضد ایران و ایرانی بودن فرقه رجوی داعشی و از نوکری صدام ملعون تنزل به قارا کنیزی  شخص مریم قجر و سران این فرقه ثبت شد

ادامه مطلب...

جابجایی پیروزمندانه یا عقب نشینی خفت بار

بعد از پرواز شادیمان از این بابت بود که سیاست ماندن در لیبرتی و کشته شدن افراد به گل نشست ، مجبور به عقب نشینی خفت بار به آلبانی شدند . حالا در آلبانی شکست عقب نشینی خفت بار و از دست دادن عراق که کانون استراتژیکی بود را با مثالهای پیامبران امامان میپوشانید . ما که عمرمان در تشکیلات گذراندیم خوب میفهمیم که با سیلی صورت خودتان را سرخ نگه میدارید . شکست خفت بار و عقب نشینی را پیروزی جلو میدهید . بله همه چیز شما روی معکوس کردن و دروغگویی سوار است اگه یک روز دروغ به خورد تشکیلات ندهید ، نمیتوانید یک روز هم تشکیلات را نگه دارید

ادامه مطلب...

اعلام آمادگی مجاهدین برای پیشبرد سیاست های جنگ طلبانه ترامپ در ایران

بعبارتی سازمان تروریستی مجاهدین خلق، تنها گروهی است که به این خیانت بزرگ مفتخر می شود و یک بار دیگر در کنار دشمنان دیرین مردم ایران قرار می گیرد. سازمانی که موجودیت خود را با ترور مستشاران آمریکایی آغاز کرد و پس از صدام، اکنون از جنگ و ویرانی توسط جناح جنگ طلب آمریکا در ایران حمایت می نماید.استقبال مجاهدین و مریم رجوی از سیاست جدید و جنگ طلبانه آمریکا علیه ایران، در حالی است که مردم و جامعه با مصائب بسیاری رو در رو می باشند. اینگونه موضع گیری ها نه تنها هیچ کمکی برای حل مشکلات جامعه ایران نمی کند، بلکه افسار گسیخته ترین واکنشی است که در پی از بین بردن مطالبات مردم ایران می باشد

ادامه مطلب...

   گزارش RAND

Rand 153 145
گزارش انستیتوی تحقیقات دفاعی آمریکا درمورد سازمان مجاهدین

   بتول سلطانی

Soltani 153x145
مجموعه مصاحبه ها

ابراهیم خدابنده

Ebrahim Khodabandeh 2015
مروری مختصر برفرقه های مخرب کنترل ذهن 

خروج ممنوع

HRW logo1 153 145
گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق انسانی در مجاهدین

مریم ستجابی

Sajabi Maryam 153x145
مجموعه مقالات 

ایرج مصداقی

mesdaghi goz93
271 سئوال مردم ازسازمان مجاهدین 

pericolum in mora

pericolum 153x145
خودکشی وخودسوزی درسازمان مجاهدین

Anne Singleton

annesingleton 153x145
مجموعه مقالات 

علی جهانی

Jahani Ali 400x
یادواره ها

کمپین خانواده

Campian Familie153x145
کمپین خانواده های اسرای سازمان مجاهدین

مهندس علی اکبرراستگو

Rastgou Ali 2
مجموعه مقالات

کریم غلامی

Karim Gholami 153x145
یادواره ها

تاسیس 100 اشرف!!؟ در آلمان

Hoshdar

هشدار کانون آوا به هموطنان ایرانی در خارج از کشور

محمدکرمی

mohammadkarami 153 145

وضعیت حقوق بشردر سازمان مجاهدین

کردکشی مجاهدین درعراق

Kurden Morvarid 153x145

مجموعه مقالات و اسناد

نقشه سایت کانون آوا

انتشارات

سازمان مجاهدین

 • تاریخچه سازمان مجاهدین
 • شورای ملی مقاومت
 • ارتش آزادیبخش
 • نقش زنان در تشکیلات
 • نظرات مجاهدین درمورد دیگرگروه ها

تروریسم وفرقه گرایی

 • انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
 • آیا مجاهدین یک فرقه هستند؟
 • مبارزه مسلحانه یا ترورکور؟
 • خشونت علیه جداشدگان و منتقدین
 • نقض حقوق بشر در تشکیلات
 • زندان وشکنجه درتشکیلات

لابیگری و خلافکاریهای مالی

 • لابی گری مجاهدین درغرب
 • انجمنهای پوششی مجاهدین 
 • سوء استقاده های مالی