ی07122020

Last updateش, 11 جولای 2020 8am

Back شما اینجا هستید: Home اخبارروز اخبار گزارشات گزارش 92 ایرج مصداقی

گزارش 92 ایرج مصداقی

نامه سرگشاده به مسعودرجوی 

 

نامه سرگشاده ایرج مصداقی به مسعود رجوی 

بخش اول: آقای رجوی به کجا میروید؟

نامه ی طولانی را که در ادامه میآید با عجله و در مدت هشت روز نوشتم و چهار روز به ویراستاری و تدوین آن گذشت. قصد داشتم روز 22 بهمن سال گذشته منتشر کنم که به خاطر پیگیری بیماری ام، خوشبختانه انتشار آن دو روز به تعویق افتاد و حمله ی بیرحمانه ی تروریستی عوامل رژیم به »لیبرتی« و کشتار مجاهدین بیدفاع باعث شد که از انتشار آن موقتاً صرفنظر کرده و دست نگهدارم.

در توصیف خط مشی خودم بایستی بگویم من منتقد جدی مجاهدین هستم و دشمن آشتی ناپذیر رژیم. جنبه ی انتقادی کارم نبایستی سایه ای بر وجه مبارزاتی فعالیتهایم علیه رژیم غدار حاکم بر کشورمان بیاندازد و جنایات آنها را تحت الشعاع خود قرار دهد.

به همین دلیل در بحبوحه ی حمله ی موشکی جنایتکارانه به »لیبرتی«، مطلبی در چرایی حمله ی رژیم و محکومیت آن نوشتم. در آنجا از طرح انتقاداتم نسبت به سیاست پافشاری بر ماندن در عراق خودداری کردم. چون در آن لحظه محکومیت جنایت رژیم برایم مهم بود.

 http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-49373.html 

عدم انتشار نامه ام این امکان را به من داد که با صرف روزهای متمادی و بازنگری در محتوای آن و اضافه کردن نمونه ها و فاکتهای مشخص به منظور تدقیق هرچه بیشتر )به دوبرابر و نیم شدن صفحات آن منجر شد( به انتشار آن اقدام کنم. 22 بهمن را به این دلیل انتخاب کرده بودم که سی ویکمین سالگرد شهادت موسی خیابانی و یارانش بود. پیکر درهم شکسته اما استوار »موسی« که به دستور لاجوردی در مقابل چشمانم گرفته شد و من از فاصله ی نزدیکی در او خیره ماندم پس از گذشت این همه سال او همچنان الهام بخش و سردار آرزوهایم باقی مانده است. تجدید عهد با همه ی عزیزانم که حیات بیولوژیک و ساختار شخصیتی ام را نیز مدیون آنها هستم مرا وادار میکند سکوت نکنم و از ارزشهای اخلاقی دفاع کرده و به پیروی از وجدانم عمل کنم.

» من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم / تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال«

 

داونلود "گزارش 92" با فرمات  PDF